SZKOLENIA WYJAZDOWE Podatek VAT, CIT i PIT w 2015 i 2016 r. – nowelizacja ustawy, orzecznictwo oraz aktualne problemy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Podatki

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIA WYJAZDOWE
Podatek VAT, CIT i PIT w 2015 i 2016 r. – nowelizacja ustawy, orzecznictwo oraz aktualne problemy

08 12 2015 - 11 12 2015 - Zakopane

Podatki VAT i CIT w 2016 roku – po nowelizacji ustaw podatkowych

30 11 2015 - 01 12 2015 - Poznań
09 12 2015 - 10 12 2015 - Szczecin
09 12 2015 - 10 12 2015 - Warszawa
17 12 2015 - 18 12 2015 - Warszawa
17 12 2015 - 18 12 2015 - Bydgoszcz
17 12 2015 - 18 12 2015 - Łódź
17 12 2015 - 18 12 2015 - Katowice
17 12 2015 - 18 12 2015 - Wrocław
21 12 2015 - 22 12 2015 - Gdańsk
21 12 2015 - 22 12 2015 - Poznań
25 01 2016 - 26 01 2016 - Warszawa
26 01 2016 - 27 01 2016 - Łódź
27 01 2016 - 28 01 2016 - Poznań
28 01 2016 - 29 01 2016 - Gdańsk
28 01 2016 - 29 01 2016 - Katowice
28 01 2016 - 29 01 2016 - Wrocław
28 01 2016 - 29 01 2016 - Kraków
18 02 2016 - 19 02 2016 - Toruń
25 02 2016 - 26 02 2016 - Wrocław
25 02 2016 - 26 02 2016 - Poznań
25 02 2016 - 26 02 2016 - Warszawa
25 02 2016 - 26 02 2016 - Kraków
29 02 2016 - 01 03 2016 - Gdańsk
29 02 2016 - 01 03 2016 - Katowice

Podatek VAT w 2016 roku

01 12 2015 - Poznań
09 12 2015 - Szczecin
10 12 2015 - Warszawa
17 12 2015 - Warszawa
17 12 2015 - Bydgoszcz
17 12 2015 - Łódź
18 12 2015 - Katowice
18 12 2015 - Wrocław
22 12 2015 - Gdańsk
22 12 2015 - Poznań
25 01 2016 - Warszawa
26 01 2016 - Łódź
28 01 2016 - Katowice
28 01 2016 - Poznań
29 01 2016 - Gdańsk
29 01 2016 - Wrocław
29 01 2016 - Kraków
18 02 2016 - Toruń
25 02 2016 - Poznań
25 02 2016 - Kraków
26 02 2016 - Warszawa
26 02 2016 - Wrocław
29 02 2016 - Katowice
01 03 2016 - Gdańsk

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 roku

30 11 2015 - Poznań
09 12 2015 - Warszawa
10 12 2015 - Szczecin
17 12 2015 - Wrocław
17 12 2015 - Katowice
18 12 2015 - Warszawa
18 12 2015 - Bydgoszcz
18 12 2015 - Łódź
21 12 2015 - Gdańsk
21 12 2015 - Poznań
26 01 2016 - Warszawa
27 01 2016 - Poznań
27 01 2016 - Łódź
28 01 2016 - Gdańsk
28 01 2016 - Wrocław
28 01 2016 - Kraków
29 01 2016 - Katowice
19 02 2016 - Toruń
25 02 2016 - Wrocław
25 02 2016 - Warszawa
26 02 2016 - Poznań
26 02 2016 - Kraków
29 02 2016 - Gdańsk
01 03 2016 - Katowice

Nieujawnione źródła przychodów i świadczenia nieodpłatne w 2016 roku – nowelizacja przepisów, najnowsze orzecznictwo i interpretacje

27 01 2016 - Warszawa
23 02 2016 - Poznań
24 02 2016 - Wrocław

Akademia VAT - po kompleksowej nowelizacji ustawy
kurs 4-dniowy

07 12 2015 - 18 12 2015 - Wrocław
21 12 2015 - 15 01 2016 - Warszawa
18 01 2016 - 05 02 2016 - Katowice
28 01 2016 - 18 02 2016 - Warszawa
17 02 2016 - 04 03 2016 - Poznań
22 02 2016 - 09 03 2016 - Wrocław
29 02 2016 - 15 03 2016 - Warszawa
22 03 2016 - 07 04 2016 - Gdańsk
31 03 2016 - 15 04 2016 - Łódź

Akademia CIT - przepisy po nowelizacji ustawy
kurs 4-dniowy

28 12 2015 - 19 01 2016 - Katowice
29 12 2015 - 15 01 2016 - Warszawa
25 01 2016 - 16 02 2016 - Warszawa
11 02 2016 - 04 03 2016 - Poznań

CIT od podstaw po nowelizacji ustawy

07 12 2015 - 08 12 2015 - Warszawa
10 12 2015 - 11 12 2015 - Łódź
10 12 2015 - 11 12 2015 - Kraków
14 01 2016 - 15 01 2016 - Poznań
21 01 2016 - 22 01 2016 - Wrocław
02 02 2016 - 03 02 2016 - Katowice
04 02 2016 - 05 02 2016 - Kraków
10 02 2016 - 11 02 2016 - Gdańsk
17 02 2016 - 18 02 2016 - Warszawa
22 03 2016 - 23 03 2016 - Łódź
23 03 2016 - 24 03 2016 - Toruń

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 roku - przełomowe zmiany w przepisach, najnowsze orzecznictwo i interpretacje

14 12 2015 - Katowice
18 12 2015 - Warszawa

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym – omówienie zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem bieżącej problematyki

30 11 2015 - Katowice
04 12 2015 - Wrocław
07 12 2015 - Poznań

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa

04 12 2015 - Kraków
04 12 2015 - Toruń
08 12 2015 - Wrocław
14 12 2015 - Łódź
22 12 2015 - Warszawa
19 01 2016 - Katowice
29 01 2016 - Warszawa
18 02 2016 - Poznań
19 02 2016 - Bydgoszcz
23 02 2016 - Wrocław
24 02 2016 - Kraków
01 03 2016 - Warszawa
23 03 2016 - Gdańsk
01 04 2016 - Łódź

Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych

04 12 2015 - Poznań

VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy z uwzględnieniem zmian

07 12 2015 - 08 12 2015 - Kraków
09 12 2015 - 10 12 2015 - Katowice
15 12 2015 - 16 12 2015 - Poznań
15 12 2015 - 16 12 2015 - Warszawa
21 12 2015 - 22 12 2015 - Łódź
21 12 2015 - 22 12 2015 - Gdańsk
12 01 2016 - 13 01 2016 - Bydgoszcz
14 01 2016 - 15 01 2016 - Poznań
21 01 2016 - 22 01 2016 - Wrocław
26 01 2016 - 27 01 2016 - Warszawa
01 02 2016 - 02 02 2016 - Katowice
03 02 2016 - 04 02 2016 - Gdańsk
15 02 2016 - 16 02 2016 - Kraków
14 03 2016 - 15 03 2016 - Łódź
17 03 2016 - 18 03 2016 - Toruń

VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian w przepisach

02 12 2015 - Poznań
04 12 2015 - Łódź
07 12 2015 - Warszawa
17 12 2015 - Wrocław
14 01 2016 - Warszawa
04 02 2016 - Katowice
17 02 2016 - Warszawa
03 03 2016 - Poznań
08 03 2016 - Wrocław
14 03 2016 - Warszawa
14 03 2016 - Toruń
18 03 2016 - Kraków
06 04 2016 - Gdańsk
14 04 2016 - Łódź

