Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu  praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Branże finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

31 08 2018 - Warszawa
17 09 2018 - Kraków
21 09 2018 - Wrocław
12 10 2018 - Gdańsk
15 10 2018 - Katowice
16 10 2018 - Warszawa
26 10 2018 - Poznań

NOWOŚĆ
MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

11 09 2018 - Katowice
13 09 2018 - Wrocław
19 09 2018 - Poznań
21 09 2018 - Gdańsk
09 10 2018 - Warszawa
12 10 2018 - Szczecin
23 10 2018 - Kraków

Prawo restrukturyzacyjne - nowe, ogromne możliwości ochrony interesów banków

13 09 2018 - Warszawa

VAT 2018 w instytucjach finansowych - bieżące problemy oraz najnowsze orzecznictwo na tle praktyki organów podatkowych

17 09 2018 - 18 09 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
Bancassurance – zmiany po wejściu w życie systemu IDD

Nowy system prawny już od 1.10.2018!

21 09 2018 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

25 09 2018 - 26 09 2018 - Warszawa
18 12 2018 - 19 12 2018 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
› ewidencja składek ubezpieczeniowych
› likwidacja szkód i wypłaty odszkodowań
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na potrzeby rachunkowości
› działalność lokacyjna

26 09 2018 - 28 09 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
MSSF 9, MSSF 15 oraz MSSF 17 - zmiany w zakresie rachunkowości ubezpieczeniowej

04 10 2018 - 05 10 2018 - Warszawa

Upadłość w praktyce bankowej - praktyczne aspekty przebiegu postępowania upadłościowego z udziałem banków jako wierzycieli niewypłacalnego dłużnika

11 10 2018 - Warszawa

Wypłacalność II w sektorze ubezpieczeń - przegląd i omówienie wymogów wprowadzonych regulacjami Wypłacalność II

17 10 2018 - Warszawa

Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2018 w grupach bankowych - praktyczne zagadnienia cen transferowych na przykładach grup podmiotów finansowych

17 10 2018 - 18 10 2018 - Warszawa

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

22 10 2018 - 26 10 2018 - Warszawa

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przetargu czy terminowego usunięcia wad

30 10 2018 - Warszawa

Ustawa deweloperska z perspektywy banków - ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony nabywców i rolą banku

06 11 2018 - Warszawa

Sprawozdawczość wg Solvency II
› zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II
› środki własne i kalkulacja wypłacalności w systemie Wypłacalność II
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
6-dniowe warsztaty praktyczne (case studies)

14 11 2018 - 30 11 2018 - Warszawa

 Zmiany w CIT i VAT 2018 istotne dla sektora bankowego
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

15 11 2018 - 16 11 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa

Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń - analiza zarządzania ryzykami objętymi formułą standardową oraz tzw. ryzykami „Filaru 2”

16 11 2018 - Warszawa

Ryzyko operacyjne - zarządzanie w instytucjach finansowych zgodnie z wymaganiami KNF i dobrymi praktykami

19 11 2018 - 20 11 2018 - Warszawa

Reklamacje w branży finansowej
› przybliżenie ustawowych obowiązków podmiotów finansowych
› analiza nowej procedury reklamacyjnej
› przybliżenie roli Rzecznika Finansowego w postępowaniu reklamacyjnym i pozasądowym rozpatrywaniu sporów
› omówienie zasad dokumentowania postępowania reklamacyjnego
› wskazanie na możliwe błędy prawne

20 11 2018 - Warszawa

Rezerwy i sprzedaż wierzytelności przez bank - praktyczne aspekty rozliczeń podatkowych w instytucjach finansowych

20 11 2018 - Warszawa

 Zmiany w CIT i VAT 2018 w branży leasingowej
› nowelizacje przepisów
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

21 11 2018 - 22 11 2018 - Poznań
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa

Zabezpieczenie interesów banku w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

22 11 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
Wybrane zagadnienia ujmowania ekspozycji kredytowej i instrumentów pochodnych w praktyce bankowej

22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa

Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych oraz wycena spółek dla analityków bankowych

06 12 2018 - 07 12 2018 - Warszawa

NOWE REGULACJE 2018
Zmiany w CIT i VAT w 2018 istotne dla działalności zakładów ubezpieczeń
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję