Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Podatek od nieruchomości w 2018
 2. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 3. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 4. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 5. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 6. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 7. STIR – blokady na rachunku bankowym
 8. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 9. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 10. Split payment – od kiedy zmiany?
 11. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 12. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 13. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 14. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 15. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 16. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 17. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 18. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 19. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 20. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 21. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 22. Pożyczki w grupach kapitałowych
 23. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 24. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 25. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 26. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 27. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 28. Nowy limit transakcji gotówkowych
 29. Po raz kolejny 1. miejsce
 30. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 31. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 32. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 33. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 34. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 35. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 36. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 37. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 38. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 39. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 40. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 41. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 42. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 43. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 44. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 45. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 46. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 47. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 48. Podatek od sprzedaży detalicznej
 49. Podatek u źródła – część 3
 50. Ceny transferowe 2016 i 2017
 51. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 52. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 53. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 54. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 55. Podatek u źródła – część 2
 56. Nowy kurs – wielki sukces
 57. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 58. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 59. Podatek u źródła – część 1
 60. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 61. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 62. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 63. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 64. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 65. Wielki sukces MDDP
 66. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 67. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 68. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 69. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 70. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 71. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 72. Stawka VAT na książki elektroniczne
 73. Kolejny ranking – kolejny sukces
 74. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 75. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 76. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 77. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 78. Wydatki strukturalne w JSFP
 79. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 80. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 81. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 82. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 83. Ceny transferowe 2014/2015
 84. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 85. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 86. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 87. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 88. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 89. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiany 2018 r.
 2. Jak sporządzić dobry raport sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i rozporządzeniem wykonawczym
 3. Wiosenne warsztaty Kadr i Płac w sektorze publicznym
 4. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 5. Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2018
 6. Ceny transferowe 2018 – zasady, procedury, dokumentowanie transakcji
 7. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs od podstaw kurs weekendowy
 8. Prawa autorskie i własności intelektualnej w spółkach branży medialnej
 9. RODO w praktyce urzędów pracy
 10. RODO w sektorze publicznym
 11. Podatek u źródła z uwzględnieniem obrotu prawami własności intelektualnej
 12. Kompendium wiedzy dla Członków Rad Nadzorczych. Warsztaty dla praktyków. Wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki.
 13. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jednostek budżetu państwa w 2018 roku
 14. Zaawansowane modelowanie finansowe
 15. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej JST w 2018 roku
 16. Jarmark rozmaitości w zakresie rachunkowości budżetowej JSFP
 17. Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych oraz wycena spółek dla analityków bankowych
 18. Szkolenie wyjazdowe Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 19. Szkolenie wyjazdowe Podatki 2018 VAT i CIT – po nowelizacji ustaw podatkowych
 20. Prawo i dokumentacja w branży TSL
 21. Podstawy leasingu na gruncie podatkowym w praktyce firm leasingowych
 22. Nowe ujęcie i wycena przychodów według MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” w kontekście specyfiki przychodów branży budowlanej i deweloperskiej
 23. Nowe ujęcie i wycena przychodów według MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” w kontekście specyfiki przychodów branży informatycznej
 24. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
 25. SZKOLENIE WYJAZDOWE Przegląd podatkowy 2018 – analiza przepisów i zmian
 26. Odpowiedzialność Członków Zarządu spółek kapitałowych oraz fundacji
 27. Podatki dochodowe CIT i PIT po zmianach ustaw podatkowych w 2018 roku
 28. Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 29. Kasy fiskalne 2018 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 30. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 31. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych
 32. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym w 2018 roku
 33. Międzynarodowe prawo podatkowe
 34. Praktycznie o RODO/GDPR – unijna reforma ochrony danych osobowych
 35. Corporate Financial Management
 36. Finance for Non-Financial Managers
 37. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 38. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 39. Windykacja w biznesie
 40. SZKOLENIE WYJAZDOWE HR Business Partner
 41. SZKOLENIE WYJAZDOWE Nowe zasady rachunkowości budżetowej i gospodarowania majątkiem trwałym
 42. SZKOLENIE WYJAZDOWE Menedżer jako skuteczny lider zespołu
 43. SZKOLENIE WYJAZDOWE Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie?
 44. Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej
 45. Controlling sprzedaży
 46. Bilans 2017 w JSFP
 47. Studia podyplomowe Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
 48. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej – 2-dniowe warsztaty
 49. Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy
 50. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 51. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 52. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących rachunkowości kontraktów długoterminowych
 53. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”
 54. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 55. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom
 56. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w infografikach
 57. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym
 58. Należności budżetowe 2018
 59. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 60. Lista płac 2018
 61. Reklamacje w budownictwie
 62. Asystent/ka IT (56 h)
 63. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 64. Podatek VAT w 2018 roku w działalności instytutów badawczych
 65. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2018 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 66. Ewidencja księgowa środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 67. Dochody i wydatki budżetowe w 2018 roku w JSFP
 68. Klasyfikacja budżetowa 2018
 69. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 70. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 71. Ceny transferowe – istotne zmiany
 72. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 73. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 74. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 75. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 76. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 77. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 78. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 79. Umowy handlowe dla menedżerów
 80. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 81. VAT i CIT w 2018 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 82. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 83. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 84. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 85. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 86. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 87. Umowy cywilnoprawne 2018
 88. Reklamacje w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 89. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 90. Podatek od nieruchomości w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 91. KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI CONTROLLINGU Controlling drogą do poprawy efektywności i rentowności firmy
 92. Analiza finansowa – poziom zaawansowany
 93. Weekendowy kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (28 h)
 94. Lean Accounting
 95. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018
 96. Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych 2018/2019
 97. Akademia VAT w sektorze publicznym – z uwzględnieniem zmian na rok 2018
 98. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 99. Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 100. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 101. Akcyza w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 102. Podatek akcyzowy w 2018 w branży energetycznej i gazowniczej
 103. Akcyza w sektorze paliwowym w 2018
 104. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 105. Zarządzanie płynnością finansową
 106. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży farmaceutycznej
 107. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 108. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 109. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 110. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 111. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 112. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 113. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 114. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 115. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 116. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 117. Sprawozdawczość wg Solvency II
 118. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – V Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 119. Umowy o roboty budowlane 2018 w tym umowy z podwykonawcami
 120. CIT i VAT w 2018 w działalności sportowej
 121. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 122. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2018
 123. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 124. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 125. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2018
 126. VAT i CIT w 2018 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 127. CIT i VAT w 2018 w branży turystycznej
 128. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 129. Akademia kadr 2018/2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 130. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 131. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 132. Controlling personalny
 133. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 134. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 135. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 136. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 137. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 138. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 139. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 140. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 141. Prawo podatkowe – XIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 142. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XVIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 143. CIT i VAT 2018 w sektorze bankowym
 144. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 145. VAT i CIT 2018 w działalności zakładów ubezpieczeń
 146. Koszty uzyskania przychodu
 147. VAT i CIT 2018 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 148. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 149. Zastosowanie Excela w controllingu
 150. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 151. VAT i CIT 2018 w branży hotelarskiej
 152. VAT i CIT 2018 w branży leasingowej
 153. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 154. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (28 h)
 155. Modelowanie finansowe
 156. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 157. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 158. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 159. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 r.
 160. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 161. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 162. Budżetowanie i kontrola kosztów
 163. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 164. Funkcjonalny rachunek kosztów
 165. Controlling inwestycji
 166. Controlling produktów i klientów
 167. Controlling strategiczny dokonań
 168. Controlling operacyjny dokonań
 169. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 170. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 171. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 172. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 173. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 174. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 175. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 176. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 177. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 178. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 179. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 180. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 181. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 182. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 183. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 184. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 185. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 186. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs od podstaw kurs dzienny
 187. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 188. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 189. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 190. Ceny transferowe 2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 191. Podatek u źródła
 192. Podatek od nieruchomości w 2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 193. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 194. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 195. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 196. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 197. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 198. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 199. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 200. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018
 201. Zmiany w VAT w 2018 roku
 202. Podatki VAT i CIT 2018 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję