CIT i VAT 2018 w sektorze bankowym

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Branże finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWE REGULACJE 2018
Zmiany w CIT i VAT 2018 istotne dla sektora bankowego
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

21 02 2018 - 22 02 2018 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

05 03 2018 - Wrocław
14 03 2018 - Gdańsk
15 03 2018 - Poznań
16 03 2018 - Katowice
23 03 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

12 03 2018 - Warszawa
27 03 2018 - Poznań
09 04 2018 - Katowice
10 04 2018 - Wrocław

NOWE REGULACJE 2018
Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla działalności zakładów ubezpieczeń
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

14 03 2018 - 15 03 2018 - Warszawa

NOWE REGULACJE 2018
Zmiany w VAT i CIT 2018 w branży leasingowej
› nowelizacje przepisów
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

21 03 2018 - 22 03 2018 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

22 03 2018 - 23 03 2018 - Warszawa
21 05 2018 - 22 05 2018 - Wrocław
19 06 2018 - 20 06 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
Podstawy leasingu na gruncie podatkowym w praktyce firm leasingowych – eliminacja błędów dotyczących opodatkowania zawieranych umów leasingu
› umowy leasingu w obrocie krajowym i zagranicznym
› leasing operacyjny, finansowy, zwrotny

06 04 2018 - Warszawa

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

09 04 2018 - 13 04 2018 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
› ewidencja składek ubezpieczeniowych
› likwidacja szkód i wypłaty odszkodowań
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na potrzeby rachunkowości
› działalność lokacyjna

11 04 2018 - 13 04 2018 - Warszawa

Sprawozdawczość wg Solvency II
› zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II
› środki własne i kalkulacja wypłacalności w systemie Wypłacalność II
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
6-dniowe warsztaty praktyczne (case studies)

23 04 2018 - 11 05 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych oraz wycena spółek dla analityków bankowych

24 04 2018 - 25 04 2018 - Warszawa
26 06 2018 - 27 06 2018 - Warszawa

Kompendium wiedzy dla Członków Rad Nadzorczych
› warsztaty dla praktyków
› wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki

14 05 2018 - 15 05 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję