Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Szkolenia budżetowe


Rachunkowość budżetowa

Nazwa szkolenia Termin Miasto
rozpoczęcie zakończenie
Promocja
SZKOLENIE WYJAZDOWE

Warsztaty rachunkowości budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020
2014.08.272014.08.29Wyspa Sobieszewska
SZKOLENIE WYJAZDOWE
Od sprawozdawczości budżetowej do bilansu
– omówienie czynności niezbędnych do prawidłowego zamknięcia roku 2014
2014.10.222014.10.23Busko Zdrój
KURS WAKACYJNY
Rachunkowość budżetowa w 2014 roku (28 h)

kurs na poziomie zaawansowanym dla głównych księgowych oraz pozostałych pracowników służb finansowo-księgowych podsektora rządowego i samorządowego
kurs dzienny
2014.08.012014.08.29Warszawa
2014.08.042014.08.25Poznań
Promocja wakacyjna
Delegacje krajowe i zagraniczne w 2014 roku
w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady rozliczania, aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych
2014.08.212014.08.21Poznań
2014.08.262014.08.26Warszawa
Akademia rachunkowości budżetowej (48 h)
kurs od podstaw
kurs dzienny
2014.09.182014.10.03Warszawa
2014.11.062014.11.21Warszawa
Promocja wakacyjna
Faktura VAT w 2014 r.
w jednostkach sektora finansów publicznych – istotne zmiany od 1 stycznia 2014 roku dotyczące problematyki faktur i nowych zasad fakturowania
2014.08.282014.08.28Poznań
2014.08.292014.08.29Warszawa
Promocja wakacyjna
Dochody i wydatki
państwowych i samorządowych jednostek budżetowych - praktyczne aspekty realizacji
2014.08.252014.08.25Warszawa
Promocja wakacyjna
ABC praktycznych zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych
2014.08.182014.08.18Poznań
2014.08.202014.08.20Warszawa
Inwentaryzacja – weryfikacja prawidłowego zarządzania majątkiem w jednostkach sektora finansów publicznych

2014.09.292014.09.29Warszawa
2014.10.272014.10.27Warszawa
2014.11.192014.11.19Warszawa
2014.12.182014.12.18Warszawa
ABC praktycznych zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych2014.09.222014.09.22Warszawa
2014.10.172014.10.17Warszawa
2014.11.172014.11.17Warszawa
2014.12.172014.12.17Warszawa
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2014 roku w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady rozliczania, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych2014.09.242014.09.24Warszawa
2014.10.222014.10.22Warszawa
2014.11.262014.11.26Warszawa
2014.12.152014.12.15Warszawa
Akademia księgowości budżetowej placówek zagranicznych
(104 h) z elementami zagadnień administracyjnych i protokołu dyplomatycznego oraz zagadnieniami kadrowymi
kurs weekendowy
2014.09.272014.12.21Warszawa
Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2014 rok w jednostkach sektora finansów publicznych2014.10.282014.10.28Warszawa
2014.11.242014.11.24Warszawa
2014.12.192014.12.19Warszawa
ABC wydatków strukturalnych – teoria i praktyka w pracy urzędnika2014.09.302014.09.30Warszawa
2014.11.182014.11.18Warszawa

Finanse publiczne

Nazwa szkolenia Termin Miasto
rozpoczęcie zakończenie
Promocja wakacyjna
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zasady odpowiedzialności, postępowanie w dochodzeniu odpowiedzialności
2014.07.292014.07.29Warszawa
2014.08.082014.08.08Warszawa
Promocja wakacyjna
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
2014.08.182014.08.18Warszawa
Promocja wakacyjna
Zarządzanie finansami dla merytorystów z uwzględnieniem specyfiki jednostek sektora finansów publicznych
2014.08.212014.08.21Warszawa
Promocja wakacyjna
Zasady organizacji oraz funkcjonowania rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych
2014.08.272014.08.27Poznań
2014.08.282014.08.28Warszawa
Promocja wakacyjna
Budżetowanie zadaniowe w państwowych jednostkach budżetowych
, jako narzędzie do efektywnego zarządzania finansami publicznymi
2014.08.082014.08.08Warszawa

Inne

Nazwa szkolenia Termin Miasto
rozpoczęcie zakończenie
Ochrona danych osobowych2014.08.212014.08.21Warszawa
2014.10.142014.10.14Warszawa
2014.10.242014.10.24Wrocław
SZKOLENIE WYJAZDOWE
Procedury zamówień publicznych o wartości poniżej progów stosowania ustawy PZP po ostatnich zmianach w prawie – praktyczne warsztaty z omówieniem wzorcowych dokumentów
2014.08.272014.08.29Wyspa Sobieszewska
Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h)
kurs popołudniowy
2014.09.152014.11.06Warszawa
Promocja wakacyjna
Wydatki strukturalne w teorii i praktyce – zasady prawidłowego kwalifikowania, ewidencji oraz sporządzania sprawozdawczości
2014.08.192014.08.19Poznań
2014.08.222014.08.22Warszawa
Promocja wakacyjna
Wybrane zagadnienia z zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ze zwróceniem szczególnej uwagi na problemy powodujące najwięcej trudności w ustaleniu prawa i podstawy wymiaru zasiłków – warsztaty
2014.08.112014.08.11Warszawa
2014.08.272014.08.27Poznań
Promocja
VAT od podstaw w jednostkach sektora finansów publicznych- intensywny kurs wakacyjny
2014.07.302014.07.31Warszawa
2014.08.262014.08.27Warszawa
2014.08.212014.08.22Poznań
Promocja wakacyjna
Procedury zamówień publicznych o wartości poniżej progów stosowania ustawy PZP po ostatnich zmianach w prawie
2014.08.222014.08.22Warszawa
2014.08.252014.08.25Poznań
Czas pracy 2014 - po zmianach prawnych 2014.08.042014.08.04Poznań
2014.08.132014.08.13Warszawa
2014.09.182014.09.18Wrocław
2014.10.162014.10.16Warszawa
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 2014.10.202014.10.21Warszawa
2014.11.242014.11.25Wrocław
Sarbaness-Oxley Act 2002 – wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz utrzymanie zgodności z zapisami ustawy
2014.11.172014.11.18Warszawa