XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2018

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2018
Roczne sprawozdanie finansowe 2018
› praktyczne aspekty zamknięcia roku – zagadnienia bilansowe, podatkowe VAT, CIT PIT

Na zakończenie drugiego dnia konferencji zapraszamy do Teatru!

28 11 2018 - 30 11 2018 - Warszawa

SZKOLENIE WYJAZDOWE
AKCJA BILANS 2018
Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

20 11 2018 - 23 11 2018 - Białka Tatrzańska

AKCJA BILANS 2018
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

20 11 2018 - 21 11 2018 - Kraków
20 11 2018 - 21 11 2018 - Bydgoszcz
20 11 2018 - 21 11 2018 - Siedlce
20 11 2018 - 21 11 2018 - Wrocław
21 11 2018 - 22 11 2018 - Olsztyn
21 11 2018 - 22 11 2018 - Lublin
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
22 11 2018 - 23 11 2018 - Rzeszów
26 11 2018 - 27 11 2018 - Warszawa
27 11 2018 - 28 11 2018 - Katowice
27 11 2018 - 28 11 2018 - Legnica
27 11 2018 - 28 11 2018 - Koszalin
28 11 2018 - 29 11 2018 - Słupsk
28 11 2018 - 29 11 2018 - Zielona Góra
29 11 2018 - 30 11 2018 - Gdańsk
12 12 2018 - 13 12 2018 - Toruń
12 12 2018 - 13 12 2018 - Kraków
17 12 2018 - 18 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
18 12 2018 - 19 12 2018 - Łódź
18 12 2018 - 19 12 2018 - Poznań
19 12 2018 - 20 12 2018 - Katowice
20 12 2018 - 21 12 2018 - Gdańsk
21 01 2019 - 22 01 2019 - Katowice
22 01 2019 - 23 01 2019 - Warszawa
23 01 2019 - 24 01 2019 - Wrocław
23 01 2019 - 24 01 2019 - Poznań

Inwentaryzacja roczna w praktyce

22 11 2018 - Poznań
26 11 2018 - Warszawa

Różnice kursowe – ujęcie podatkowe i rachunkowe

27 11 2018 - Warszawa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

22 11 2018 - 14 12 2018 - Katowice
29 11 2018 - 21 12 2018 - Kraków
13 12 2018 - 11 01 2019 - Warszawa
20 12 2018 - 18 01 2019 - Poznań

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

22 11 2018 - 23 11 2018 - Katowice
29 11 2018 - 30 11 2018 - Kraków
13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
20 12 2018 - 21 12 2018 - Poznań

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

29 11 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
03 12 2018 - 11 12 2018 - Poznań
17 12 2018 - 09 01 2019 - Katowice
20 12 2018 - 11 01 2019 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

28 11 2018 - 30 11 2018 - Wrocław
10 12 2018 - 12 12 2018 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

03 12 2018 - 04 12 2018 - Warszawa

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych

04 12 2018 - Kraków

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

05 12 2018 - Poznań
06 12 2018 - Gdańsk
12 12 2018 - Warszawa

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

05 12 2018 - 06 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Wrocław

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

26 11 2018 - 27 11 2018 - Wrocław
11 12 2018 - 12 12 2018 - Katowice
13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

20 11 2018 - 21 11 2018 - Poznań
12 12 2018 - 13 12 2018 - Warszawa

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

21 11 2018 - Warszawa
30 11 2018 - Gdańsk
10 12 2018 - Wrocław
19 12 2018 - Poznań
20 12 2018 - Katowice

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

23 11 2018 - Wrocław
29 11 2018 - Warszawa
11 12 2018 - Katowice
19 12 2018 - Gdańsk
20 12 2018 - Poznań

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

05 12 2018 - Wrocław
06 12 2018 - Poznań
07 12 2018 - Warszawa

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

11 12 2018 - 12 12 2018 - Warszawa

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

05 12 2018 - Kraków
18 12 2018 - Warszawa
19 12 2018 - Poznań

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

30 11 2018 - Wrocław
11 12 2018 - Poznań
14 12 2018 - Warszawa
09 01 2019 - Katowice
11 01 2019 - Warszawa

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

19 11 2018 - Kraków
30 11 2018 - Wrocław
30 11 2018 - Poznań
14 12 2018 - Katowice
17 12 2018 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

18 12 2018 - 19 12 2018 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

07 12 2018 - Wrocław
14 12 2018 - Warszawa
18 01 2019 - Poznań
25 01 2019 - Gdańsk
01 02 2019 - Kraków
14 02 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję