IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT, PoN w 2017/2018  w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Wodociągi-Kanalizacja

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

IV KONGRES BRANŻOWY
Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT, PoN w 2017/2018  w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych   
› nowelizacja przepisów  w 2017, planowane zmiany od 1.01.2018
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych
› KAS i Ordynacja podatkowa – podejście branżowe, nowe struktury

26 10 2017 - 27 10 2017 - Warszawa

Zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

07 11 2017 - 08 11 2017 - Katowice
28 11 2017 - 29 11 2017 - Wrocław
11 12 2017 - 12 12 2017 - Gdańsk

Podatek od nieruchomości w 2017/2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej - zmiany w przepisach, aktualne orzecznictwo, praktyczne aspekty

06 11 2017 - Gdańsk
06 11 2017 - Wrocław
16 11 2017 - Warszawa
24 11 2017 - Kraków

Ceny transferowe 2017/2018 w branży wod-kan i usług komunalnych  
› metodologia sporządzania dokumentacji (case study)
› przykładowe dokumentacje cen transferowych
› typowe transakcje w branży wod-kan i usług komunalnych a CT
› najnowsze zmiany w prawie, orzecznictwo i interpretacje
2-dniowe warsztaty

05 12 2017 - 06 12 2017 - Warszawa

Praktyczne przygotowanie przedsiębiorstw sieciowych do uzyskiwania właściwych tytułów prawnych w inwestycjach liniowych przez cudze grunty – stan prawny 2017 r.

11 12 2017 - Warszawa

Kompendium praktycznej wiedzy o służebności przesyłu  dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych – stan prawny i projektowane zmiany 2017 r.

12 12 2017 - Warszawa

NOWOŚĆ
Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
2-dniowe warsztaty

16 11 2017 - 17 11 2017 - Wrocław
14 12 2017 - 15 12 2017 - Warszawa

NOWOŚĆ
Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

15 11 2017 - Katowice
13 12 2017 - Gdańsk

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2017/2018
› praktyka, najnowsze orzecznictwo
› zmiany wprowadzone i planowane

22 11 2017 - Warszawa
01 12 2017 - Gdańsk
07 12 2017 - Wrocław
15 12 2017 - Katowice
19 12 2017 - Poznań

AKCJA BILANS 2017
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 w firmach branży wod-kan i usług komunalnych 

23 11 2017 - 24 11 2017 - Warszawa
29 11 2017 - 30 11 2017 - Poznań
04 12 2017 - 05 12 2017 - Katowice
13 12 2017 - 14 12 2017 - Wrocław

NOWOŚĆ
Nowa ustawa Prawo wodne
› omówienie nowych zasad gospodarowania zasobami wód
› najnowsze regulacje prawne, wejście w życie od 1 stycznia 2018 r.

24 11 2017 - Warszawa

Bezpieczna eksploatacja urządzeń sieciowych – praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych – stan prawny na 2017 rok

27 11 2017 - 28 11 2017 - Warszawa

Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie sieciowym (wodociągi, gazownictwo, energetyka)
› wykorzystanie informacji o kosztach do sterowania działalnością firmy
› budżetowanie i analiza wskaźnikowa
› przykłady / case study

28 11 2017 - 29 11 2017 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

04 12 2017 - Gdańsk
05 12 2017 - Poznań
06 12 2017 - Wrocław
07 12 2017 - Katowice
08 12 2017 - Warszawa

Nowy MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

07 11 2017 - Wrocław
16 11 2017 - Warszawa

Kluczowe aspekty rozliczania projektów unijnych – praktyczne warsztaty dot. kwalifikowalności wydatków w EFRR, dokumentacji i pracy w systemie SL2014

07 12 2017 - 08 12 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję