AKCJA BILANS 2018  Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w firmach branży wod-kan i usług komunalnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Wodociągi-Kanalizacja

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

AKCJA BILANS 2018
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018
w firmach branży wod-kan i usług komunalnych

13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław

Zmiany w VAT i CIT 2019 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

12 12 2018 - 13 12 2018 - Katowice
12 12 2018 - 13 12 2018 - Szczecin
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
22 01 2019 - 23 01 2019 - Wrocław
29 01 2019 - 30 01 2019 - Poznań
21 02 2019 - 22 02 2019 - Kraków
21 02 2019 - 22 02 2019 - Szczecin
26 02 2019 - 27 02 2019 - Katowice
26 02 2019 - 27 02 2019 - Warszawa
28 02 2019 - 01 03 2019 - Gdańsk

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

22 02 2019 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

14 12 2018 - Warszawa
18 01 2019 - Poznań
25 01 2019 - Gdańsk
01 02 2019 - Kraków
14 02 2019 - Warszawa

MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

11 12 2018 - Warszawa
09 01 2019 - Poznań
14 01 2019 - Gdańsk
04 02 2019 - Kraków
19 02 2019 - Wrocław
12 03 2019 - Katowice

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

17 12 2018 - Kraków
23 01 2019 - Gdańsk
18 03 2019 - Warszawa
15 04 2019 - Poznań
21 05 2019 - Katowice
21 05 2019 - Kraków
22 05 2019 - Wrocław
12 06 2019 - Warszawa

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji
› rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› nowelizacje 2018/2019

18 12 2018 - Warszawa
22 01 2019 - Warszawa

NOWE PRZEPISY

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej 2019
› praktyka, najnowsze orzecznictwo
› zmiany wprowadzone i planowane
› przegląd aktualnego orzecznictwa

07 03 2019 - Poznań
03 04 2019 - Wrocław
11 04 2019 - Gdańsk
30 05 2019 - Warszawa
10 06 2019 - Katowice

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

08 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję