Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Pożyczki w grupach kapitałowych
 2. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 3. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 4. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 5. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 6. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 7. Nowy limit transakcji gotówkowych
 8. Po raz kolejny 1. miejsce
 9. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 10. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 11. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 12. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 13. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 14. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 15. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 16. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 17. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 18. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 19. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 20. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 21. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 22. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 23. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 24. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 25. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 26. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 27. Podatek od sprzedaży detalicznej
 28. Podatek u źródła – część 3
 29. Ceny transferowe 2016 i 2017
 30. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 31. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 32. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 33. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 34. Podatek u źródła – część 2
 35. Nowy kurs – wielki sukces
 36. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 37. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 38. Podatek u źródła – część 1
 39. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 40. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 41. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 42. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 43. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 44. Wielki sukces MDDP
 45. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 46. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 47. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 48. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 49. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 50. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 51. Stawka VAT na książki elektroniczne
 52. Kolejny ranking – kolejny sukces
 53. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 54. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 55. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 56. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 57. Wydatki strukturalne w JSFP
 58. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 59. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 60. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 61. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 62. Ceny transferowe 2014/2015
 63. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 64. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 65. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 66. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 67. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 68. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Szkolenie wyjazdowe Zarządzanie finansami, controlling strategiczny, kreowanie wartości i mierniki KPI
 2. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”
 3. Księgowe i sprawozdawcze procedury likwidacji gimnazjów
 4. WAKACYJNE SZKOLENIE WYJAZDOWE Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej
 5. SZKOLENIE WAKACYJNE Zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej w JSFP
 6. SZKOLENIE WAKACYJNE Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP
 7. SZKOLENIE WAKACYJNE Wielka nowelizacja KPA od 1 czerwca 2017 roku
 8. SZKOLENIE WAKACYJNE Klasyfikacja budżetowa 2017
 9. SZKOLENIE WAKACYJNE Ewidencja księgowa środków unijnych w JSFP
 10. SZKOLENIE WAKACYJNE Dochody i wydatki budżetowe w 2017 roku w JSFP
 11. SZKOLENIE WAKACYJNE Akademia VAT w sektorze publicznym
 12. SZKOLENIE WYJAZDOWE Podatki 2017 – aktualne problemy oraz planowane zmiany na 2018
 13. Szkolenie wyjazdowe Akcja bilans 2017 – przygotowanie sprawozdania finansowego
 14. Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
 15. Szkolenie wyjazdowe Podatki 2017 – rewolucyjne zmiany w VAT, CIT i PIT
 16. Konsolidacja sprawozdań finansowych krok po kroku – 6-dniowe warsztaty
 17. Opodatkowanie VAT usług w obrocie zagranicznym
 18. Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych
 19. Należności budżetowe 2017
 20. Wszystko o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz nowych zasadach prowadzenia kontroli
 21. Lista płac i wynagrodzenia 2017
 22. Asystent/ka IT (56 h)
 23. Akademia testera oprogramowania i systemów IT – poziom II
 24. Akademia testera oprogramowania i systemów IT – poziom I
 25. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 26. Studia podyplomowe Dyplomowany tester systemów IT
 27. Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo – normy, standardy i dobre praktyki
 28. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 29. Rozwój gospodarki i skuteczne poszukiwanie klientów dla rynku TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 30. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 31. Ceny transferowe – zmiany w 2017 roku
 32. Tworzenie i modyfikacja regulaminu pracy
 33. Niuanse rozwiązywania umów o pracę w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego – warsztat follow-up
 34. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 35. Zmiany w VAT i CIT w 2017 r. istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 36. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 37. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 38. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
 39. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 40. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 41. Trening interpersonalny dla handlowców (42 h) – rozwój osobisty z wykorzystaniem social media
 42. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 43. Umowy handlowe dla menedżerów
 44. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 45. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2017 roku
 46. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 47. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 48. Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania jako element ładu korporacyjnego
 49. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 50. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 51. Umowy cywilnoprawne 2017
 52. Specjalista ds. cen transferowych (35 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 53. Akademia VAT i CIT – po nowelizacji ustawy – kurs 8-dniowy
 54. Ceny transferowe 2017 – kurs 4 dniowy
 55. Zaawansowane instrumenty finansowe
 56. Podatek od nieruchomości w 2017 r. w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 57. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 58. Księga przychodów i rozchodów – kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia małej księgowości
 59. Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem
 60. Umowy o pracę oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych
 61. Zmiany w VAT i CIT w 2017 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 62. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2017 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 63. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 64. Akcyza w 2017 r. w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 65. Podatek akcyzowy w 2017 r. w branży energetycznej i gazowniczej
 66. Akcyza w sektorze paliwowym w 2017 r.
 67. Zarządzanie płynnością finansową
 68. Zmiany w VAT i CIT w 2017 istotne dla branży farmaceutycznej
 69. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 70. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 71. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 72. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 73. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 74. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 75. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 76. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 77. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – IV Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 78. Umowy o roboty budowlane w 2017 r. w tym umowy z podwykonawcami
 79. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 80. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 81. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 82. Akademia kadr 2017 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 83. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 84. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 85. Controlling personalny
 86. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 87. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 88. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 89. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 90. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 91. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 92. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 93. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 94. Prawo podatkowe – XII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 95. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XVII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 96. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 97. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR/MSSF – I Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 98. Koszty uzyskania przychodu – regulacje podatkowe w 2017 roku
 99. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 100. Zastosowanie Excela w controllingu
 101. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 102. VAT i CIT w 2017 w branży hotelarskiej
 103. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 104. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 105. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 106. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 r.
 107. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 108. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 109. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 110. Budżetowanie i kontrola kosztów
 111. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 112. Funkcjonalny rachunek kosztów
 113. Controlling inwestycji
 114. Controlling produktów i klientów
 115. Controlling strategiczny dokonań
 116. Controlling operacyjny dokonań
 117. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 118. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 119. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 120. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 121. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 122. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 123. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 124. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 125. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 126. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 127. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 128. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 129. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 130. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 131. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 132. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 133. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 134. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 135. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 136. Ceny transferowe 2017– obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 roku
 137. Podatek u źródła
 138. Podatek od nieruchomości w 2017 r. – zmiany w przepisach oraz aktualne orzecznictwo
 139. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 140. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 141. VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy z uwzględnieniem zmian
 142. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 143. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 144. Akademia VAT – po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 145. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 146. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku
 147. Zmiany w VAT w 2017 roku
 148. Podatki VAT i CIT w 2017 roku – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję