Nowe ujęcie i wycena przychodów według MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” w kontekście specyfiki przychodów branży informatycznej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Pozostałe branże

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ
MSSF 15 Nowe ujęcie i wycena przychodów według MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” w kontekście specyfiki przychodów branży informatycznej

27 02 2018 - Warszawa

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

09 04 2018 - 13 04 2018 - Warszawa

NOWE REGULACJE 2018
VAT i CIT w 2018 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
› nowelizacje ustaw oraz planowane zmiany
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

13 02 2018 - 14 02 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

13 02 2018 - Wrocław
12 03 2018 - Warszawa
27 03 2018 - Poznań
09 04 2018 - Katowice

NOWE REGULACJE 2018
Zmiany w CIT i VAT 2018 istotne w działalności sportowej (klubów sportowych, związków, federacji)
› nowelizacje przepisów
› najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje MF

17 05 2018 - 18 05 2018 - Warszawa

Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2018
› praktyka, najnowsze orzecznictwo

› zmiany w przepisach wprowadzone i planowane

21 02 2018 - Warszawa

Akcyza w sektorze paliwowym w 2018
› zasady prowadzenia składu podatkowego
› zasady obrotu wyrobami akcyzowymi
› praktyka, wprowadzone i planowane zmiany w przepisach

20 04 2018 - Gdańsk
23 05 2018 - Warszawa
11 06 2018 - Katowice

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

05 03 2018 - Wrocław
14 03 2018 - Gdańsk
15 03 2018 - Poznań
16 03 2018 - Katowice
23 03 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję