Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych
 2. Jak skutecznie uniknąć sankcji w VAT?
 3. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 4. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 5. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 6. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 7. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 8. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 9. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 10. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 11. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 12. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 13. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 14. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 15. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 16. STIR – blokady na rachunku bankowym
 17. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 18. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 19. Split payment – od kiedy zmiany?
 20. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 21. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 22. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 23. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 24. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 25. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 26. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 27. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 28. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 29. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 30. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 31. Pożyczki w grupach kapitałowych
 32. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 33. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 34. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 35. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 36. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 37. Nowy limit transakcji gotówkowych
 38. Po raz kolejny 1. miejsce
 39. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 40. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 41. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 42. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 43. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 44. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 45. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 46. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 47. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 48. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 49. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 50. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 51. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 52. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 53. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 54. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 55. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 56. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 57. Podatek od sprzedaży detalicznej
 58. Podatek u źródła – część 3
 59. Ceny transferowe 2016 i 2017
 60. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 61. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 62. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 63. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 64. Podatek u źródła – część 2
 65. Nowy kurs – wielki sukces
 66. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 67. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 68. Podatek u źródła – część 1
 69. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 70. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 71. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 72. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 73. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 74. Wielki sukces MDDP
 75. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 76. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 77. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 78. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 79. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 80. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 81. Stawka VAT na książki elektroniczne
 82. Kolejny ranking – kolejny sukces
 83. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 84. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 85. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 86. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 87. Wydatki strukturalne w JSFP
 88. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 89. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 90. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 91. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 92. Ceny transferowe 2014/2015
 93. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 94. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 95. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 96. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 97. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 98. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Rezerwy i sprzedaż wierzytelności przez bank
 2. Wybrane zagadnienia ujmowania ekspozycji kredytowej i instrumentów pochodnych w praktyce bankowej
 3. Prawo restrukturyzacyjne – nowe, ogromne możliwości ochrony interesów banków
 4. Zabezpieczenie interesów banku w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 5. Ustawa deweloperska z perspektywy banków
 6. Upadłość w praktyce bankowej
 7. KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja Środków Trwałych
 8. Reklama kosmetyków i dobre praktyki deklaracji marketingowych
 9. Ochrona własności intelektualnej – na rynku kosmetyków
 10. Obowiązki producenta, dystrybutora, importera
 11. Dossier kosmetyku – wymagania prawne
 12. MSSF 9, MSSF 15 oraz MSSF 17 – zmiany w zakresie rachunkowości ubezpieczeniowej
 13. Bancassurance – zmiany po wejściu w życie systemu IDD
 14. Mechanizm podzielonej płatności w działalności instytutów badawczych – ujęcie księgowe
 15. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 16. Szkolenie Wyjazdowe Wakacyjne warsztaty rachunkowości budżetowej 2018
 17. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 18. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 19. Szkolenie wyjazdowe Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie?
 20. Szkolenie wyjazdowe Profesjonalny Office Manager – praktyczne metody zarządzania biurem
 21. Split payment oraz bieżące problemy sektora publicznego w zakresie podatku VAT
 22. Praktyczne porady w zakresie rachunkowości budżetowej – zmiany 2018 r.
 23. Intensywny kurs Rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (18 h)
 24. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 2018 – 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych
 25. MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania dla firm branży budowlano-deweloperskiej
 26. Postępowanie egzekucyjne w administracji w 2018 roku
 27. Szkolenie wyjazdowe Podatki 2018 – rewolucyjne zmiany w VAT, CIT i PIT
 28. Ekspert ds. podatku VAT (28 h)
 29. Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 30. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 31. Specjalne Strefy Ekonomiczne 2018
 32. Uchwała budżetowa 2019 i Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego
 33. Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych w 2018 – po ostatnich zmianach prawnych
 34. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 35. Controlling – od podstaw do praktycznych zastosowań
 36. WAKACYJNE WARSZTATY Case studies w budżetowaniu i kontroli
 37. WAKACYJNE WARSZTATY Controlling i finanse w zarządzaniu nowoczesną firmą
 38. Controlling – najczęstsze błędy i pułapki warsztaty praktyczne
 39. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiany 2018 r.
 40. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 41. Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2018
 42. Podatek u źródła z uwzględnieniem obrotu prawami własności intelektualnej
 43. Zaawansowane modelowanie finansowe
 44. Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych oraz wycena spółek dla analityków bankowych
 45. Kasy fiskalne 2018 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 46. Controlling: Zarządzanie kosztami i rentownością oraz planowanie i kontrola finansowa
 47. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym w 2018 roku
 48. Praktycznie o RODO/GDPR – unijna reforma ochrony danych osobowych
 49. Corporate Financial Management
 50. Finance for Non-Financial Managers
 51. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 52. Windykacja w biznesie
 53. Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej
 54. Controlling sprzedaży
 55. Studia podyplomowe Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
 56. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 57. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 58. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 59. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 60. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 61. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 62. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym
 63. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 64. Lista płac 2018
 65. Fakturowanie oraz refakturowanie usług w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 66. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2018 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 67. Dochody i wydatki budżetowe w 2018 roku w JSFP
 68. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 69. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 70. Ceny transferowe – istotne zmiany
 71. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 72. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 73. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 74. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 75. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
 76. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 77. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 78. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 79. Umowy handlowe dla menedżerów
 80. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 81. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 82. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 83. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 84. Umowy cywilnoprawne 2018
 85. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 86. Zaawansowane problemy rachunkowości instrumentów finansowych
 87. Podatek od nieruchomości w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 88. KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI CONTROLLINGU Controlling drogą do poprawy efektywności i rentowności firmy
 89. Analiza finansowa – poziom zaawansowany
 90. Lean Accounting
 91. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018
 92. Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych 2018/2019
 93. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 94. Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 95. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 96. Akcyza w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 97. Podatek akcyzowy w 2018 w branży energetycznej i gazowniczej
 98. Akcyza w sektorze paliwowym w 2018
 99. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 100. Zarządzanie płynnością finansową
 101. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 102. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 103. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 104. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 105. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 106. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 107. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 108. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 109. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 110. Sprawozdawczość wg Solvency II
 111. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VI Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 112. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 113. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2018
 114. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 115. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 116. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2018
 117. VAT i CIT w 2018 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 118. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 119. Akademia kadr 2018/2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 120. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 121. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 122. Controlling personalny
 123. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 124. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 125. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 126. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 127. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 128. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 129. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 130. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 131. Prawo podatkowe – XIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 132. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 133. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 134. Koszty uzyskania przychodu
 135. VAT i CIT 2018 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 136. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 137. Zastosowanie Excela w controllingu
 138. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 139. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 140. Modelowanie finansowe
 141. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 142. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 143. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 144. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 145. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 146. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 147. Budżetowanie i kontrola kosztów
 148. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 149. Funkcjonalny rachunek kosztów
 150. Controlling produktów i klientów
 151. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 152. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 153. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 154. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 155. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 156. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 157. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 158. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 159. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 160. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 161. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 162. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 163. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 164. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 165. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 166. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 167. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 168. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs dzienny
 169. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 170. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 171. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 172. Ceny transferowe 2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 173. Podatek u źródła
 174. Podatek od nieruchomości w 2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 175. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 176. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 177. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 178. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 179. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 180. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 181. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy 2018
 182. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018
 183. Zmiany w VAT w 2018 roku
 184. Podatki VAT i CIT 2018 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję