Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Wodociągi-Kanalizacja

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

21 08 2018 - 22 08 2018 - Katowice
27 08 2018 - 28 08 2018 - Warszawa
01 10 2018 - 02 10 2018 - Wrocław
16 10 2018 - 17 10 2018 - Poznań
14 11 2018 - 15 11 2018 - Kraków
22 11 2018 - 23 11 2018 - Gdańsk
12 12 2018 - 13 12 2018 - Katowice
12 12 2018 - 13 12 2018 - Szczecin
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa

Podatek od nieruchomości w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej - zmiany w przepisach, aktualne orzecznictwo, praktyczne aspekty

22 08 2018 - Warszawa
15 10 2018 - Katowice
15 10 2018 - Szczecin
17 10 2018 - Warszawa
17 10 2018 - Kraków
22 10 2018 - Gdańsk
26 10 2018 - Wrocław
15 11 2018 - Poznań

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

30 08 2018 - Warszawa
13 09 2018 - Katowice
24 09 2018 - Poznań
19 10 2018 - Wrocław
21 11 2018 - Gdańsk
22 11 2018 - Warszawa
28 11 2018 - Kraków
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

31 08 2018 - Warszawa
17 09 2018 - Kraków
21 09 2018 - Wrocław
12 10 2018 - Gdańsk
15 10 2018 - Katowice
16 10 2018 - Warszawa
26 10 2018 - Poznań

NOWE PRZEPISY

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2018 i 2019 r.
› praktyka, najnowsze orzecznictwo
› zmiany wprowadzone i planowane
› przegląd aktualnego orzecznictwa

07 09 2018 - Poznań
19 10 2018 - Warszawa
21 11 2018 - Gdańsk
28 11 2018 - Wrocław
07 12 2018 - Katowice

NOWOŚĆ
MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

11 09 2018 - Katowice
13 09 2018 - Wrocław
19 09 2018 - Poznań
21 09 2018 - Gdańsk
09 10 2018 - Warszawa
12 10 2018 - Szczecin
23 10 2018 - Kraków

Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu dla branży wodociągowo - kanalizacyjnej oraz usług komunalnych – jak wykorzystać potencjał informacyjny tkwiący w sprawozdaniach finansowych dla potrzeb zarządzania firmą oraz w celu oceny jej kondycji finansowej

25 09 2018 - 26 09 2018 - Warszawa

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

22 10 2018 - 26 10 2018 - Warszawa

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

22 10 2018 - Warszawa
17 12 2018 - Kraków
18 12 2018 - Wrocław

AKCJA BILANS 2018
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018
w firmach branży wod-kan i usług komunalnych

13 11 2018 - 14 11 2018 - Katowice
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
27 11 2018 - 28 11 2018 - Warszawa
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję