Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa został podpisany Prezydenta. Znajdą się w niej regulacje, które wyłączą stosowanie tajemnicy skarbowej do możliwości [...]

Czytaj więcej
Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Druk nr 1880) czeka [...]

Czytaj więcej
Ustalanie wartości transakcji w przypadku kredytów, depozytów oraz gwarancji w świetle przepisów o cenach transferowych Zagadnienie związane z określaniem wartości [...]

Czytaj więcej
Planowana nowelizacja w zakresie split payment Uszczelnienie systemu poboru podatku VAT jest jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów. Na występowanie dużej luki w VAT [...]

Czytaj więcej
Coraz częściej rozmiar prowadzonej działalności i znaczna ilość otrzymywanych dokumentów skłania przedsiębiorców do rozważań nad wprowadzeniem elektronicznego systemu archiwizacji [...]

Czytaj więcej
Korekty dochodowości nie można ująć w kosztach uzyskania przychodów Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli Spółka nie posiada potwierdzenia przez Ministra Finansów [...]

Czytaj więcej
Prezydent RP w dniu 1 sierpnia 2017 r.  podpisał ustawę dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [...]

Czytaj więcej
W dniu 12 lipca 2017 roku MF opublikowało projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT mającej wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku, projekt ten w chwili obecnej [...]

Czytaj więcej
Dywidendy i działalność gospodarcza W obecnie obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) ustawodawca nie wyodrębnił źródeł przychodów, [...]

Czytaj więcej
Ceny transferowe – ograniczenie w czasie możliwości zastosowania sankcyjnej stawki CIT Podstawowym ryzykiem związanym z ustalaniem cen w transakcjach zawieranych pomiędzy [...]

Czytaj więcej
Wyłudzenie VAT ,,na paragon” – analiza nielegalnej optymalizacji Pusta faktura jako dokument niedokumentujący rzeczywistego zdarzenia gospodarczego w sposób oczywisty generuje negatywne [...]

Czytaj więcej
Split Payment – rewolucyjne zmiany w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami Zgodnie z projektem ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku [...]

Czytaj więcej
STIR – Szef KAS będzie kontrolować przepływy na rachunkach bankowych podatników! Minister Finansów zaproponował nowy mechanizm do walki z wyłudzeniami na gruncie VAT – [...]

Czytaj więcej
Ministerstwo Finansów ostrzega podatników przed optymalizacją podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przy wykorzystaniu obligacji nabywanych w ramach grupy [...]

Czytaj więcej
W styczniu 2017 r. weszły w życie nowe uregulowania dotyczące limitu dla transakcji gotówkowych, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Wprowadzone przepisy budzą wiele [...]

Czytaj więcej
Prowadzenie kontroli podatkowej przez dwa lata to już przewlekłość postępowania! Tak ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w orzeczeniu z dnia 5 października [...]

Czytaj więcej
Cyberbezpieczeństwo jest współcześnie jednym z najpopularniejszych tematów obecnych w debatach publicznych w Polsce i na świecie. Ostatnie lata bogate były [...]

Czytaj więcej
Tylko do końca roku samorządy mają czas na przygotowanie się do prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku VAT. To niewiele czasu dla tych, którzy jeszcze tego [...]

Czytaj więcej
Według planów Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2017 r. polska skarbówka miałaby zacząć działać w skonsolidowanej instytucji pod nazwą Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). [...]

Czytaj więcej
Dnia 13 maja 2016 roku sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Prezydent podpisał omawianą ustawę dnia 7 czerwca 2016 r., przepisy [...]

Czytaj więcej
Rząd przyjął 14 czerwca 2016 r. projekt ustawy z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej, zwanego także podatkiem handlowym. Projekt [...]

Czytaj więcej
Zakup biletów lotniczych a obowiązek pobrania podatku u źródła – aspekty praktyczne związane z WHT W poprzednich częściach publikacji poruszone zostały kwestie związane [...]

Czytaj więcej
Koszty sporów z pracownikiem nie pomniejszą przychodów firmy. Wydatki poniesione przez pracodawcę na zwrot kosztów sądowych i koszty zastępstwa procesowego związanych [...]

Czytaj więcej
Zakup biletów lotniczych a obowiązek pobrania podatku u źródła – aspekty praktyczne związane z WHT W pierwszej części publikacji poruszone zostały kwestie związane [...]

Czytaj więcej
Z początkiem 2016 r. ustawodawca dodał do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulację, która może ograniczyć funkcjonujące od wielu lat zwolnienie [...]

Czytaj więcej
Zakup biletów lotniczych a obowiązek pobrania podatku u źródła  Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z faktu, że zakup biletów lotniczych od zagranicznych [...]

Czytaj więcej
Rewolucyjne zmiany w zakresie obliczania odsetek od zaległości podatkowych Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się przepisy Ordynacji podatkowej, dotyczące obliczania odsetek [...]

Czytaj więcej
Jak co roku, również z początkiem 2016 roku weszło w życie wiele zmian podatkowych. Istotnej zmianie uległy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Dodano [...]

Czytaj więcej
Tak przewrotnie skonstruowany tytuł niniejszej publikacji wydaję się dobrze oddawać proponowane zmiany w przedstawionym projekcie ustawy o podatku od towarów i usług z 15 [...]

Czytaj więcej
Umowy na czas określony i na zastępstwo – niuanse nowych zasad obliczania okresu wypowiedzenia Od 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie nowe zasady wypowiadania umów [...]

Czytaj więcej
Już na początku przyszłego roku pojawia się nowy limit 33-miesięczny dla umów na czas określony a długość okresu wypowiedzenia staje się identyczna, jak w przypadku umowy [...]

Czytaj więcej
W ostatnim czasie zapadły istotne orzeczenia dotyczące stosowania obniżonych stawek VAT do dostawy książek elektronicznych w różnych postaciach. Ich analiza wskazuje [...]

Czytaj więcej
Procesy rekrutacji i selekcji w organizacji polegają na przyciągnięciu i wyborze najlepszego pracownika. Stanowią one odpowiedź na zapotrzebowanie kadrowe w firmie. [...]

Czytaj więcej
W tym roku minęło 10 lat od momentu wstąpienia Polski w szeregi Unii Europejskiej (UE). Czy to było 10 straconych lat? Czy też świetnych, świetlanych czy wreszcie 10 lat [...]

Czytaj więcej
Od 1 maja 2004 r. – Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej – gospodarczo – politycznego związku demokratycznych państw europejskich. Od 1 listopada 1993 r. [...]

Czytaj więcej

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję