Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Jak grupować transakcje i inne zdarzenia dla celów cen transferowych?
 2. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 3. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 4. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 5. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 6. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 7. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 8. Pożyczki w grupach kapitałowych
 9. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 10. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 11. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 12. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 13. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 14. Nowy limit transakcji gotówkowych
 15. Po raz kolejny 1. miejsce
 16. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 17. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 18. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 19. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 20. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 21. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 22. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 23. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 24. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 25. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 26. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 27. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 28. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 29. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 30. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 31. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 32. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 33. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 34. Podatek od sprzedaży detalicznej
 35. Podatek u źródła – część 3
 36. Ceny transferowe 2016 i 2017
 37. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 38. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 39. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 40. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 41. Podatek u źródła – część 2
 42. Nowy kurs – wielki sukces
 43. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 44. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 45. Podatek u źródła – część 1
 46. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 47. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 48. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 49. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 50. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 51. Wielki sukces MDDP
 52. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 53. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 54. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 55. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 56. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 57. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 58. Stawka VAT na książki elektroniczne
 59. Kolejny ranking – kolejny sukces
 60. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 61. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 62. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 63. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 64. Wydatki strukturalne w JSFP
 65. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 66. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 67. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 68. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 69. Ceny transferowe 2014/2015
 70. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 71. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 72. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 73. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 74. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 75. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Zmiany w rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych
 2. Zmiany w podatkach 2018 – Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej
 3. Controlling sprzedaży
 4. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie sieciowym (wodociągi, gazownictwo, energetyka)
 5. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka)
 6. Bezpieczna eksploatacja urządzeń sieciowych
 7. Praktyczne przygotowanie przedsiębiorstw sieciowych do uzyskiwania właściwych tytułów prawnych w inwestycjach liniowych przez cudze grunty
 8. Warsztaty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami
 9. Kompendium praktycznej wiedzy o służebności przesyłu dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych
 10. Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
 11. MSSF 17 Nowy standard umów ubezpieczeniowych
 12. VAT 2017/2018 dla Handlowców
 13. SZKOLENIE WYJAZDOWE Lider zespołu księgowego
 14. Zamknięcie roku budżetowego w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach mundurowych
 15. Wielka nowelizacja KPA od 1 czerwca 2017 roku
 16. Przygotowanie do zamknięcia roku 2017 i otwarcia roku 2018 w JSFP
 17. Kurs przygotowujący do egzaminu na pośrednika kredytów hipotecznych w związku z nowymi wymogami prawnymi
 18. Studia podyplomowe Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
 19. Odpowiedzialność kierownika jednostki za gospodarkę finansową, sprawozdawczość oraz kontrolę zarządczą
 20. Ceny transferowe w 2017 dla spółek z branży budowlanej i deweloperskiej
 21. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej – 2-dniowe warsztaty
 22. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 23. Ceny transferowe 2017 – 3-dniowe warsztaty
 24. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 25. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 26. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących rachunkowości kontraktów długoterminowych
 27. Szkolenie wyjazdowe Zarządzanie finansami, controlling strategiczny, kreowanie wartości i mierniki KPI
 28. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”
 29. Księgowe i sprawozdawcze procedury likwidacji gimnazjów
 30. WAKACYJNE SZKOLENIE WYJAZDOWE Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej
 31. SZKOLENIE WAKACYJNE Ewidencja księgowa środków unijnych w JSFP
 32. SZKOLENIE WAKACYJNE Dochody i wydatki budżetowe w 2017 roku w JSFP
 33. SZKOLENIE WYJAZDOWE Podatki 2017 – aktualne problemy oraz planowane zmiany na 2018
 34. Szkolenie wyjazdowe Akcja bilans 2017 – przygotowanie sprawozdania finansowego
 35. Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
 36. Szkolenie wyjazdowe Podatki 2017 – rewolucyjne zmiany w VAT, CIT i PIT
 37. Zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych według zmian obowiązujących w 2017 roku
 38. Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej dla Państwowej Straży Pożarnej i innych służb mundurowych
 39. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu raz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom
 40. Zmiany w MSR/MSSF
 41. Opodatkowanie VAT usług w obrocie zagranicznym
 42. Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych
 43. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym
 44. Należności budżetowe 2017
 45. Dokumentowanie transakcji VAT w sektorze publicznym
 46. Wszystko o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz nowych zasadach prowadzenia kontroli
 47. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 48. Lista płac i wynagrodzenia 2017
 49. Asystent/ka IT (56 h)
 50. Akademia testera oprogramowania i systemów IT – poziom II
 51. Akademia testera oprogramowania i systemów IT – poziom I
 52. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 53. MSSF 15 – Umowy z klientami
 54. Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo – normy, standardy i dobre praktyki
 55. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 56. Podatek VAT w 2017 w działalności szkół wyższych
 57. Podatek VAT w 2017 roku w działalności instytutów badawczych
 58. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2017 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 59. Ewidencja księgowa środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 60. Dochody i wydatki budżetowe w 2017 roku
 61. Akademia VAT w sektorze publicznym w 2017 roku
 62. Klasyfikacja budżetowa 2017 – najczęstsze problemy po zmianach przepisów
 63. Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych
 64. Rozwój gospodarki i skuteczne poszukiwanie klientów dla rynku TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 65. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 66. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 67. Ceny transferowe – zmiany w 2017 roku
 68. Tworzenie i modyfikacja regulaminu pracy
 69. Niuanse rozwiązywania umów o pracę w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego – warsztat follow-up
 70. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 71. Zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 72. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 73. Inwentaryzacja roczna w praktyce
 74. Ceny transferowe 2017 w branży wod-kan i usług komunalnych – 2 dniowe warsztaty
 75. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 76. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
 77. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 78. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 79. Trening interpersonalny dla handlowców (42 h) – rozwój osobisty z wykorzystaniem social media
 80. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 81. Umowy handlowe dla menedżerów
 82. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 83. CIT i VAT w 2017/2018 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 84. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2017 roku
 85. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 86. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 87. Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania jako element ładu korporacyjnego
 88. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 89. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 90. Umowy cywilnoprawne 2017
 91. Specjalista ds. cen transferowych (35 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 92. Akademia VAT i CIT – po nowelizacji ustawy – kurs 8-dniowy
 93. Ceny transferowe 2017 – kurs 4 dniowy
 94. Zaawansowane instrumenty finansowe
 95. Podatek od nieruchomości w 2017 r. w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 96. Finanse dla niefinansistów w zakładach ubezpieczeń
 97. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 98. Księga przychodów i rozchodów – kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia małej księgowości
 99. Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem
 100. Umowy o pracę oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych
 101. Zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 102. Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 103. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 104. Akcyza w 2017 r. w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 105. Podatek akcyzowy w 2017 r. w branży energetycznej i gazowniczej
 106. Akcyza w sektorze paliwowym w 2017 r.
 107. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 108. Zarządzanie płynnością finansową
 109. Zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży farmaceutycznej
 110. Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym – w ujęciu praktycznym
 111. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 112. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 113. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 114. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 115. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 116. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 117. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 118. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 119. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 120. Sprawozdawczość wg Solvency II
 121. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – IV Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 122. Umowy o roboty budowlane w 2017 r. w tym umowy z podwykonawcami
 123. VAT i CIT w 2017/2018 w działalności sportowej
 124. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 125. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2017
 126. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 127. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2017 r.
 128. VAT i CIT w 2017/2018 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 129. VAT i CIT w 2017/2018 w branży turystycznej
 130. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 131. Akademia kadr 2017 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 132. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 133. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 134. Controlling personalny
 135. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 136. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 137. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 138. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 139. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 140. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 141. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 142. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 143. Prawo podatkowe – XII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 144. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XVII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 145. CIT i VAT w 2017/2018 w sektorze bankowym
 146. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 147. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR/MSSF – I Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 148. Koszty uzyskania przychodu – regulacje podatkowe w 2017 roku
 149. CIT i VAT w 2017/2018 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 150. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 151. Zastosowanie Excela w controllingu
 152. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 153. VAT i CIT w 2017/2018 w branży hotelarskiej
 154. CIT i VAT w 2017/2018 w branży leasingowej
 155. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 156. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (28 h)
 157. Modelowanie finansowe
 158. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 159. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 160. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 161. Akcja Bilans 2017 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
 162. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 r.
 163. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 164. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 165. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 166. Budżetowanie i kontrola kosztów
 167. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 168. Funkcjonalny rachunek kosztów
 169. Controlling inwestycji
 170. Controlling produktów i klientów
 171. Controlling strategiczny dokonań
 172. Controlling operacyjny dokonań
 173. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 174. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 175. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 176. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 177. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 178. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 179. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 180. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 181. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 182. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 183. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 184. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 185. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 186. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 187. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 188. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 189. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 190. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs od podstaw kurs dzienny
 191. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 192. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 193. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 194. Ceny transferowe 2017– obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 roku
 195. Podatek u źródła
 196. Podatek od nieruchomości w 2017 r. – zmiany w przepisach oraz aktualne orzecznictwo
 197. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 198. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 199. VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy z uwzględnieniem zmian
 200. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 201. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 202. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 203. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 204. Podatek dochodowy od osób prawnych 2017/2018
 205. Zmiany w VAT w 2017 roku
 206. Podatki VAT i CIT 2017/2018 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję