Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 2. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 3. Split payment – od kiedy zmiany?
 4. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 5. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 6. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 7. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 8. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 9. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 10. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 11. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 12. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 13. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 14. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 15. Pożyczki w grupach kapitałowych
 16. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 17. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 18. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 19. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 20. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 21. Nowy limit transakcji gotówkowych
 22. Po raz kolejny 1. miejsce
 23. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 24. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 25. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 26. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 27. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 28. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 29. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 30. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 31. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 32. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 33. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 34. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 35. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 36. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 37. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 38. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 39. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 40. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 41. Podatek od sprzedaży detalicznej
 42. Podatek u źródła – część 3
 43. Ceny transferowe 2016 i 2017
 44. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 45. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 46. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 47. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 48. Podatek u źródła – część 2
 49. Nowy kurs – wielki sukces
 50. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 51. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 52. Podatek u źródła – część 1
 53. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 54. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 55. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 56. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 57. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 58. Wielki sukces MDDP
 59. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 60. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 61. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 62. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 63. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 64. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 65. Stawka VAT na książki elektroniczne
 66. Kolejny ranking – kolejny sukces
 67. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 68. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 69. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 70. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 71. Wydatki strukturalne w JSFP
 72. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 73. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 74. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 75. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 76. Ceny transferowe 2014/2015
 77. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 78. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 79. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 80. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 81. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 82. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Odpowiedzialność Członków Zarządu spółek kapitałowych oraz fundacji
 2. Podatki dochodowe CIT i PIT po zmianach ustaw podatkowych w 2018 roku
 3. Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 4. XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Istotne zmiany w podatkach w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych CIT i PIT
 5. Kasy fiskalne 2018 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 6. Controlling: Zarządzanie kosztami i rentownością oraz planowanie i kontrola finansowa
 7. Leasing dla Leasingobiorców – nowe wymagania sprawozdawcze wg MSSF 16
 8. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych
 9. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym w 2018 roku
 10. Międzynarodowe prawo podatkowe
 11. Praktycznie o RODO/GDPR – unijna reforma ochrony danych osobowych
 12. Nowe zasady rachunkowości oraz plany kont JSFP
 13. Praktyczne umiejętności przygotowania i analizy biznes planu
 14. Corporate Financial Management
 15. Finance for Non-Financial Managers
 16. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 17. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 18. Projektowanie formularzy na platformie ePUAP
 19. Windykacja w biznesie
 20. SZKOLENIE WYJAZDOWE HR Business Partner
 21. SZKOLENIE WYJAZDOWE Menedżer jako skuteczny lider zespołu
 22. SZKOLENIE WYJAZDOWE Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie?
 23. Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej
 24. Controlling sprzedaży
 25. MSSF 17 Nowy standard umów ubezpieczeniowych
 26. Bilans 2017 w JSFP
 27. Kurs przygotowujący do egzaminu na pośrednika kredytów hipotecznych w związku z nowymi wymogami prawnymi
 28. Studia podyplomowe Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
 29. Ceny transferowe w 2018 dla spółek z branży budowlanej i deweloperskiej
 30. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej – 2-dniowe warsztaty
 31. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 32. Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy
 33. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 34. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 35. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących rachunkowości kontraktów długoterminowych
 36. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”
 37. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 38. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom
 39. Planowanie i modelowanie finansowe – warsztaty MS Excel
 40. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym
 41. Należności budżetowe 2017
 42. Lista płac 2018
 43. Asystent/ka IT (56 h)
 44. Akademia testera oprogramowania i systemów IT – poziom II
 45. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 46. CIT i VAT 2018 istotne zmiany dla branży energetyczno-ciepłowniczej
 47. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2018 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 48. Ewidencja księgowa środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 49. Dochody i wydatki budżetowe w 2017 roku
 50. Klasyfikacja budżetowa 2017 – najczęstsze problemy po zmianach przepisów
 51. Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych
 52. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 53. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 54. Ceny transferowe – istotne zmiany
 55. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 56. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 57. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 58. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 59. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
 60. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 61. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 62. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 63. Umowy handlowe dla menedżerów
 64. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 65. VAT i CIT w 2018 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 66. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 67. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 68. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 69. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 70. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 71. Umowy cywilnoprawne 2018 w ujęciu kompleksowym
 72. Specjalista ds. cen transferowych (35 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 73. Zaawansowane instrumenty finansowe
 74. Podatek od nieruchomości w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 75. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 76. Lean Accounting
 77. Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem
 78. Umowy o pracę oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych
 79. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 80. Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 81. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 82. Akcyza w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 83. Podatek akcyzowy w 2018 w branży energetycznej i gazowniczej
 84. Akcyza w sektorze paliwowym w 2018
 85. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 86. Zarządzanie płynnością finansową
 87. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży farmaceutycznej
 88. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 89. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 90. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 91. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 92. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 93. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 94. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 95. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 96. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 97. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 98. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – V Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 99. Umowy o roboty budowlane 2018 w tym umowy z podwykonawcami
 100. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 101. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2018
 102. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 103. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2018
 104. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 105. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 106. Akademia kadr 2018 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 107. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 108. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 109. Controlling personalny
 110. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 111. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 112. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 113. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 114. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 115. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 116. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 117. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 118. Prawo podatkowe – XIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 119. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XVIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 120. CIT i VAT 2018 w sektorze bankowym
 121. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 122. CIT i VAT 2018 w działalności zakładów ubezpieczeń
 123. Koszty uzyskania przychodu
 124. CIT i VAT 2018 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 125. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 126. Zastosowanie Excela w controllingu
 127. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 128. VAT i CIT 2018 w branży hotelarskiej
 129. CIT i VAT 2018 w branży leasingowej
 130. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 131. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (28 h)
 132. Modelowanie finansowe
 133. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 134. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 135. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 136. Akcja Bilans 2017 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
 137. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 r.
 138. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 139. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 140. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 141. Budżetowanie i kontrola kosztów
 142. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 143. Funkcjonalny rachunek kosztów
 144. Controlling inwestycji
 145. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 146. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 147. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 148. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 149. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 150. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 151. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 152. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 153. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 154. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 155. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 156. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 157. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 158. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 159. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 160. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs od podstaw kurs dzienny
 161. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 162. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 163. Ceny transferowe 2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 164. Podatek u źródła
 165. Podatek od nieruchomości w 2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 166. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 167. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 168. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 169. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 170. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 171. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 172. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 173. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018
 174. Zmiany w VAT w 2018 roku
 175. Podatki VAT i CIT 2018 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję