Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 2. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 3. Split payment – od kiedy zmiany?
 4. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 5. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 6. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 7. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 8. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 9. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 10. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 11. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 12. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 13. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 14. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 15. Pożyczki w grupach kapitałowych
 16. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 17. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 18. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 19. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 20. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 21. Nowy limit transakcji gotówkowych
 22. Po raz kolejny 1. miejsce
 23. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 24. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 25. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 26. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 27. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 28. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 29. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 30. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 31. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 32. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 33. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 34. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 35. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 36. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 37. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 38. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 39. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 40. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 41. Podatek od sprzedaży detalicznej
 42. Podatek u źródła – część 3
 43. Ceny transferowe 2016 i 2017
 44. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 45. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 46. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 47. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 48. Podatek u źródła – część 2
 49. Nowy kurs – wielki sukces
 50. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 51. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 52. Podatek u źródła – część 1
 53. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 54. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 55. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 56. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 57. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 58. Wielki sukces MDDP
 59. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 60. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 61. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 62. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 63. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 64. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 65. Stawka VAT na książki elektroniczne
 66. Kolejny ranking – kolejny sukces
 67. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 68. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 69. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 70. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 71. Wydatki strukturalne w JSFP
 72. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 73. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 74. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 75. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 76. Ceny transferowe 2014/2015
 77. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 78. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 79. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 80. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 81. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 82. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Nowe zasady rachunkowości oraz plany kont JSFP
 2. Akcja Bilans w szkołach wyższych
 3. Akcja Bilans w instytutach badawczych
 4. Praktyczne umiejętności przygotowania i analizy biznes planu
 5. Balanced ScoreCard (Zrównoważona Karta Wyników)
 6. Konferencja Controlling – najczęstsze błędy i pułapki
 7. Corporate Financial Management
 8. XI COROCZNA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2017
 9. Finance for Non-Financial Managers
 10. Zmiany w ustawie o finansach publicznych i ich wpływ na prawidłowe prowadzenie rachunkowości budżetowej w 2017 r.
 11. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 12. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 13. Projektowanie formularzy na platformie ePUAP
 14. Windykacja w biznesie
 15. Nowa ustawa Prawo wodne
 16. Zwiększenie skuteczności doradcy klienta
 17. Rozmowa jako podstawowa metoda motywowania klientów do aktywności zawodowej
 18. Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. w firmach branży wod-kan i usług komunalnych
 19. Vademecum spółki córki. Podatki dochodowe w międzynarodowych grupach kapitałowych
 20. Prawa na dobrach niematerialnych w podatku dochodowym od osób prawnych
 21. SZKOLENIE WYJAZDOWE HR Business Partner
 22. Kluczowe aspekty rozliczania projektów unijnych
 23. SZKOLENIE WYJAZDOWE Praktyczne zasady dotyczące zamknięcia roku 2017, przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji oraz przygotowania sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 24. SZKOLENIE WYJAZDOWE Menedżer jako skuteczny lider zespołu
 25. IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 26. IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 r. w firmach branży farmaceutycznej
 27. IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 w firmach branży hotelarskiej i turystycznej
 28. IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 w działalności zakładów ubezpieczeń
 29. IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 30. IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT, PoN w 2017/2018 w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych
 31. IV KONGRES BRANŻOWY Problemy podatkowe CIT, PIT, VAT w 2017/2018 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej
 32. SZKOLENIE WYJAZDOWE Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie?
 33. Nowy Komitet Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP)
 34. XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Podatki VAT, CIT i Ceny transferowe w 2017/2018 roku
 35. Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej
 36. Controlling sprzedaży
 37. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie sieciowym (wodociągi, gazownictwo, energetyka)
 38. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka)
 39. Bezpieczna eksploatacja urządzeń sieciowych
 40. Praktyczne przygotowanie przedsiębiorstw sieciowych do uzyskiwania właściwych tytułów prawnych w inwestycjach liniowych przez cudze grunty
 41. Warsztaty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami
 42. Kompendium praktycznej wiedzy o służebności przesyłu dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych
 43. Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
 44. MSSF 17 Nowy standard umów ubezpieczeniowych
 45. Zamknięcie roku budżetowego w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach mundurowych
 46. Przygotowanie do zamknięcia roku 2017 i otwarcia roku 2018 w JSFP
 47. Kurs przygotowujący do egzaminu na pośrednika kredytów hipotecznych w związku z nowymi wymogami prawnymi
 48. Studia podyplomowe Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
 49. Ceny transferowe w 2017/2018 dla spółek z branży budowlanej i deweloperskiej
 50. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej – 2-dniowe warsztaty
 51. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 52. Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy
 53. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 54. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 55. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących rachunkowości kontraktów długoterminowych
 56. Szkolenie wyjazdowe Zarządzanie finansami, controlling strategiczny, kreowanie wartości i mierniki KPI
 57. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”
 58. Szkolenie wyjazdowe Akcja bilans 2017 – przygotowanie sprawozdania finansowego
 59. Zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych według zmian obowiązujących w 2017 roku
 60. Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej dla Państwowej Straży Pożarnej i innych służb mundurowych
 61. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 62. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu raz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom
 63. Planowanie i modelowanie finansowe – warsztaty MS Excel
 64. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym
 65. Dokumentowanie transakcji VAT w sektorze publicznym
 66. Lista płac i wynagrodzenia 2018
 67. Asystent/ka IT (56 h)
 68. Akademia testera oprogramowania i systemów IT – poziom II
 69. Akademia testera oprogramowania i systemów IT – poziom I
 70. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 71. Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo – normy, standardy i dobre praktyki
 72. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 73. VAT i CIT w 2017 w działalności szkół wyższych
 74. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2017 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 75. Ewidencja księgowa środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 76. Dochody i wydatki budżetowe w 2017 roku
 77. Akademia VAT w sektorze publicznym w 2017 roku
 78. Klasyfikacja budżetowa 2017 – najczęstsze problemy po zmianach przepisów
 79. Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych
 80. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 81. Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. w firmach branży budowlanej i deweloperskiej
 82. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 83. Ceny transferowe – istotne zmiany
 84. Tworzenie i modyfikacja regulaminu pracy
 85. Niuanse rozwiązywania umów o pracę w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego – warsztat follow-up
 86. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 87. Zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 88. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 89. Inwentaryzacja roczna w praktyce
 90. Ceny transferowe 2017/2018 w branży wod-kan i usług komunalnych – 2 dniowe warsztaty
 91. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 92. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 93. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 94. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 95. Umowy handlowe dla menedżerów
 96. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 97. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2017 roku
 98. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 99. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 100. Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania jako element ładu korporacyjnego
 101. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 102. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 103. Umowy cywilnoprawne 2018
 104. Specjalista ds. cen transferowych (35 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 105. Akademia VAT i CIT – po nowelizacji ustawy – kurs 8-dniowy
 106. Zaawansowane instrumenty finansowe
 107. Podatek od nieruchomości w 2017/2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 108. Finanse dla niefinansistów w zakładach ubezpieczeń
 109. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 110. Lean Accounting
 111. Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem
 112. Umowy o pracę oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych
 113. Zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 114. Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 115. Akcyza w 2017/2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 116. Podatek akcyzowy w 2017/2018 w branży energetycznej i gazowniczej
 117. Akcyza w sektorze paliwowym w 2017/2018
 118. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 119. Zarządzanie płynnością finansową
 120. Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym – w ujęciu praktycznym
 121. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 122. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 123. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 124. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 125. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 126. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 127. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 128. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 129. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 130. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 131. Sprawozdawczość wg Solvency II
 132. Umowy o roboty budowlane 2018 w tym umowy z podwykonawcami
 133. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 134. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2017/2018
 135. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 136. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 137. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2017/2018
 138. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 139. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 140. Akademia kadr 2017/2018 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 141. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 142. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 143. Controlling personalny
 144. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 145. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 146. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 147. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 148. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 149. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 150. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 151. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 152. Prawo podatkowe – XII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 153. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XVII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 154. CIT i VAT w 2017/2018 w sektorze bankowym
 155. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 156. Koszty uzyskania przychodu
 157. CIT i VAT w 2017/2018 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 158. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 159. Zastosowanie Excela w controllingu
 160. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 161. CIT i VAT w 2017/2018 w branży leasingowej
 162. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 163. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (28 h)
 164. Modelowanie finansowe
 165. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 166. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 167. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 168. Akcja Bilans 2017 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
 169. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 r.
 170. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 171. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 172. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 173. Budżetowanie i kontrola kosztów
 174. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 175. Funkcjonalny rachunek kosztów
 176. Controlling inwestycji
 177. Controlling produktów i klientów
 178. Controlling strategiczny dokonań
 179. Controlling operacyjny dokonań
 180. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 181. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 182. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 183. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 184. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 185. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 186. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 187. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 188. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 189. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 190. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 191. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 192. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 193. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 194. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 195. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 196. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 197. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs od podstaw kurs dzienny
 198. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 199. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 200. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 201. Ceny transferowe 2017/2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 202. Podatek u źródła
 203. Podatek od nieruchomości w 2017/2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 204. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 205. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 206. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 207. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 208. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 209. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 210. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 211. Podatek dochodowy od osób prawnych 2017/2018
 212. Zmiany w VAT w 2017/2018 roku
 213. Podatki VAT i CIT 2017/2018 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję