IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Transport-Spedycja-Logistyka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

IV KONGRES BRANŻOWY
Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018  w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)   
› nowelizacja przepisów w 2017, planowane zmiany od 1.01.2018
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych
› KAS i Ordynacja podatkowa – podejście branżowe, nowe struktury

27 11 2017 - 28 11 2017 - Warszawa

Zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)  
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

07 11 2017 - 08 11 2017 - Gdańsk
09 11 2017 - 10 11 2017 - Wrocław

Nowy MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

07 11 2017 - Wrocław
16 11 2017 - Warszawa

Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka)
› wykorzystanie informacji o kosztach do sterowania działalnością firmy
› budżetowanie i analiza wskaźnikowa
› przykłady/case study

28 11 2017 - 29 11 2017 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

04 12 2017 - Gdańsk
05 12 2017 - Poznań
06 12 2017 - Wrocław
07 12 2017 - Katowice
08 12 2017 - Warszawa

Kluczowe aspekty rozliczania projektów unijnych – praktyczne warsztaty dot. kwalifikowalności wydatków w EFRR, dokumentacji i pracy w systemie SL2014

07 12 2017 - 08 12 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję