Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Zakłady Ubezpieczeń

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

MSSF 16 Nowy standard Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

04 02 2019 - Kraków
19 02 2019 - Wrocław
27 02 2019 - Warszawa
12 03 2019 - Katowice

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 01 2019 - Gdańsk
01 02 2019 - Kraków
14 02 2019 - Warszawa
22 03 2019 - Wrocław
25 03 2019 - Katowice

Ryzyko operacyjne - zarządzanie w instytucjach finansowych zgodnie z wymaganiami KNF i dobrymi praktykami

11 02 2019 - 12 02 2019 - Warszawa

Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
Nowy program!

21 02 2019 - 22 02 2019 - Warszawa
17 06 2019 - 18 06 2019 - Warszawa

Zmiany w MSSF w 2019 roku (MSSF 15, Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing) – wpływ na bilans dla celów wypłacalności (Solvency II)
Nowy program!

14 03 2019 - Warszawa

NOWE PRZEPISY

 CIT i VAT w 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

27 03 2019 - 28 03 2019 - Warszawa

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

08 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
› ewidencja składek ubezpieczeniowych
› likwidacja szkód i wypłaty odszkodowań
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na potrzeby rachunkowości
› działalność lokacyjna
› kapitałowy wymóg wypłacalności

10 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

16 04 2019 - 17 04 2019 - Warszawa

Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
› charakterystyka głównych procesów w zakładzie ubezpieczeń
› prezentacja w sprawozdaniu finansowym
› porównanie UFK do funduszy inwestycyjnych

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa

Sprawozdawczość wg Solvency II
› zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II
› środki własne i kalkulacja wypłacalności w systemie Wypłacalność II
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
6-dniowe warsztaty praktyczne (case studies)

21 05 2019 - 06 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję