XI COROCZNA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2017

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

XI COROCZNA KONFERENCJA AKCJA BILANS 
Roczne sprawozdanie finansowe 2017
› praktyczne aspekty rachunkowe, podatkowe oraz nowelizacja ustaw w 2018

Na zakończenie drugiego dnia konferencji zapraszamy do Teatru!

27 11 2017 - 29 11 2017 - Warszawa

AKCJA BILANS 2017
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok

06 12 2017 - 07 12 2017 - Łódź
07 12 2017 - 08 12 2017 - Kraków
14 12 2017 - 15 12 2017 - Katowice
18 12 2017 - 19 12 2017 - Warszawa
19 12 2017 - 20 12 2017 - Gdańsk
19 12 2017 - 20 12 2017 - Wrocław
21 12 2017 - 22 12 2017 - Poznań
18 01 2018 - 19 01 2018 - Gdańsk
22 01 2018 - 23 01 2018 - Katowice
25 01 2018 - 26 01 2018 - Poznań
29 01 2018 - 30 01 2018 - Warszawa
07 02 2018 - 08 02 2018 - Wrocław

NOWOŚĆ
Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

27 11 2017 - 28 11 2017 - Wrocław
07 12 2017 - 08 12 2017 - Poznań
18 12 2017 - 19 12 2017 - Warszawa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

30 11 2017 - 09 01 2018 - Poznań
14 12 2017 - 19 01 2018 - Warszawa

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

30 11 2017 - 09 01 2018 - Poznań
14 12 2017 - 15 12 2017 - Warszawa

NOWOŚĆ
Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych

25 01 2018 - Warszawa

Zaawansowane instrumenty finansowe

19 12 2017 - 20 12 2017 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

05 12 2017 - 07 12 2017 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

06 12 2017 - Wrocław
11 12 2017 - Katowice
12 12 2017 - Warszawa

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

11 12 2017 - 12 12 2017 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

27 11 2017 - 28 11 2017 - Wrocław
12 12 2017 - 13 12 2017 - Kraków
14 12 2017 - 15 12 2017 - Warszawa

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

30 11 2017 - 15 12 2017 - Katowice
21 12 2017 - 12 01 2018 - Wrocław
21 12 2017 - 12 01 2018 - Warszawa

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

01 12 2017 - Wrocław
07 12 2017 - Poznań
08 12 2017 - Warszawa

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

19 12 2017 - 20 12 2017 - Warszawa

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

01 12 2017 - Wrocław
22 12 2017 - Warszawa

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

05 12 2017 - Warszawa
05 12 2017 - Poznań
15 12 2017 - Katowice
12 01 2018 - Wrocław
12 01 2018 - Warszawa

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

04 12 2017 - Poznań
11 12 2017 - Warszawa
29 01 2018 - Katowice
23 02 2018 - Warszawa
27 02 2018 - Gdańsk
19 03 2018 - Wrocław
23 03 2018 - Łódź
16 04 2018 - Poznań
20 04 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
Leasing dla Leasingobiorców – nowe wymagania sprawozdawcze wg MSSF 16

21 12 2017 - Warszawa
26 01 2018 - Warszawa

Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym - w ujęciu praktycznym

12 12 2017 - 13 12 2017 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

08 01 2018 - Wrocław
12 01 2018 - Warszawa
14 03 2018 - Gdańsk
15 03 2018 - Poznań
16 03 2018 - Katowice

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

05 12 2017 - 06 12 2017 - Warszawa

Kluczowe aspekty rozliczania projektów unijnych – praktyczne warsztaty dot. kwalifikowalności wydatków w EFRR, dokumentacji i pracy w systemie SL2014

07 12 2017 - 08 12 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję