IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe CIT, PIT, VAT w 2017/2018 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Budownictwo/Deweloperka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

IV KONGRES BRANŻOWY
Problemy podatkowe CIT, PIT, VAT w 2017/2018 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej   
› nowelizacja przepisów w 2017, planowane zmiany od 1.01.2018
› praktyka organów podatkowych, najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje dot. odwrotnego obciążenia
› KAS i Ordynacja podatkowa – podejście branżowe, nowe struktury

26 10 2017 - 27 10 2017 - Warszawa

NAJNOWSZE INTERPRETACJE
Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej - najnowsze interpretacje w orzecznictwie organów podatkowych dotyczące odwrotnego obciążenia - ponad 150 aktualnych interpretacji

16 11 2017 - 17 11 2017 - Poznań
23 11 2017 - 24 11 2017 - Wrocław
29 11 2017 - 30 11 2017 - Gdańsk
05 12 2017 - 06 12 2017 - Katowice
18 12 2017 - 19 12 2017 - Warszawa

Ceny transferowe w 2017/2018 dla spółek z branży budowlanej i deweloperskiej
› metodologia sporządzania dokumentacji (case study)
› przykładowe dokumentacje cen transferowych
› typowe transakcje w branży wod-kan i usług komunalnych a CT
› najnowsze zmiany w prawie, orzecznictwo i interpretacje
2-dniowe warsztaty

09 11 2017 - 10 11 2017 - Warszawa

AKCJA BILANS 2017
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

20 11 2017 - 21 11 2017 - Warszawa

Nowy MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

07 11 2017 - Wrocław
16 11 2017 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej – warsztat dot. zarządzania kosztami, przychodami i rentownością projektów długoterminowych, budżetowanie kontraktów

15 11 2017 - 16 11 2017 - Warszawa

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących rachunkowości kontraktów długoterminowych

23 11 2017 - 24 11 2017 - Warszawa

NOWOŚĆ
Nowa ustawa Prawo wodne
› omówienie nowych zasad gospodarowania zasobami wód
› najnowsze regulacje prawne, wejście w życie od 1 stycznia 2018 r.

24 11 2017 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

04 12 2017 - Gdańsk
05 12 2017 - Poznań
06 12 2017 - Wrocław
07 12 2017 - Katowice
08 12 2017 - Warszawa

Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – specyficzne zasady ewidencji i rozliczania dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
warsztaty praktyczne

07 12 2017 - 08 12 2017 - Warszawa

Kluczowe aspekty rozliczania projektów unijnych – praktyczne warsztaty dot. kwalifikowalności wydatków w EFRR, dokumentacji i pracy w systemie SL2014

07 12 2017 - 08 12 2017 - Warszawa

Umowy o roboty budowlane 2018 w tym umowy z podwykonawcami – najważniejsze aspekty prawne i podatkowe
w świetle praktyki oraz najnowszego orzecznictwa sądowego

19 01 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję