Mapa serwisu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

 1. Transakcje finansowe w dokumentacji CT
 2. Zagraniczny zakład a ceny transferowe
 3. Faktura korygująca – zmiana przeznaczenia zaliczki
 4. Moment nabycia nieruchomości a podatek PIT
 5. MDDP Akademia Biznesu Firmą Szkoleniową 2018
 6. Bitcoin a podatki – jak rozliczyć?
 7. UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!
 8. Podatek od nieruchomości w 2018 – zmiany!
 9. 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018
 10. Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?
 11. Tylko 10 dni na uniknięcie nadmiernych obciążeń
 12. Wspieramy chorych na mukowiscydozę – I Charytatywny Turniej Szachowy już za nami!
 13. Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?
 14. STIR – blokady na rachunku bankowym
 15. Jak ustalić wartości transakcji w przypadku kredytów?
 16. Kolejny rok z rzędu zostaliśmy Liderem Rynku!
 17. Split payment – od kiedy zmiany?
 18. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
 19. Jak ująć w kosztach tzw. korektę dochodowości?
 20. Jesteśmy na rynku już 10 lat!
 21. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
 22. Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych?
 23. Amortyzacja znaku towarowego – zmiany w CIT
 24. Od 2018 dwa źródła przychodów w ustawie CIT?
 25. Ceny transferowe – stosowanie sankcyjnej stawki CIT
 26. Na czym polega wyłudzenie VAT ,,na paragon”?
 27. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
 28. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć?
 29. Pożyczki w grupach kapitałowych
 30. Uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015
 31. Jesteśmy dumni z naszych trenerów
 32. Optymalizacja podatkowa FIZ pod lupą fiskusa
 33. Robotyka dla dzieci – uczymy poprzez zabawę
 34. Ceny transferowe – analiza porównawcza
 35. Nowy limit transakcji gotówkowych
 36. Po raz kolejny 1. miejsce
 37. Działalność preferowana jako zwolniona z CIT
 38. Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych
 39. Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
 40. Ceny transferowe a umowy spółki cywilnej
 41. Jak długo może trwać kontrola podatkowa?
 42. Inne zdarzenia w rozumieniu dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
 43. Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2017
 44. Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017
 45. Naliczanie VAT do kosztów egzekucji komorniczej
 46. Jak interpretować nowe przepisy cen transferowych?
 47. Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie
 48. Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego
 49. Planowane zmiany w VAT od 2017 roku
 50. Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
 51. Znowu zostaliśmy docenieni – jeszcze raz I miejsce
 52. Obrót paliwami w podatku VAT – istotne zmiany
 53. Projekt reformy Krajowej Administracji Skarbowej
 54. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 55. Podatek od sprzedaży detalicznej
 56. Podatek u źródła – część 3
 57. Ceny transferowe 2016 i 2017
 58. Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja już 1 lipca 2016 r.
 59. Ceny transferowe w branży wodociągowo–kanalizacyjnej
 60. Koszty sporów z pracownikiem a przychody firmy?
 61. Dzień inspiracji – Kobieta sukcesu
 62. Podatek u źródła – część 2
 63. Nowy kurs – wielki sukces
 64. Czwarty rok z rzędu I miejsce
 65. Zwolnienie dywidendowe, a rzeczywisty cel transakcji
 66. Podatek u źródła – część 1
 67. Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2016
 68. Zmiany w VAT 2016 – prewspółczynnik
 69. Nowe stare przepisy dotyczące fakturowania
 70. Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
 71. Kolejny ranking – kolejny raz I miejsce
 72. Wielki sukces MDDP
 73. Dzień Inspiracji – Growing Method™
 74. Nowe zasady obliczania okresu wypowiedzenia
 75. Umowy na czas określony 2016 – istotne zmiany
 76. Odznaczenia dla biznesu – ponownie I miejsce
 77. Wspieramy młodych szachistów – I Turniej Szachowy Akademii Biznesu MDDP
 78. Warsztaty z dr Joanną Heidtman
 79. Stawka VAT na książki elektroniczne
 80. Kolejny ranking – kolejny sukces
 81. Adam Niedziółka wśród prelegentów konferencji „Efektywne przywództwo”
 82. Kluczowy proces HR – jak rekrutować z głową?
 83. Akademia MDDP ponownie Laureatem
 84. Kolejne zmiany w podatku VAT w 2015 roku
 85. Wydatki strukturalne w JSFP
 86. Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 87. Zaangażowanie – kapitał intelektualny organizacji
 88. Kontrola podatkowa. Jak się do niej przygotować?
 89. Nagrody w ramach akcji marketingowych
 90. Ceny transferowe 2014/2015
 91. Akademia Biznesu MDDP Firmą Szkoleniową Roku 2014
 92. Sukces MDDP w VIII Ogólnopolskim Rankingu
 93. VAT 2014 – 10 wydanie komentarza do ustawy autorstwa T. Michalika
 94. Nowa siedziba Akademii Biznesu MDDP
 95. Kolejny sukces Akademii Biznesu MDDP
 96. Klienci nas doceniają

SZKOLENIA

 1. Szkolenie wyjazdowe Letnie warsztaty rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie
 2. Specjalne Strefy Ekonomiczne 2018
 3. Uchwała budżetowa 2019 i Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego
 4. Szkolenie wyjazdowe EXCELLENT ASSISTANT – warsztaty dla doświadczonych asystentek
 5. Praktyczne aspekty i porady w zakresie kontroli podatku VAT prowadzonej przez organy podatkowe
 6. Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych w 2018 – po ostatnich zmianach prawnych
 7. Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej w 2018 – po ostatnich zmianach prawnych
 8. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 9. Controlling – od podstaw do praktycznych zastosowań
 10. Krajowa Administracja Skarbowa – rok po reformie administracji skarbowej
 11. WAKACYJNE WARSZTATY Case studies w budżetowaniu i kontroli
 12. Szkolenie wyjazdowe Zmiany w VAT i CIT 2018 r. oraz podatek od nieruchomości istotne dla branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych
 13. Szkolenie wyjazdowe Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 r. istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 14. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w 2018 roku – praktyczne aspekty
 15. WAKACYJNE WARSZTATY Controlling i finanse w zarządzaniu nowoczesną firmą
 16. Szkolenie wyjazdowe Rewolucyjne zmiany CIT i VAT 2018
 17. Podatek CIT i VAT w 2018 roku dla małych i średnich przedsiębiorstw
 18. Controlling – najczęstsze błędy i pułapki warsztaty praktyczne
 19. SZKOLENIE WYJAZDOWE Controlling, finanse, wycena i kreowanie wartości przedsiębiorstwa
 20. Dochodzenie roszczeń w transporcie morskim
 21. Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa
 22. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiany 2018 r.
 23. Wiosenne warsztaty Kadr i Płac w sektorze publicznym
 24. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 25. Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2018
 26. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs od podstaw kurs weekendowy
 27. RODO w sektorze publicznym
 28. Podatek u źródła z uwzględnieniem obrotu prawami własności intelektualnej
 29. Kompendium wiedzy dla Członków Rad Nadzorczych. Warsztaty dla praktyków. Wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki.
 30. Zaawansowane modelowanie finansowe
 31. Jarmark rozmaitości w zakresie rachunkowości budżetowej JSFP
 32. Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych oraz wycena spółek dla analityków bankowych
 33. Prawo i dokumentacja w branży TSL
 34. Nowe ujęcie i wycena przychodów według MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” w kontekście specyfiki przychodów branży budowlanej i deweloperskiej
 35. SZKOLENIE WYJAZDOWE Przegląd podatkowy 2018 – analiza przepisów i zmian
 36. Podatki dochodowe CIT i PIT po zmianach ustaw podatkowych w 2018 roku
 37. Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP
 38. XIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Podatki 2018 – istotne zmiany w VAT, CIT i PIT
 39. Kasy fiskalne 2018 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”
 40. Controlling: Zarządzanie kosztami i rentownością oraz planowanie i kontrola finansowa
 41. Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16
 42. Praktycznie o RODO/GDPR – unijna reforma ochrony danych osobowych
 43. Corporate Financial Management
 44. Finance for Non-Financial Managers
 45. Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy
 46. Windykacja w biznesie
 47. SZKOLENIE WYJAZDOWE HR Business Partner
 48. SZKOLENIE WYJAZDOWE Menedżer jako skuteczny lider zespołu
 49. Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej
 50. Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
 51. VAT 2018 dla Handlowców
 52. Studia podyplomowe Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier
 53. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych 2016 dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej – 2-dniowe warsztaty
 54. Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy
 55. Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia (SPZOZ i NZOZ)
 56. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej
 57. Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej
 58. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”
 59. Nowy MSSF 16 Leasing – zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
 60. Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 61. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w infografikach
 62. Planowanie i modelowanie finansowe – warsztaty MS Excel
 63. Nowe zasady gospodarowania majątkiem trwałym
 64. Należności budżetowe 2018
 65. Prawo cywilne oraz handlowe a podatki
 66. Lista płac 2018
 67. Reklamacje w budownictwie
 68. Fakturowanie oraz refakturowanie usług w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 69. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej
 70. Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2018 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami
 71. Ewidencja księgowa środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 72. Dochody i wydatki budżetowe w 2018 roku w JSFP
 73. Klasyfikacja budżetowa 2018
 74. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 75. Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji
 76. Ceny transferowe – istotne zmiany
 77. Działania marketingowe – aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 78. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży wod-kan i usług komunalnych
 79. Specjalista ds. kadr i płac (64 h)
 80. Audyt podatkowy – praktyczny kurs dla osób rozliczających podatki w firmie
 81. Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego
 82. Certyfikowany kierownik działu kadr i płac
 83. Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)
 84. Umowy handlowe dla menedżerów
 85. Nowoczesny Asystent – wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem (42 h) kurs weekendowy
 86. VAT i CIT w 2018 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 87. Certyfikowany kierownik biura rachunkowego
 88. Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji
 89. Budowa i praktyczne wdrożenie Planów Ciągłości Działania w organizacji zgodnie z ISO 22301
 90. Księgowość i kontrola dotacji unijnych
 91. Umowy cywilnoprawne 2018
 92. Reklamacje w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 93. Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy
 94. Podatek od nieruchomości w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej
 95. KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI CONTROLLINGU Controlling drogą do poprawy efektywności i rentowności firmy
 96. Analiza finansowa – poziom zaawansowany
 97. Weekendowy kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (28 h)
 98. Lean Accounting
 99. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018
 100. Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia – po zmianach prawnych 2018/2019
 101. Akademia VAT w sektorze publicznym – z uwzględnieniem zmian na rok 2018
 102. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)
 103. Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
 104. Akcyza w 2018 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 105. Podatek akcyzowy w 2018 w branży energetycznej i gazowniczej
 106. Akcyza w sektorze paliwowym w 2018
 107. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością szkolenie połączone z warsztatami w MS Excel
 108. Zarządzanie płynnością finansową
 109. Zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży farmaceutycznej
 110. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 111. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 112. Angielski w księgowości/English for Accounting (48 h) kurs weekendowy
 113. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 114. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 115. Rozliczanie kosztów w firmie usługowej
 116. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 117. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 118. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 119. Akademia fakturowania – intensywny kurs weekendowy dla pracowników działów fakturowania, rozliczeń i obsługi kas fiskalnych (18 h)
 120. Sprawozdawczość wg Solvency II
 121. Praktyczne zastosowanie SAP ERP – VI Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 122. Umowy o roboty budowlane 2018 w tym umowy z podwykonawcami
 123. CIT i VAT w 2018 w działalności sportowej
 124. Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 125. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany 2018
 126. Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia
 127. Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
 128. VAT i CIT w 2018 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)
 129. VAT i CIT w 2018 w branży turystycznej
 130. Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI
 131. Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)
 132. Akademia kadr 2018/2019 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty
 133. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs weekendowy
 134. Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy
 135. Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników
 136. Controlling personalny
 137. Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)
 138. Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy
 139. Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 140. Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy
 141. Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy
 142. Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy
 143. Akademia główny księgowy (108 h) certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy
 144. Akademia księgowości (108 h) certyfikowany kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy
 145. Prawo podatkowe – XIII Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 146. Kadry i płace w prawie oraz praktyce – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 147. CIT i VAT 2018 w sektorze bankowym
 148. Rachunkowość i zarządzanie finansami w JSFP – XIV Edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego
 149. CIT i VAT 2018 w działalności zakładów ubezpieczeń
 150. Koszty uzyskania przychodu
 151. VAT i CIT 2018 w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)
 152. Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe
 153. Zastosowanie Excela w controllingu
 154. Excel w praktyce finansowej – 3 dniowe warsztaty
 155. VAT i CIT 2018 w branży hotelarskiej
 156. CIT i VAT 2018 w branży leasingowej
 157. MS Excel w Księgowości – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości
 158. Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (28 h)
 159. Modelowanie finansowe
 160. Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne
 161. Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne
 162. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe
 163. Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji
 164. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe
 165. Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej
 166. Budżetowanie i kontrola kosztów
 167. Rachunek kosztów działań – Activity Based Costing
 168. Funkcjonalny rachunek kosztów
 169. Controlling inwestycji
 170. Controlling produktów i klientów
 171. Planowanie i kontrola finansowa – case study
 172. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji
 173. Zarządzanie kosztami i rentownością – case study
 174. Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu
 175. Kluczowe Wskaźniki Efektywności – Key Performance Indicators – KPI
 176. Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów
 177. Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy
 178. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF
 179. Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty
 180. Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych
 181. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL
 182. Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty
 183. Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF
 184. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
 185. Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem
 186. Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer
 187. Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z (42 h) kurs od podstaw kurs dzienny
 188. Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe
 189. Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 190. Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT
 191. Ceny transferowe 2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
 192. Podatek u źródła
 193. Podatek od nieruchomości w 2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania
 194. Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych
 195. Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa
 196. VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy
 197. VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach
 198. Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 199. Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 200. CIT od podstaw po nowelizacji ustawy 2018
 201. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018
 202. Zmiany w VAT w 2018 roku
 203. Podatki VAT i CIT 2018 – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję