Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
 2. Akademia MDDP Sponsorem Prestiżowego Wydarzenia
 3. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 4. ECOFIN o zwalczaniu oszustw w VAT i ukończeniu unii bankowej
 5. Darowizna może obyć się bez podatku!
 6. Finisz prac nad nową Ordynacją Podatkową
 7. Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych
 8. Jak skutecznie uniknąć sankcji w VAT?
 9. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 10. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 11. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 12. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 13. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 14. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 15. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 16. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 17. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 18. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 19. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 20. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 21. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 22. STIR – blokady na rachunku bankowym
 23. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 24. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 25. Split payment – od kiedy zmiany?
 26. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 27. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 28. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 29. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 30. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 31. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 32. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 33. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 34. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 35. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 36. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 37. Pożyczki w grupach kapitałowych
 38. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 39. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 40. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 41. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 42. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 43. Nowy limit transakcji gotówkowych
 44. Po raz kolejny 1. miejsce
 45. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 46. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 47. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 48. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 49. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 50. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 51. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 52. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 53. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 54. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 55. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 56. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 57. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 58. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 59. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 60. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 61. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 62. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 63. Podatek od sprzedaży detalicznej
 64. Podatek u źródła – część 3
 65. Ceny transferowe 2016 i 2017
 66. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 67. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 68. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 69. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 70. Podatek u źródła – część 2
 71. Nowy kurs – wielki sukces
 72. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 73. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 74. Podatek u źródła – część 1
 75. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 76. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 77. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 78. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 79. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 80. Wielki sukces MDDP
 81. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 82. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 83. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 84. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 85. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 86. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 87. Stawka VAT na książki elektroniczne
 88. Kolejny ranking – kolejny sukces
 89. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 90. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 91. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 92. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 93. Wydatki strukturalne w JSFP
 94. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 95. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 96. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 97. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 98. Ceny transferowe 2014/2015
 99. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 100. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 101. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 102. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 103. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 104. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego
 2. Praktyczne kompendium bezpiecznej i prawnej eksploatacji przez przedsiębiorstwo sieciowe urządzeń sieciowych
 3. Finanse przedsiębiorstwa – warsztaty praktyczne
 4. Podatki 2018/2019 VAT i CIT
 5. KONFERENCJA Odpowiedzialność osobista członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 6. Reguły Incoterms 2010 dla branży TSL w teorii i w praktyce
 7. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
 8. Szkolenie Wyjazdowe Podatki 2018/2019 VAT i CIT
 9. Szkolenie wyjazdowe Finanse przedsiębiorstwa – warsztaty praktyczne
 10. Zarządzanie flotą samochodową w firmach
 11. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w branży elektrycznej i elektrotechnicznej
 12. Reklamacje w branży meblarskiej
 13. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w branży motoryzacyjnej (produkcja, sprzedaż, serwis, części zamienne)
 14. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w sieciach handlowych
 15. Reklamacje w branży stolarki okiennej i drzwiowej – rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
 16. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2018/2019
 17. CGAP – Certified Government Auditing Professional
 18. Kody CN – czyli klasyfikacja taryfowa towarów dla celów podatkowych (VAT i akcyza)
 19. Rewolucyjne zmiany CIT i VAT 2018/2019 w branży meblarskiej
 20. Windykator (32 h)–prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 21. Windykator (32 h) – prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 22. Inspektor Ochrony Danych (IOD) (28 h) kurs weekendowy
 23. Inspektor Ochrony Danych (IOD) (28 h)– kurs weekendowy
 24. Jak pokonać stres w dziale księgowym?
 25. Należności celne – mechanizmy obniżania kosztów i ograniczania ryzyka prowadzenia działalności
 26. Praktyczny Audyt Wewnętrzny
 27. Zmiany w podatku PIT 2019
 28. Analiza i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 29. Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem
 30. Podatek akcyzowy od wyrobów węglowych
 31. Lista płac dla zaawansowanych 2018/2019
 32. Akcyza w międzynarodowym obrocie towarowym
 33. Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe
 34. AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
 35. Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 36. Controlling i finanse w zarządzaniu nowoczesną firmą
 37. SZKOLENIE WYJAZDOWE Zamknięcie roku 2018 oraz ostatnie zmiany w rachunkowości budżetowej
 38. Akademia Doradcy Podatkowego dla Radców Prawnych (45 H) Kurs Weekendowy
 39. Akademia Doradcy Podatkowego dla Radców Prawnych (45 H) – Kurs Weekendowy
 40. Zasady ewidencji księgowej i rozliczania środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 41. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w roku 2018
 42. Podatek VAT w działalności instytutów badawczych w 2018/2019 roku
 43. Zmiany w CIT w 2018 r. w instytutach badawczych
 44. Opracowanie i analizy biznes planów
 45. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń – analiza zarządzania ryzykami objętymi formułą standardową oraz tzw. ryzykami „Filaru 2”
 46. Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych
 47. Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia 2018
 48. AKCJA BILANS 2018 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w firmach branży budowlanej i deweloperskiej
 49. AKCJA BILANS 2018 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w firmach branży wod-kan i usług komunalnych
 50. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 51. Szkolenie wyjazdowe HR Business Partner – moda czy konieczność?
 52. Szkolenie wyjazdowe Menedżer jako skuteczny lider zespołu
 53. SEMINARIUM DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Jak uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych?
 54. Szkolenie wyjazdowe Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, analiza i budżetowanie w firmie
 55. Rezerwy i sprzedaż wierzytelności przez bank
 56. Wybrane zagadnienia ujmowania ekspozycji kredytowej i instrumentów pochodnych w praktyce bankowej
 57. Zabezpieczenie interesów banku w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 58. Ustawa deweloperska z perspektywy banków
 59. MSSF 9, MSSF 15 oraz MSSF 17 – zmiany w zakresie rachunkowości ubezpieczeniowej
 60. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 61. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 62. Szkolenie wyjazdowe Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie?
 63. Split payment oraz bieżące problemy sektora publicznego w zakresie podatku VAT
 64. Postępowanie egzekucyjne w administracji w 2018 roku
 65. Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 66. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 67. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 68. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w 2018 roku – praktyczne aspekty
 69. Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa
 70. Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2018
 71. Zaawansowane modelowanie finansowe
 72. Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych oraz wycena spółek dla analityków bankowych
 73. Kasy fiskalne 2018 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 74. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 75. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych
 76. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym w 2018 roku
 77. Akcja Bilans w instytutach badawczych
 78. Balanced ScoreCard (Zrównoważona Karta Wyników)
 79. Corporate Financial Management
 80. XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2018
 81. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 82. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 83. Windykacja w biznesie
 84. V KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany: VAT, CIT, ceny transferowe 2019 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 85. V KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany: VAT, CIT, ceny transferowe 2019 w branży farmaceutycznej
 86. V KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany: VAT, CIT, ceny transferowe 2019 w branży hotelarskiej i turystycznej
 87. Rewolucyjne zmiany: VAT, CIT, ceny transferowe, podatek u źródła 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń
 88. V KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, ceny transferowe 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 89. V KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany: VAT, PoN, CIT, podatek u źródła, ceny transferowe 2019 w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych
 90. V KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany: VAT, CIT, ceny transferowe 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej
 91. Controlling sprzedaży
 92. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 93. Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy
 94. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 95. Szkolenie wyjazdowe Akcja bilans 2018 – przygotowanie sprawozdania finansowego
 96. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 97. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 98. Planowanie i modelowanie finansowe
 99. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym
 100. Należności budżetowe 2018 w JSFP
 101. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 102. Lista płac 2018/2019
 103. Umowy w przewozie i spedycji
 104. Reklamacje w budownictwie
 105. Fakturowanie oraz refakturowanie usług w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 106. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 107. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2018 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 108. Dochody i wydatki budżetowe w 2018 roku w JSFP
 109. Klasyfikacja budżetowa 2018
 110. Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
 111. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 112. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 113. Ceny transferowe – istotne zmiany
 114. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 115. Zmiany w VAT i CIT 2018/2019 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 116. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 117. Inwentaryzacja roczna w praktyce
 118. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 119. Ryzyko operacyjne – zarządzanie w instytucjach finansowych zgodnie z wymaganiami KNF i dobrymi praktykami
 120. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 121. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 122. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 123. Umowy handlowe dla menedżerów
 124. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 125. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 126. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 127. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 128. Umowy cywilnoprawne 2018/2019
 129. Reklamacje w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 130. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 131. Podatek od nieruchomości 2018/2019 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 132. Lean Accounting
 133. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018
 134. Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych 2018/2019
 135. Akademia VAT w sektorze publicznym – z uwzględnieniem zmian w roku 2018
 136. Zmiany w VAT i CIT 2018/2019 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 137. Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT 2018/2019 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 138. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 139. Akcyza w 2018 i 2019 r. w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 140. Akcyza w sektorze paliwowym w 2018 i 2019 r.
 141. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 142. Zarządzanie płynnością finansową
 143. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 144. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 145. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 146. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 147. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 148. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 149. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 150. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 151. Sprawozdawczość wg Solvency II
 152. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VI Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 153. Umowy o roboty budowlane 2018 w tym umowy z podwykonawcami
 154. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 155. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 156. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 157. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2018 i 2019 r.
 158. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 159. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 160. Akademia kadr 2018/2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 161. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 162. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 163. Controlling personalny
 164. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 165. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 166. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 167. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 168. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 169. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 170. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 171. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 172. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XIX Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 173. CIT i VAT 2018 w sektorze bankowym
 174. VAT i CIT 2018 w działalności zakładów ubezpieczeń
 175. Koszty uzyskania przychodu
 176. VAT i CIT 2018/2019 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 177. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 178. Zastosowanie Excela w controllingu
 179. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 180. VAT i CIT 2018/2019 w branży hotelarskiej
 181. CIT i VAT 2018 w branży leasingowej
 182. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 183. Modelowanie finansowe
 184. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 185. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 186. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 187. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 188. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 189. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 190. Budżetowanie i kontrola kosztów
 191. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 192. Funkcjonalny rachunek kosztów
 193. Controlling inwestycji
 194. Controlling produktów i klientów
 195. Controlling strategiczny dokonań
 196. Controlling operacyjny dokonań
 197. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 198. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 199. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 200. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 201. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 202. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 203. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 204. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 205. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 206. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 207. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 208. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 209. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 210. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 211. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 212. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 213. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs dzienny
 214. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 215. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 216. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 217. Ceny transferowe 2018/2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 218. Podatek u źródła
 219. Podatek od nieruchomości 2018/2019 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 220. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 221. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 222. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 223. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 224. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 225. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 226. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 227. Podatek dochodowy od osób prawnych 2018/2019
 228. Zmiany w VAT 2018/2019
 229. Podatki VAT i CIT 2018/2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję