AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

AKCJA BILANS 2018
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

21 01 2019 - 22 01 2019 - Gdańsk
22 01 2019 - 23 01 2019 - Warszawa
23 01 2019 - 24 01 2019 - Wrocław
28 01 2019 - 29 01 2019 - Poznań
28 01 2019 - 29 01 2019 - Katowice

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

31 01 2019 - 19 02 2019 - Poznań
21 02 2019 - 08 03 2019 - Wrocław
28 02 2019 - 22 03 2019 - Warszawa
21 03 2019 - 16 04 2019 - Katowice
28 03 2019 - 24 04 2019 - Gdańsk
11 04 2019 - 10 05 2019 - Kraków
18 04 2019 - 17 05 2019 - Warszawa

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

21 02 2019 - 22 02 2019 - Wrocław
28 02 2019 - 01 03 2019 - Warszawa
21 03 2019 - 22 03 2019 - Katowice
28 03 2019 - 29 03 2019 - Gdańsk
11 04 2019 - 12 04 2019 - Kraków
18 04 2019 - 19 04 2019 - Warszawa

MSSF - rewolucyjne zmiany w 2018 i 2019
› wpływ na SF za 2018 rok

20 02 2019 - Kraków
25 02 2019 - Warszawa
26 02 2019 - Poznań
06 03 2019 - Katowice

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

Nowy program!

31 01 2019 - 12 02 2019 - Warszawa
07 02 2019 - 26 02 2019 - Kraków
28 02 2019 - 15 03 2019 - Wrocław
14 03 2019 - 29 03 2019 - Gdańsk
18 03 2019 - 27 03 2019 - Warszawa
28 03 2019 - 12 04 2019 - Poznań
01 04 2019 - 16 04 2019 - Katowice

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

Nowy program!

29 01 2019 - 31 01 2019 - Katowice
26 02 2019 - 28 02 2019 - Warszawa
06 03 2019 - 08 03 2019 - Wrocław
02 04 2019 - 04 04 2019 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

07 02 2019 - 08 02 2019 - Poznań
11 03 2019 - 12 03 2019 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

04 02 2019 - Katowice
13 02 2019 - Poznań
21 02 2019 - Warszawa
22 02 2019 - Kraków

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

30 01 2019 - 31 01 2019 - Warszawa
13 02 2019 - 14 02 2019 - Wrocław
13 03 2019 - 14 03 2019 - Warszawa
27 03 2019 - 28 03 2019 - Katowice

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

24 01 2019 - 25 01 2019 - Warszawa
31 01 2019 - 01 02 2019 - Poznań
07 02 2019 - 08 02 2019 - Katowice
21 02 2019 - 22 02 2019 - Warszawa
21 02 2019 - 22 02 2019 - Wrocław

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

19 02 2019 - Warszawa
21 02 2019 - Poznań
25 02 2019 - Wrocław
22 03 2019 - Katowice

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

21 01 2019 - Warszawa
21 02 2019 - Katowice
25 02 2019 - Gdańsk
21 03 2019 - Poznań

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

13 03 2019 - 14 03 2019 - Warszawa
10 04 2019 - 11 04 2019 - Poznań

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

24 01 2019 - Szczecin
25 01 2019 - Poznań
31 01 2019 - Kraków
01 02 2019 - Katowice
21 02 2019 - Warszawa
22 02 2019 - Poznań
27 02 2019 - Wrocław
14 03 2019 - Gdańsk

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

29 01 2019 - Łódź
12 02 2019 - Warszawa
26 02 2019 - Kraków
15 03 2019 - Wrocław
27 03 2019 - Warszawa
29 03 2019 - Gdańsk
12 04 2019 - Poznań
16 04 2019 - Katowice

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

31 01 2019 - Kraków
28 02 2019 - Warszawa
29 03 2019 - Poznań
25 04 2019 - Warszawa
26 04 2019 - Kraków
24 05 2019 - Wrocław
17 06 2019 - Warszawa
26 07 2019 - Katowice
30 08 2019 - Warszawa

Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe

14 02 2019 - Poznań
21 02 2019 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

16 04 2019 - 17 04 2019 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 01 2019 - Gdańsk
01 02 2019 - Kraków
14 02 2019 - Warszawa
22 03 2019 - Wrocław
25 03 2019 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję