Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych
 2. Akademia MDDP Sponsorem Prestiżowego Wydarzenia
 3. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 4. ECOFIN o zwalczaniu oszustw w VAT i ukończeniu unii bankowej
 5. Darowizna może obyć się bez podatku!
 6. Finisz prac nad nową Ordynacją Podatkową
 7. Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych
 8. Jak skutecznie uniknąć sankcji w VAT?
 9. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 10. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 11. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 12. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 13. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 14. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 15. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 16. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 17. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 18. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 19. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 20. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 21. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 22. STIR – blokady na rachunku bankowym
 23. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 24. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 25. Split payment – od kiedy zmiany?
 26. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 27. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 28. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 29. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 30. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 31. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 32. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 33. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 34. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 35. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 36. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 37. Pożyczki w grupach kapitałowych
 38. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 39. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 40. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 41. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 42. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 43. Nowy limit transakcji gotówkowych
 44. Po raz kolejny 1. miejsce
 45. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 46. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 47. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 48. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 49. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 50. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 51. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 52. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 53. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 54. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 55. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 56. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 57. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 58. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 59. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 60. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 61. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 62. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 63. Podatek od sprzedaży detalicznej
 64. Podatek u źródła – część 3
 65. Ceny transferowe 2016 i 2017
 66. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 67. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 68. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 69. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 70. Podatek u źródła – część 2
 71. Nowy kurs – wielki sukces
 72. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 73. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 74. Podatek u źródła – część 1
 75. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 76. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 77. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 78. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 79. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 80. Wielki sukces MDDP
 81. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 82. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 83. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 84. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 85. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 86. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 87. Stawka VAT na książki elektroniczne
 88. Kolejny ranking – kolejny sukces
 89. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 90. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 91. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 92. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 93. Wydatki strukturalne w JSFP
 94. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 95. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 96. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 97. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 98. Ceny transferowe 2014/2015
 99. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 100. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 101. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 102. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 103. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 104. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Klasyfikacja budżetowa 2019
 2. Dochody i wydatki budżetowe w 2019 roku w JSFP
 3. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w JSFP
 4. Rachunkowość przerobowa jako narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych
 5. Zagraniczne Szkolenie Wyjazdowe Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT 2019
 6. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji
 7. Technologia blockchain. Praktyczne możliwości wykorzystania technologii na rynku kapitałowym
 8. Lex Deweloper czyli specustawa mieszkaniowa. Praktyczne aspekty skorzystania z nowej możliwości lokalizacji inwestycji mieszkaniowych
 9. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy od 2019 roku
 10. Nowe zasady prowadzenia egzekucji w kontekście zmian dotyczących komorników sądowych i egzekucji
 11. Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych? Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości
 12. Pojazdy samochodowe w działalności firmy – zmiany 2019 – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego
 13. Kadry i Płace w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie
 14. Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego
 15. Praktyczne kompendium bezpiecznej i prawnej eksploatacji przez przedsiębiorstwo sieciowe urządzeń sieciowych
 16. Reguły Incoterms 2010 dla branży TSL w teorii i w praktyce
 17. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
 18. Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w branży elektrycznej i elektrotechnicznej
 19. Reklamacje w branży meblarskiej
 20. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019
 21. CGAP – Certified Government Auditing Professional
 22. Kody CN – czyli klasyfikacja taryfowa towarów dla celów podatkowych (VAT i akcyza)
 23. Rewolucyjne zmiany CIT i VAT 2019 w branży meblarskiej
 24. Windykator (32 h)–prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 25. Windykator (32 h) – prawne i psychologiczne aspekty windykacji
 26. Inspektor Ochrony Danych (IOD) (28 h)– kurs weekendowy
 27. Jak pokonać stres w dziale księgowym?
 28. Należności celne – mechanizmy obniżania kosztów i ograniczania ryzyka prowadzenia działalności
 29. Zmiany w podatku PIT 2019
 30. Jak osiągnąć optymalne korzyści przy finansowaniu inwestycji leasingiem? Praktyczny poradnik dla służb finansowo-księgowych
 31. Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem
 32. Lista płac dla zaawansowanych 2019
 33. Odpowiedzialność za finanse spółki, za przestępstwa i wykroczenia karne i karnoskarbowe
 34. AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
 35. XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Podatek VAT oraz podatki dochodowe 2019
 36. Akcja Bilans 2018 w JSFP
 37. Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia
 38. AKCJA BILANS 2018 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w firmach branży wod-kan i usług komunalnych
 39. Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu
 40. MSSF 9, MSSF 15 oraz MSSF 17 – zmiany w zakresie rachunkowości ubezpieczeniowej
 41. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 42. Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF
 43. Weekend z podatkiem VAT – 16 h
 44. Weekend z podatkiem VAT (16 h)
 45. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 46. Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa
 47. Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2019
 48. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
 49. Kasy fiskalne 2019 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 50. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 51. Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym i podatkowym w 2018 roku
 52. Akcja Bilans w instytutach badawczych
 53. Balanced ScoreCard (Zrównoważona Karta Wyników)
 54. Corporate Financial Management
 55. Finance for Non-Financial Managers
 56. Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001, wymaganiami KNF oraz dobrymi praktykami
 57. Windykacja w biznesie
 58. Controlling sprzedaży
 59. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 60. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 61. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 62. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 63. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 64. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 65. Planowanie i modelowanie finansowe
 66. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym
 67. Należności budżetowe 2018 w JSFP
 68. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 69. Lista płac 2019
 70. Reklamacje w budownictwie
 71. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 72. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2018 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 73. Dochody i wydatki budżetowe w 2018 roku w JSFP
 74. Klasyfikacja budżetowa 2018
 75. Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
 76. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 77. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 78. Zmiany w VAT i CIT 2019 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 79. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 80. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 81. Ryzyko operacyjne – zarządzanie w instytucjach finansowych zgodnie z wymaganiami KNF i dobrymi praktykami
 82. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 83. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 84. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 85. Umowy handlowe dla menedżerów
 86. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 87. CIT i VAT 2019 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 88. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 89. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 90. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 91. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 92. Umowy cywilnoprawne 2019
 93. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 94. Lean Accounting
 95. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019
 96. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy
 97. Zmiany w VAT i CIT 2019 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 98. Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT 2019 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 99. Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego
 100. Akcyza 2019 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 101. Podatek akcyzowy 2019 w branży energetycznej i gazowniczej
 102. Akcyza w sektorze paliwowym 2019
 103. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 104. Zarządzanie płynnością finansową
 105. Zmiany w VAT i CIT 2019 istotne dla branży farmaceutycznej
 106. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 107. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 108. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 109. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 110. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 111. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 112. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 113. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 114. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VII Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 115. CIT i VAT 2019 w działalności sportowej
 116. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 117. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2019
 118. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 119. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 120. Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej 2019
 121. CIT i VAT 2019 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 122. VAT i CIT w 2019 w branży turystycznej
 123. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 124. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 125. Akademia kadr 2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 126. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 127. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 128. Controlling personalny
 129. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 130. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 131. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 132. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 133. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy
 134. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 135. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 136. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 137. Prawo podatkowe – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 138. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XX Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 139. VAT i CIT 2019 w sektorze bankowym
 140. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 141. VAT i CIT 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń
 142. Koszty uzyskania przychodu
 143. VAT i CIT 2019 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 144. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 145. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 146. VAT i CIT 2019 w branży hotelarskiej
 147. CIT i VAT 2019 w branży leasingowej
 148. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 149. Modelowanie finansowe
 150. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 151. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 152. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 153. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 154. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 155. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 156. Budżetowanie i kontrola kosztów
 157. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 158. Funkcjonalny rachunek kosztów
 159. Controlling inwestycji
 160. Controlling produktów i klientów
 161. Controlling strategiczny dokonań
 162. Controlling operacyjny dokonań
 163. Controlling – pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami kurs IV sesje
 164. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 165. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 166. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 167. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 168. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 169. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 170. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 171. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 172. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 173. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 174. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 175. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 176. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 177. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 178. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs dzienny
 179. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 180. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 181. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 182. Ceny transferowe 2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 183. Podatek u źródła 2019 – pojęcie oraz zasady związane z poborem podatku u źródła
 184. Podatek od nieruchomości 2019 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 185. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 186. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 187. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 188. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 189. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 190. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 191. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy
 192. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019
 193. VAT 2019 – zmiany, problemy, orzecznictwo
 194. Podatki VAT i CIT 2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję