Nowelizacja CIT i VAT w 2015 r.

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Podatki

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

KONFERENCJA CENY TRANSFEROWE
Omówienie zmian w przepisach oraz sporządzenie dokumentacji podatkowej

16 12 2014 - 17 12 2014 - Warszawa

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Kompendium podatkowe: Podatki VAT, CIT oraz PIT w 2014/2015 roku

09 12 2014 - 12 12 2014 - Białka Tatrzańska

Podatki VAT i CIT w 2014 i 2015 roku – po nowelizacji ustaw podatkowych

24 11 2014 - 25 11 2014 - Wrocław
25 11 2014 - 26 11 2014 - Poznań
26 11 2014 - 27 11 2014 - Kraków
26 11 2014 - 27 11 2014 - Gdańsk
27 11 2014 - 28 11 2014 - Bydgoszcz
27 11 2014 - 28 11 2014 - Katowice
27 11 2014 - 28 11 2014 - Warszawa
27 11 2014 - 28 11 2014 - Łódź
15 12 2014 - 16 12 2014 - Wrocław
17 12 2014 - 18 12 2014 - Gdańsk
18 12 2014 - 19 12 2014 - Warszawa
18 12 2014 - 19 12 2014 - Poznań
18 12 2014 - 19 12 2014 - Katowice
18 12 2014 - 19 12 2014 - Toruń
22 12 2014 - 23 12 2014 - Warszawa

Nowelizacja CIT i VAT w 2015 r.

17 12 2014 - 17 12 2014 - Kraków
19 12 2014 - 19 12 2014 - Łódź

Podatek VAT w 2014 i 2015 roku

24 11 2014 - 24 11 2014 - Wrocław
25 11 2014 - 25 11 2014 - Poznań
26 11 2014 - 26 11 2014 - Kraków
26 11 2014 - 26 11 2014 - Gdańsk
27 11 2014 - 27 11 2014 - Katowice
27 11 2014 - 27 11 2014 - Łódź
28 11 2014 - 28 11 2014 - Bydgoszcz
28 11 2014 - 28 11 2014 - Warszawa
15 12 2014 - 15 12 2014 - Wrocław
17 12 2014 - 17 12 2014 - Gdańsk
18 12 2014 - 18 12 2014 - Poznań
18 12 2014 - 18 12 2014 - Toruń
19 12 2014 - 19 12 2014 - Warszawa
19 12 2014 - 19 12 2014 - Katowice
22 12 2014 - 22 12 2014 - Warszawa

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian na 2014 i 2015 rok

25 11 2014 - 25 11 2014 - Wrocław
26 11 2014 - 26 11 2014 - Poznań
27 11 2014 - 27 11 2014 - Bydgoszcz
27 11 2014 - 27 11 2014 - Kraków
27 11 2014 - 27 11 2014 - Gdańsk
27 11 2014 - 27 11 2014 - Warszawa
28 11 2014 - 28 11 2014 - Katowice
28 11 2014 - 28 11 2014 - Łódź
16 12 2014 - 16 12 2014 - Wrocław
18 12 2014 - 18 12 2014 - Gdańsk
18 12 2014 - 18 12 2014 - Warszawa
18 12 2014 - 18 12 2014 - Katowice
19 12 2014 - 19 12 2014 - Poznań
19 12 2014 - 19 12 2014 - Toruń
23 12 2014 - 23 12 2014 - Warszawa

Akademia VAT - po kompleksowej nowelizacji ustawy w 2014 i 2015 roku
kurs 4-dniowy

04 12 2014 - 19 12 2014 - Poznań
18 12 2014 - 13 01 2015 - Warszawa

Akademia CIT - przepisy po nowelizacji ustawy w 2014/2015 roku
kurs 4-dniowy

03 12 2014 - 11 12 2014 - Warszawa

VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy z uwzględnieniem zmian

02 12 2014 - 03 12 2014 - Kraków
08 12 2014 - 09 12 2014 - Katowice
11 12 2014 - 12 12 2014 - Wrocław
11 12 2014 - 12 12 2014 - Poznań
15 12 2014 - 16 12 2014 - Gdańsk
22 12 2014 - 23 12 2014 - Warszawa

CIT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy

27 11 2014 - 28 11 2014 - Kraków
15 12 2014 - 16 12 2014 - Warszawa
22 12 2014 - 23 12 2014 - Wrocław
22 12 2014 - 23 12 2014 - Katowice

Ceny transferowe 2014/2015 – z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia

27 11 2014 - 28 11 2014 - Warszawa
04 12 2014 - 05 12 2014 - Poznań
11 12 2014 - 12 12 2014 - Łódź
18 12 2014 - 19 12 2014 - Warszawa

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2014 i 2015 r. – zmiany w przepisach, najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych

24 11 2014 - 24 11 2014 - Warszawa
01 12 2014 - 01 12 2014 - Katowice
05 12 2014 - 05 12 2014 - Toruń

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa

05 12 2014 - 05 12 2014 - Poznań
19 12 2014 - 19 12 2014 - Warszawa

VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian w przepisach

02 12 2014 - 02 12 2014 - Bydgoszcz
02 12 2014 - 02 12 2014 - Katowice
02 12 2014 - 02 12 2014 - Warszawa
04 12 2014 - 04 12 2014 - Wrocław
17 12 2014 - 17 12 2014 - Kraków
18 12 2014 - 18 12 2014 - Poznań
12 01 2015 - 12 01 2015 - Warszawa

Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych od 2014 r.

08 12 2014 - 08 12 2014 - Warszawa
11 12 2014 - 11 12 2014 - Katowice
12 12 2014 - 12 12 2014 - Wrocław

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe

26 11 2014 - 26 11 2014 - Warszawa
05 12 2014 - 05 12 2014 - Katowice
08 12 2014 - 08 12 2014 - Wrocław
08 12 2014 - 08 12 2014 - Poznań
09 12 2014 - 09 12 2014 - Gdańsk
22 12 2014 - 22 12 2014 - Warszawa

Reklama i reprezentacja na gruncie podatków CIT, PIT oraz VAT w 2014 i 2015 roku

01 12 2014 - 01 12 2014 - Kraków
01 12 2014 - 01 12 2014 - Bydgoszcz
03 12 2014 - 03 12 2014 - Warszawa
08 12 2014 - 08 12 2014 - Katowice
09 12 2014 - 09 12 2014 - Wrocław
10 12 2014 - 10 12 2014 - Poznań
10 12 2014 - 10 12 2014 - Gdańsk

Podatek od nieruchomości optymalizacja i ryzyka związane z rozliczeniem - najnowsze stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

24 11 2014 - 24 11 2014 - Kraków
08 12 2014 - 08 12 2014 - Warszawa
09 12 2014 - 09 12 2014 - Katowice
15 12 2014 - 15 12 2014 - Bydgoszcz

Podatek u źródła – z uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych

05 12 2014 - 05 12 2014 - Katowice
12 12 2014 - 12 12 2014 - Warszawa

Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym

08 12 2014 - 10 12 2014 - Warszawa

Koszty uzyskania przychodu - regulacje podatkowe w 2014 roku

04 12 2014 - 04 12 2014 - Warszawa

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

11 12 2014 - 11 11 2014 - Warszawa
18 12 2014 - 18 12 2014 - Poznań
14 01 2015 - 14 01 2015 - Warszawa

Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym - w ujęciu praktycznym

16 12 2014 - 17 12 2014 - Warszawa

Umowy w obrocie gospodarczym oraz należyte ich zabezpieczanie

19 12 2014 - 19 12 2014 - Warszawa

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Jak przygotować ofertę, aby wygrać przetarg?

15 12 2014 - 15 12 2014 - Warszawa

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów

16 12 2014 - 17 12 2014 - Katowice

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

27 11 2014 - 28 11 2014 - Warszawa
11 12 2014 - 12 12 2014 - Poznań
11 12 2014 - 12 12 2014 - Wrocław
16 12 2014 - 17 12 2014 - Warszawa
16 12 2014 - 17 12 2014 - Gdańsk

Nasi Klienci