Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. ECOFIN o zwalczaniu oszustw w VAT i ukończeniu unii bankowej
 2. Darowizna może obyć się bez podatku!
 3. Finisz prac nad nową Ordynacją Podatkową
 4. Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych
 5. Jak skutecznie uniknąć sankcji w VAT?
 6. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 7. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 8. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 9. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 10. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 11. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 12. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 13. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 14. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 15. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 16. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 17. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 18. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 19. STIR – blokady na rachunku bankowym
 20. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 21. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 22. Split payment – od kiedy zmiany?
 23. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 24. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 25. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 26. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 27. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 28. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 29. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 30. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 31. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 32. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 33. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 34. Pożyczki w grupach kapitałowych
 35. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 36. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 37. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 38. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 39. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 40. Nowy limit transakcji gotówkowych
 41. Po raz kolejny 1. miejsce
 42. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 43. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 44. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 45. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 46. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 47. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 48. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 49. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 50. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 51. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 52. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 53. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 54. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 55. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 56. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 57. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 58. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 59. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 60. Podatek od sprzedaży detalicznej
 61. Podatek u źródła – część 3
 62. Ceny transferowe 2016 i 2017
 63. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 64. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 65. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 66. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 67. Podatek u źródła – część 2
 68. Nowy kurs – wielki sukces
 69. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 70. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 71. Podatek u źródła – część 1
 72. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 73. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 74. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 75. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 76. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 77. Wielki sukces MDDP
 78. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 79. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 80. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 81. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 82. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 83. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 84. Stawka VAT na książki elektroniczne
 85. Kolejny ranking – kolejny sukces
 86. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 87. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 88. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 89. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 90. Wydatki strukturalne w JSFP
 91. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 92. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 93. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 94. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 95. Ceny transferowe 2014/2015
 96. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 97. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 98. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 99. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 100. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 101. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Lista płac dla zaawansowanych 2018/2019
 2. Akcyza w międzynarodowym obrocie towarowym
 3. Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe
 4. AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
 5. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA – Podatek VAT oraz podatek dochodowy CIT w 2018 i 2019
 6. SZKOLENIE WYJAZDOWE Środki trwałe – od zakupu po likwidacje, leasing w ujęciu przepisów krajowych i MSSF oraz inwentaryzacja
 7. Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 8. Controlling i finanse w zarządzaniu nowoczesną firmą
 9. SZKOLENIE WYJAZDOWE Przygotowanie ksiąg rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych do zamknięcia roku 2018 i otwarcia 2019
 10. SZKOLENIE WYJAZDOWE Zamknięcie roku 2018 oraz ostatnie zmiany w rachunkowości budżetowej
 11. Akademia Doradcy Podatkowego dla Radców Prawnych (45 H) Kurs Weekendowy
 12. Akademia Doradcy Podatkowego dla Radców Prawnych (45 H) – Kurs Weekendowy
 13. Zasady ewidencji księgowej i rozliczania środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 14. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w roku 2018
 15. SZKOLENIE WYJAZDOWE Jesienne warsztaty rachunkowości budżetowej – praktyczne aspekty poparte wzorami
 16. Podatek VAT w działalności instytutów badawczych w 2018/2019 roku
 17. Zmiany w CIT w 2018 r. w instytutach badawczych
 18. Opracowanie i analizy biznes planów
 19. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń – analiza zarządzania ryzykami objętymi formułą standardową oraz tzw. ryzykami „Filaru 2”
 20. Wypłacalność II w sektorze ubezpieczeń
 21. SZKOLENIE WYJAZDOWE Zmiany w podatku VAT i CIT w 2018 roku
 22. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu dla branży wodociągowo – kanalizacyjnej oraz usług komunalnych
 23. Jesienne warsztaty kadr i płac w sektorze publicznym
 24. Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych
 25. Audyt i kontrola zamówień publicznych
 26. Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia 2018
 27. AKCJA BILANS 2018 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w firmach branży budowlanej i deweloperskiej
 28. AKCJA BILANS 2018 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w firmach branży wod-kan i usług komunalnych
 29. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 30. Szkolenie wyjazdowe HR Business Partner – moda czy konieczność?
 31. Szkolenie wyjazdowe Menedżer jako skuteczny lider zespołu
 32. Reklamacje w branży finansowej
 33. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przetargu czy terminowego usunięcia wad
 34. Prawne aspekty sprzedaży międzynarodowej w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca
 35. Zmiany w zamówieniach publicznych w kontekście elektronizacji zamówień
 36. SEMINARIUM DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Jak uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych?
 37. Szkolenie wyjazdowe Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, analiza i budżetowanie w firmie
 38. Zmiany w zasadach konstrukcji planów finansowych JST
 39. VAT 2018 w instytucjach finansowych – bieżące problemy oraz najnowsze orzecznictwo na tle praktyki organów podatkowych
 40. Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2018 w grupach bankowych
 41. Rezerwy i sprzedaż wierzytelności przez bank
 42. Wybrane zagadnienia ujmowania ekspozycji kredytowej i instrumentów pochodnych w praktyce bankowej
 43. Prawo restrukturyzacyjne – nowe, ogromne możliwości ochrony interesów banków
 44. Zabezpieczenie interesów banku w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 45. Ustawa deweloperska z perspektywy banków
 46. Upadłość w praktyce bankowej
 47. KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja Środków Trwałych
 48. Reklama kosmetyków i dobre praktyki deklaracji marketingowych
 49. Ochrona własności intelektualnej – na rynku kosmetyków
 50. Obowiązki producenta, dystrybutora, importera
 51. Dossier kosmetyku – wymagania prawne
 52. MSSF 9, MSSF 15 oraz MSSF 17 – zmiany w zakresie rachunkowości ubezpieczeniowej
 53. Bancassurance – zmiany po wejściu w życie systemu IDD
 54. Mechanizm podzielonej płatności w działalności instytutów badawczych – ujęcie księgowe
 55. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 56. Szkolenie Wyjazdowe Wakacyjne warsztaty rachunkowości budżetowej 2018
 57. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 58. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 59. Szkolenie wyjazdowe Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie?
 60. Szkolenie wyjazdowe Profesjonalny Office Manager – praktyczne metody zarządzania biurem
 61. Split payment oraz bieżące problemy sektora publicznego w zakresie podatku VAT
 62. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 2018 – 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych
 63. MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania dla firm branży budowlano-deweloperskiej
 64. Postępowanie egzekucyjne w administracji w 2018 roku
 65. Szkolenie wyjazdowe Podatki 2018 – rewolucyjne zmiany w VAT, CIT i PIT
 66. Ekspert ds. podatku VAT (28 h)
 67. Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 68. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 69. Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych w 2018 – po ostatnich zmianach prawnych
 70. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 71. Controlling – od podstaw do praktycznych zastosowań
 72. WAKACYJNE WARSZTATY Case studies w budżetowaniu i kontroli
 73. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w 2018 roku – praktyczne aspekty
 74. Dochodzenie roszczeń w transporcie morskim
 75. Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa
 76. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiany 2018 r.
 77. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 78. Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2018
 79. Podatek u źródła z uwzględnieniem obrotu prawami własności intelektualnej
 80. Zaawansowane modelowanie finansowe
 81. Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych oraz wycena spółek dla analityków bankowych
 82. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
 83. Podatki dochodowe CIT i PIT po zmianach ustaw podatkowych w 2018 roku
 84. Kasy fiskalne 2018 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 85. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 86. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych
 87. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym w 2018 roku
 88. Praktycznie o RODO/GDPR – unijna reforma ochrony danych osobowych
 89. Balanced ScoreCard (Zrównoważona Karta Wyników)
 90. Corporate Financial Management
 91. Finance for Non-Financial Managers
 92. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 93. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 94. Windykacja w biznesie
 95. Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej
 96. Controlling sprzedaży
 97. Studia podyplomowe Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
 98. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 99. Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy
 100. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 101. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 102. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 103. Szkolenie wyjazdowe Akcja bilans 2018 – przygotowanie sprawozdania finansowego
 104. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 105. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 106. Planowanie i modelowanie finansowe – warsztaty MS Excel
 107. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym
 108. Należności budżetowe 2018 w JSFP
 109. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 110. Lista płac 2018/2019
 111. Umowy w przewozie i spedycji
 112. Reklamacje w budownictwie
 113. Fakturowanie oraz refakturowanie usług w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 114. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2018 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 115. Dochody i wydatki budżetowe w 2018 roku w JSFP
 116. Klasyfikacja budżetowa 2018
 117. Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
 118. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 119. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 120. Ceny transferowe – istotne zmiany
 121. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 122. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 123. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 124. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 125. Ryzyko operacyjne – zarządzanie w instytucjach finansowych zgodnie z wymaganiami KNF i dobrymi praktykami
 126. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 127. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 128. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 129. Umowy handlowe dla menedżerów
 130. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 131. VAT i CIT w 2018 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 132. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 133. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 134. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 135. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 136. Umowy cywilnoprawne 2018/2019
 137. Reklamacje w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 138. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 139. Zaawansowane problemy rachunkowości instrumentów finansowych
 140. Podatek od nieruchomości w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 141. KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI CONTROLLINGU Controlling drogą do poprawy efektywności i rentowności firmy
 142. Lean Accounting
 143. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018
 144. Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych 2018/2019
 145. Akademia VAT w sektorze publicznym – z uwzględnieniem zmian w roku 2018
 146. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 147. Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 148. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 149. Akcyza w 2018 i 2019 r. w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 150. Podatek akcyzowy w 2018 i 2019 w branży energetycznej i gazowniczej
 151. Akcyza w sektorze paliwowym w 2018 i 2019 r.
 152. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 153. Zarządzanie płynnością finansową
 154. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży farmaceutycznej
 155. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 156. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 157. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 158. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 159. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 160. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 161. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 162. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 163. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 164. Sprawozdawczość wg Solvency II
 165. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VI Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 166. Umowy o roboty budowlane 2018 w tym umowy z podwykonawcami
 167. VAT i CIT w 2018 w działalności sportowej
 168. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 169. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2018
 170. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 171. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 172. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2018 i 2019 r.
 173. VAT i CIT w 2018 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 174. VAT i CIT w 2018 w branży turystycznej
 175. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 176. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 177. Akademia kadr 2018/2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 178. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 179. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 180. Controlling personalny
 181. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 182. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 183. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 184. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 185. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 186. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 187. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 188. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 189. Prawo podatkowe – XIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 190. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 191. CIT i VAT 2018 w sektorze bankowym
 192. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 193. VAT i CIT 2018 w działalności zakładów ubezpieczeń
 194. Koszty uzyskania przychodu
 195. VAT i CIT 2018 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 196. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 197. Zastosowanie Excela w controllingu
 198. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 199. VAT i CIT 2018 w branży hotelarskiej
 200. CIT i VAT 2018 w branży leasingowej
 201. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 202. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych
 203. Modelowanie finansowe
 204. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 205. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 206. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 207. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 208. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 209. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 210. Budżetowanie i kontrola kosztów
 211. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 212. Funkcjonalny rachunek kosztów
 213. Controlling inwestycji
 214. Controlling produktów i klientów
 215. Controlling strategiczny dokonań
 216. Controlling operacyjny dokonań
 217. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 218. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 219. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 220. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 221. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 222. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 223. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 224. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 225. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 226. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 227. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 228. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 229. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 230. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 231. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 232. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 233. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs dzienny
 234. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 235. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 236. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 237. Ceny transferowe 2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 238. Podatek u źródła
 239. Podatek od nieruchomości w 2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 240. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 241. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 242. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 243. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 244. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 245. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 246. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy 2018
 247. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018
 248. Zmiany w VAT w 2018 roku
 249. Podatki VAT i CIT 2018 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję