Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Firma roku 2014

Tytuł szkolenia

Podatki VAT i CIT w 2014 i 2015 roku – po nowelizacji ustaw podatkowych

Termin

2014.09.25 - 2014.09.26 Łódź
2014.09.25 - 2014.09.26 Gdańsk
2014.09.25 - 2014.09.26 Poznań
2014.09.29 - 2014.09.30 Bydgoszcz
2014.09.29 - 2014.09.30 Katowice
2014.09.29 - 2014.09.30 Warszawa
2014.09.29 - 2014.09.30 Wrocław
2014.10.27 - 2014.10.28 Gdańsk
2014.10.27 - 2014.10.28 Katowice
2014.10.29 - 2014.10.30 Łódź
2014.10.29 - 2014.10.30 Toruń
2014.10.29 - 2014.10.30 Wrocław
2014.10.30 - 2014.10.31 Warszawa
2014.10.30 - 2014.10.31 Poznań
2014.10.30 - 2014.10.31 Szczecin

Prowadzący

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

dr Paweł Selera – doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce.

Łukasz Gogola – doświadczony wykładowca, praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik urzędu skarbowego, kierownik referatu oraz działu podatku od towarów i usług w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, które ukazują się m.in. w Biuletynie VAT.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie,  podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.

Samir Kayyali –
doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Wojciech Gandurski - radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 5-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów z branży m.in. morskiej, budowlanej, informatycznej, spedycyjnej, medycznej, finansowej, hotelarskiej, spożywczej, sportowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Obecnie świadczy usługi doradztwa podatkowego i prawnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą współpracując m.in. z kancelarią prawno-podatkową oraz z biegłymi rewidentami. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych.

Piotr Liss – doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działalność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.  Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.  Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Program

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług 2014/2015 r.

1. Ważne zmiany w VAT uchwalone oraz planowane na 2015 r.:
a)nowa procedura małego punktu obsługi w zakresie VAT obowiązująca w Polsce i w UE od 1 stycznia 2015 r.:
 - informacje ogólne na temat nowej procedury,
 - pojęcie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych,
 - pojęcie podatnika w odniesieniu do małego punktu kompleksowej obsługi,
 - pojęcie państwa członkowskiego identyfikacji i konsumpcji,
 - pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa,
 - proces rejestracji i wyrejestrowania (wykluczenia),
 - proces składania deklaracji,
 - proces płatności, zwroty,
 - prowadzenie ewidencji.
b) Inne ważne zmiany w VAT planowane przez MF na 2015 r.:
 - zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności objętej VAT oraz działalności nieobjętej VAT),
 - likwidacja niektórych zwolnień związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi,
 - zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokonywania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 - wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
 - wprowadzenie informacji podsumowujących dla trasakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 - rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (telefony komórkowe, smartfony),
 - zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe (rozszerzenie listy towarów m.in. o komputery przenośne, tablety, konsole do gier),
 - zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej.

2. Bieżące problemy związane z rozliczaniem VAT w 2014 r.
a) zmiany w zakresie odliczania VAT w 2014 r. od zakupu samochodów oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z ich użytkowaniem:
 - samochody osobowe, samochody ciężarowe, samochody specjalne,
 - szczególny status samochodów leasingowanych,
 - samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej,
 - samochody wykorzystywane co celów związanych z działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych,
 - zasady dokumentowania użytku samochodu na potrzeby VAT,
 - ewidencja przebiegu pojazdu, zawiadomienie naczelnika US, VAT-26,
 - pojęcie „wydatków eksploatacyjnych”,
 - konsekwencje zmiany przeznaczenia samochodu oraz zasady korekty podatku naliczonego,
 - zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych.
b) ważne zmiany dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w 2014 r. i najnowsze interpretacji organów podatkowych w tym zakresie:
 - nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
 - szczególne problemy wynikające ze zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego w branży budowlanej i transportowej,
 - zasady prawidłowego określania daty sprzedaży,
 - katalog czynników mających wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego (data sprzedaży, data wystawienia faktury, termin wystawienia faktury, data otrzymania zapłaty, termin płatności, upływ określonego czasu),
 - warunki dostawy towaru ustalane w kontraktach handlowych, reguły INCOTERMS i ich wpływ na moment rozliczenia VAT,
 - problematyka faktur prognozowych w 2014 r. – obszary ryzyka,
 - nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu,
 - zmiany w VAT a problemy przedsiębiorców działających w branży internetowej,
 - kontrowersje związane z rozliczaniem VAT od licencji w 2014 r.,
 - pozostałe szczególne reguły powstawania obowiązku podatkowego.
c) nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy tzw. towarów używanych:
 - zwolnienie dla dostawy towarów używanych powyżej i poniżej 6 miesięcy,
 - brak prawa do odliczenia jako przesłanka stosowania zwolnienia,
 - wykorzystanie towaru a prawo do zwolnienia.
d) ważne zmiany w zakresie rozliczania podatku naliczonego (odliczania VAT):
 - nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
 - problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
 - ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów:
•obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieotrzymania faktury,
•problematyczne schematy transakcji.
e) problematyka fakturowania w 2014 r.:
 - elementy konieczne faktur,
 - nowe terminy wystawiania faktur,
 - faktury wystawiana przed transakcją i po transakcji,
 - faktury wystawiane przed zapłatą i po zapłacie,
 - faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe,
 - zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, data sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża),
 - ważna zmiana dotycząca konieczności wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu, załadunku, ubezpieczenia,
 - anulowanie faktury – aktualne orzecznistwo sądów administracyjnych,
 - błędy na fakturach,
 - faktury korygujące a noty korygującej,
 - korekty faktury in plus i in minus,
 - faktury elektroniczne – nowe tendencje interpretacyjne organów podatkowych.
f) transakcje międzynarodowe – najważniejsze zagadnienia:
 - zasady rozliczania importu i eksportu usług,
 - dokumenty uprawniające do stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów,
 - obowiązek podatkowy w przypadku transakcji międzynarodowych,
 - zaliczki w transakcjach międzynarodowych (m.in. nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów),
 - kursy przeliczeniowe dla walut obcych,
 - zasady rozliczania transakcji międzynarodowych w deklaracji VAT-7 i VAT-UE.

DZIEŃ II

Podatek dochodowy od osób prawnych 2014/2015 r.

1. Zmiany w CIT w 2014 r. oraz zmiany planowane na 2015 r.:
a) opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych,
b) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
c) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
d) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
e) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
f) inne zmiany.

2. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – wykonanie usługi i zbycie rzeczy a moment powstania przychodu,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
d) refakturowanie a moment powstania przychodu, 
e przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary umowne, odszkodowania, koszty sądowe),
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłatne poręczenia, członkowie organów spółki bez wynagrodzenia), 
g) zasady dotyczące korygowania przychodów,
h) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
b) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
c) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu, 
d) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
e) korygowanie kosztów,
f) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r. :
 - zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
 - zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

5. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach), omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.

6. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności).

7. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

8. Samochody w działalności z uwzględnieniem zmian od 1 kwietnia 2014 r.:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT,
b) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie CIT i PIT,

9. Amortyzacja:
a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

10. Różnice kursowe w ujęciu podatkowym.

11. Podatek u źródła:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, stawki podatku,
b) przedmiot opodatkowania  - odsetki / należności licencyjne / dywidendy /  usługi niematerialne i inne,
c) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie planowanych zmian na rok 2015 r.
d) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT - 2R, CIT 10 – Z).
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 990 zł +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
10:00 – 15:45

Miejsce zajęć:
centrum w/w miast

Informacje:    
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Termin

2014.09.25 - 2014.09.26 Łódź
2014.09.25 - 2014.09.26 Gdańsk
2014.09.25 - 2014.09.26 Poznań
2014.09.29 - 2014.09.30 Bydgoszcz
2014.09.29 - 2014.09.30 Katowice
2014.09.29 - 2014.09.30 Warszawa
2014.09.29 - 2014.09.30 Wrocław
2014.10.27 - 2014.10.28 Gdańsk
2014.10.27 - 2014.10.28 Katowice
2014.10.29 - 2014.10.30 Łódź
2014.10.29 - 2014.10.30 Toruń
2014.10.29 - 2014.10.30 Wrocław
2014.10.30 - 2014.10.31 Warszawa
2014.10.30 - 2014.10.31 Poznań
2014.10.30 - 2014.10.31 Szczecin
« powrót