Usługi w obrocie międzynarodowym na gruncie podatku VAT oraz CIT

03 12 2015 - Poznań

Instrumenty Finansowe w UoR, MSR 32, 39 i MSSF 7 i prawie podatkowym

09 12 2015 - 11 12 2015 - Warszawa

Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym - w ujęciu praktycznym

15 12 2015 - 16 12 2015 - Warszawa
14 03 2016 - 15 03 2016 - Warszawa

Proporcja sprzedaży w 2015 roku - rewolucyjne zmiany w odliczeniu VAT

07 12 2015 - Poznań
11 12 2015 - Warszawa

Prawno - podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych

15 12 2015 - Warszawa

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe

08 12 2015 - Gdańsk
22 12 2015 - Warszawa
13 01 2016 - Poznań
14 01 2016 - Katowice
18 01 2016 - Wrocław
25 01 2016 - Warszawa
01 02 2016 - Gdańsk
22 02 2016 - Poznań
24 02 2016 - Warszawa

Ceny transferowe - metodologia sporządzenia analizy porównawczej dla podmiotów powiązanych na podstawie wskaźników i parametrów rentowności z tzw. piramidy Du Ponta

02 12 2015 - Warszawa
16 12 2015 - Katowice

Ceny transferowe 2016 – obowiązujący stan prawny

30 11 2015 - 01 12 2015 - Warszawa
07 12 2015 - 08 12 2015 - Kraków
07 12 2015 - 08 12 2015 - Łódź
08 12 2015 - 09 12 2015 - Poznań
14 12 2015 - 15 12 2015 - Warszawa
18 01 2016 - 19 01 2016 - Wrocław
28 01 2016 - 29 01 2016 - Warszawa
15 02 2016 - 16 02 2016 - Kraków
25 02 2016 - 26 02 2016 - Warszawa
01 03 2016 - 02 03 2016 - Poznań
21 03 2016 - 22 03 2016 - Katowice

Reklama i reprezentacja na gruncie podatków CIT, PIT oraz VAT

07 12 2015 - Gdańsk
14 12 2015 - Toruń
14 12 2015 - Kraków
14 12 2015 - Warszawa
19 01 2016 - Warszawa
20 01 2016 - Wrocław
21 01 2016 - Katowice
25 01 2016 - Łódź
08 02 2016 - Gdańsk
12 02 2016 - Kraków
15 02 2016 - Poznań
22 02 2016 - Warszawa
14 03 2016 - Toruń

Podatek u źródła – z uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych

30 11 2015 - Warszawa
28 12 2015 - Warszawa
29 12 2015 - Poznań
12 02 2016 - Gdańsk

Podatek od nieruchomości w 2016 r. – zmiany w przepisach oraz aktualne orzecznictwo

07 12 2015 - Kraków
14 12 2015 - Wrocław
21 12 2015 - Szczecin
22 12 2015 - Warszawa
23 12 2015 - Katowice
15 01 2016 - Poznań
21 01 2016 - Warszawa
02 02 2016 - Katowice
03 02 2016 - Gdańsk
23 02 2016 - Wrocław
24 02 2016 - Warszawa

Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

23 12 2015 - Warszawa
12 01 2016 - Poznań
22 01 2016 - Katowice
25 01 2016 - Warszawa
08 02 2016 - Gdańsk
19 02 2016 - Wrocław

Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym

07 12 2015 - 09 12 2015 - Warszawa

Różnice kursowe,  wycena  operacji  w  walutach  obcych - ujęcie rachunkowe oraz  w  podatku   CIT   

10 12 2015 - Toruń
11 12 2015 - Poznań
21 12 2015 - Warszawa

Koszty uzyskania przychodu - regulacje podatkowe w 2016 roku

29 12 2015 - Katowice
30 12 2015 - Warszawa
26 01 2016 - Warszawa

Windykacja dla księgowych - jak współpracować z radcą prawnym?

04 12 2015 - Wrocław
18 12 2015 - Warszawa
23 02 2016 - Warszawa

Nasi Klienci