Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Rachunkowość

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

24 05 2018 - 15 06 2018 - Warszawa
07 06 2018 - 22 06 2018 - Wrocław
14 06 2018 - 29 06 2018 - Katowice

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

24 05 2018 - 25 05 2018 - Warszawa
07 06 2018 - 08 06 2018 - Wrocław
14 06 2018 - 15 06 2018 - Katowice

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych

12 06 2018 - Warszawa

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

05 06 2018 - 07 06 2018 - Warszawa
12 06 2018 - 14 06 2018 - Wrocław

Różnice kursowe – ujęcie podatkowe i rachunkowe

19 06 2018 - Katowice
21 06 2018 - Warszawa

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

13 06 2018 - Katowice
14 06 2018 - Warszawa
05 07 2018 - Wrocław
06 07 2018 - Poznań

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

29 05 2018 - 30 05 2018 - Kraków
11 06 2018 - 12 06 2018 - Wrocław
26 06 2018 - 27 06 2018 - Warszawa

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

07 06 2018 - 22 06 2018 - Kraków
07 06 2018 - 22 06 2018 - Katowice
20 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa
28 06 2018 - 06 07 2018 - Wrocław

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

24 05 2018 - Gdańsk
11 06 2018 - Zielona Góra
12 06 2018 - Lublin
26 06 2018 - Wrocław
27 06 2018 - Jelenia Góra
02 07 2018 - Elbląg
03 07 2018 - Poznań
26 07 2018 - Katowice
30 07 2018 - Warszawa

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

11 06 2018 - 12 06 2018 - Warszawa

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

25 05 2018 - Opole
11 06 2018 - Białystok
12 06 2018 - Szczecin
26 06 2018 - Kielce
27 06 2018 - Poznań
02 07 2018 - Wrocław
03 07 2018 - Słupsk
27 07 2018 - Warszawa
31 07 2018 - Gdańsk

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

25 05 2018 - Łódź
28 05 2018 - Białystok
28 05 2018 - Gdańsk
30 05 2018 - Lublin
04 06 2018 - Wrocław
05 06 2018 - Katowice
06 06 2018 - Kraków
11 06 2018 - Rzeszów

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

09 10 2018 - 10 10 2018 - Warszawa
11 12 2018 - 12 12 2018 - Warszawa

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

29 05 2018 - Warszawa
08 06 2018 - Poznań
22 06 2018 - Kraków
22 06 2018 - Katowice
29 06 2018 - Warszawa
06 07 2018 - Wrocław

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

05 06 2018 - Katowice
12 06 2018 - Warszawa
12 06 2018 - Wrocław
20 07 2018 - Poznań
31 08 2018 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

19 06 2018 - 20 06 2018 - Warszawa

NOWA USTAWA
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 05 2018 - Wrocław
18 06 2018 - Warszawa
21 06 2018 - Gdańsk
25 06 2018 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję