IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 w działalności zakładów ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Branże finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

IV KONGRES BRANŻOWY
Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 w działalności zakładów ubezpieczeń  
› nowelizacja przepisów w 2017, planowane zmiany od 1.01.2018
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych
› KAS i Ordynacja podatkowa – podejście branżowe, nowe struktury

24 10 2017 - 25 10 2017 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
› ewidencja składek ubezpieczeniowych
› likwidacja szkód i wypłaty odszkodowań
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na potrzeby rachunkowości
› działalność lokacyjna
› kapitałowy wymóg wypłacalności

13 12 2017 - 15 12 2017 - Warszawa

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

05 12 2017 - 06 12 2017 - Warszawa

Sprawozdawczość wg Solvency II
› zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II
› środki własne i kalkulacja wypłacalności w systemie Wypłacalność II
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
› warsztaty praktyczne (case studies)

20 11 2017 - 01 12 2017 - Warszawa

NOWOŚĆ
MSSF 17 Nowy standard umów ubezpieczeniowych – rewolucyjne zmiany w MSSF w zakresie rachunkowości ubezpieczeniowej

07 12 2017 - 08 12 2017 - Warszawa

CIT i VAT w 2017/2018 w branży leasingowej
› nowelizacje przepisów
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

19 12 2017 - 20 12 2017 - Warszawa

Zmiany w CIT i  VAT w 2017/2018 istotne dla sektora bankowego
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

15 11 2017 - 16 11 2017 - Wrocław
18 12 2017 - 19 12 2017 - Warszawa

Nowy MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

07 11 2017 - Wrocław
16 11 2017 - Warszawa

NOWOŚĆ
Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe) - charakterystyka, prezentacja w sprawozdaniu finansowym, porównanie UFK do funduszy inwestycyjnych

08 11 2017 - 09 11 2017 - Warszawa

Finanse dla niefinansistów - specyfika ubezpieczycieli, czyli co powinieneś wiedzieć o finansach w zakładach ubezpieczeń?

14 11 2017 - 15 11 2017 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

04 12 2017 - Gdańsk
05 12 2017 - Poznań
06 12 2017 - Wrocław
07 12 2017 - Katowice
08 12 2017 - Warszawa

Kluczowe aspekty rozliczania projektów unijnych – praktyczne warsztaty dot. kwalifikowalności wydatków w EFRR, dokumentacji i pracy w systemie SL2014

07 12 2017 - 08 12 2017 - Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu na pośrednika kredytów hipotecznych w związku z nowymi wymogami prawnymi - USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

09 12 2017 - 10 12 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję