Szkolenie wyjazdowe Akcja bilans 2017 – przygotowanie sprawozdania finansowego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Akcja bilans 2017 - przygotowanie sprawozdania finansowego

28 11 2017 - 01 12 2017 - Białka Tatrzańska

AKCJA BILANS 2017
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok

18 10 2017 - 19 10 2017 - Poznań
18 10 2017 - 19 10 2017 - Kraków
19 10 2017 - 20 10 2017 - Łódź
19 10 2017 - 20 10 2017 - Gdańsk
23 10 2017 - 24 10 2017 - Warszawa
23 10 2017 - 24 10 2017 - Wrocław
09 11 2017 - 10 11 2017 - Szczecin
14 11 2017 - 15 11 2017 - Zielona Góra
16 11 2017 - 17 11 2017 - Katowice
21 11 2017 - 22 11 2017 - Warszawa
22 11 2017 - 23 11 2017 - Gdańsk
23 11 2017 - 24 11 2017 - Poznań
23 11 2017 - 24 11 2017 - Wrocław

NOWOŚĆ
Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

28 09 2017 - 29 09 2017 - Wrocław
12 10 2017 - 13 10 2017 - Warszawa
26 10 2017 - 27 10 2017 - Poznań
09 11 2017 - 10 11 2017 - Katowice

Inwentaryzacja roczna w praktyce - przygotowanie, przebieg oraz rozliczenie

09 10 2017 - Wrocław
19 10 2017 - Warszawa
24 10 2017 - Katowice
26 10 2017 - Szczecin
27 10 2017 - Poznań
09 11 2017 - Gdańsk
20 11 2017 - Warszawa

MSSF 15 „Umowy z klientami”
Ujmowanie przychodów w sprawozdaniach finansowych spółek

10 10 2017 - Poznań
17 10 2017 - Warszawa

NOWOŚĆ
Nowy Komitet Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP)

17 11 2017 - Warszawa

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

28 09 2017 - 27 10 2017 - Gdańsk
12 10 2017 - 10 11 2017 - Poznań
19 10 2017 - 24 11 2017 - Warszawa
26 10 2017 - 28 11 2017 - Wrocław
16 11 2017 - 15 12 2017 - Kraków
23 11 2017 - 22 12 2017 - Katowice
30 11 2017 - 09 01 2018 - Poznań
14 12 2017 - 19 01 2018 - Warszawa

Zmiany w MSR/MSSF

11 10 2017 - Warszawa
16 10 2017 - Katowice
16 10 2017 - Wrocław

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

28 09 2017 - 29 09 2017 - Gdańsk
12 10 2017 - 13 10 2017 - Poznań
19 10 2017 - 20 10 2017 - Warszawa
26 10 2017 - 27 10 2017 - Wrocław
16 11 2017 - 17 11 2017 - Kraków
23 11 2017 - 24 11 2017 - Katowice
30 11 2017 - 09 01 2018 - Poznań
14 12 2017 - 15 12 2017 - Warszawa

Zaawansowane instrumenty finansowe

19 10 2017 - 20 10 2017 - Warszawa
19 12 2017 - 20 12 2017 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

25 09 2017 - 27 09 2017 - Poznań
25 10 2017 - 27 10 2017 - Warszawa
07 11 2017 - 09 11 2017 - Gdańsk
21 11 2017 - 23 11 2017 - Katowice
05 12 2017 - 07 12 2017 - Warszawa

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

10 10 2017 - 11 10 2017 - Warszawa
11 12 2017 - 12 12 2017 - Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

28 09 2017 - 29 09 2017 - Warszawa
11 10 2017 - 12 10 2017 - Katowice
30 10 2017 - 31 10 2017 - Warszawa
08 11 2017 - 09 11 2017 - Poznań
27 11 2017 - 28 11 2017 - Wrocław
12 12 2017 - 13 12 2017 - Kraków

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

25 09 2017 - 10 10 2017 - Katowice
28 09 2017 - 06 10 2017 - Warszawa
12 10 2017 - 24 10 2017 - Gdańsk
17 10 2017 - 08 11 2017 - Wrocław
26 10 2017 - 10 11 2017 - Warszawa
26 10 2017 - 10 11 2017 - Kraków
23 11 2017 - 05 12 2017 - Warszawa
23 11 2017 - 05 12 2017 - Poznań
30 11 2017 - 15 12 2017 - Katowice
21 12 2017 - 12 01 2018 - Wrocław

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

26 10 2017 - Katowice
27 10 2017 - Warszawa

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

09 10 2017 - Poznań
19 10 2017 - Warszawa
23 10 2017 - Katowice
24 10 2017 - Wrocław

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

03 10 2017 - 04 10 2017 - Warszawa
09 10 2017 - 10 10 2017 - Poznań
14 11 2017 - 15 11 2017 - Wrocław

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

29 09 2017 - Gdańsk
16 10 2017 - Katowice
10 11 2017 - Poznań

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

06 10 2017 - Warszawa
10 10 2017 - Katowice
24 10 2017 - Gdańsk
08 11 2017 - Wrocław
10 11 2017 - Warszawa
10 11 2017 - Kraków
10 11 2017 - Warszawa
05 12 2017 - Warszawa
05 12 2017 - Poznań
15 12 2017 - Katowice
12 01 2018 - Wrocław

Nowy MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

07 11 2017 - Wrocław
16 11 2017 - Warszawa

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

11 10 2017 - Poznań
17 10 2017 - Gdańsk
25 10 2017 - Warszawa
20 11 2017 - Katowice
11 12 2017 - Warszawa

Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym - w ujęciu praktycznym

12 12 2017 - 13 12 2017 - Warszawa

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

16 11 2017 - 17 11 2017 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

04 12 2017 - Gdańsk
05 12 2017 - Poznań
06 12 2017 - Wrocław
07 12 2017 - Katowice
08 12 2017 - Warszawa

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

25 09 2017 - 26 09 2017 - Warszawa
05 12 2017 - 06 12 2017 - Warszawa

Kluczowe aspekty rozliczania projektów unijnych – praktyczne warsztaty dot. kwalifikowalności wydatków w EFRR, dokumentacji i pracy w systemie SL2014

07 12 2017 - 08 12 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję