Reklama kosmetyków i dobre praktyki deklaracji marketingowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Pozostałe branże

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ
Reklama kosmetyków i dobre praktyki deklaracji marketingowych

13 09 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
Ochrona własności intelektualnej - na rynku kosmetyków

08 10 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
Obowiązki producenta, dystrybutora, importera
 -
w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r.

15 10 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
Dossier kosmetyku - wymagania prawne

22 10 2018 - Warszawa

NOWA USTAWA
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

31 08 2018 - Warszawa
17 09 2018 - Kraków
21 09 2018 - Wrocław
24 09 2018 - Poznań
12 10 2018 - Gdańsk
15 10 2018 - Katowice
16 10 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

11 09 2018 - Katowice
13 09 2018 - Wrocław
20 09 2018 - Poznań
21 09 2018 - Gdańsk
09 10 2018 - Warszawa
12 10 2018 - Szczecin
23 10 2018 - Kraków

 VAT i CIT w 2018 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
› nowelizacje ustaw oraz planowane zmiany
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

16 10 2018 - 17 10 2018 - Warszawa

Akcyza w sektorze paliwowym w 2018
› zasady prowadzenia składu podatkowego
› zasady obrotu wyrobami akcyzowymi
› praktyka, wprowadzone i planowane zmiany w przepisach

22 11 2018 - Gdańsk
03 12 2018 - Katowice
12 12 2018 - Warszawa

Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2018 i 2019
› praktyka, najnowsze orzecznictwo

› zmiany w przepisach wprowadzone i planowane

30 11 2018 - Warszawa

 Zmiany w VAT i CIT 2018 istotne w działalności sportowej (klubów sportowych, związków, federacji)
› nowelizacje przepisów
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

22 10 2018 - 23 10 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję