Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Tytuł szkolenia

Podatki VAT i CIT w 2014 roku – po nowelizacji ustaw podatkowych

Termin

2014.07.31 - 2014.08.01 Wrocław
2014.07.31 - 2014.08.01 Toruń
2014.08.25 - 2014.08.26 Poznań
2014.08.26 - 2014.08.27 Warszawa
2014.08.27 - 2014.08.28 Wrocław
2014.08.27 - 2014.08.28 Katowice
2014.08.28 - 2014.08.29 Gdańsk
2014.09.25 - 2014.09.26 Łódź
2014.09.25 - 2014.09.26 Gdańsk
2014.09.25 - 2014.09.26 Poznań
2014.09.29 - 2014.09.30 Bydgoszcz
2014.09.29 - 2014.09.30 Katowice
2014.09.29 - 2014.09.30 Warszawa
2014.09.29 - 2014.09.30 Wrocław
2014.10.29 - 2014.10.30 Łódź
2014.10.29 - 2014.10.30 Toruń

Prowadzący

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

dr Paweł Selera – doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce.

Łukasz Gogola – doświadczony wykładowca, praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik urzędu skarbowego, kierownik referatu oraz działu podatku od towarów i usług w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, które ukazują się m.in. w Biuletynie VAT.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie,  podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.

Samir Kayyali –
doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Wojciech Gandurski - radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 5-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów z branży m.in. morskiej, budowlanej, informatycznej, spedycyjnej, medycznej, finansowej, hotelarskiej, spożywczej, sportowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Obecnie świadczy usługi doradztwa podatkowego i prawnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą współpracując m.in. z kancelarią prawno-podatkową oraz z biegłymi rewidentami. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych.

Piotr Liss – doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działalność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.  Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.  Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Program

DZIEŃ I

VAT 2014 – uchwalone zmiany, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo


1. Rewolucja w odliczaniu VAT od samochodów – ważne zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r.:
a) definicja pojazdu samochodowego w ustawie o VAT i w Prawie o ruchu drogowym
b) sposób wykorzystania pojazdu:
 - pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej,
 - pojazdy wykorzystywane w sposób mieszany,
 - pojazdy częściowo przeznaczone do najmu (np. na cele prywatne pracowników),
 - pojazdy o nieustalonym statusie.
c) sposób wykorzystania pojazdu a zakres prawa do odliczenia,
d) zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a obowiązek / prawo korekty podatku naliczonego,
e) typy pojazdów a zakres prawa do odliczenia:
 - samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 - samochody ciężarowe z homologacją typu N1,
 - samochody osobowe,
 - pojazdy o przeznaczeniu szczególnym (m.in. busy, vany, pick-upy),
 - pojazdy specjalne (m.in. agregaty, koparki, pogrzebowe, bankowozy, żuraw drogowy),
 - jednoślady (motocykle, motorowery, skutery).
f) wydatki związane z użytkowaniem pojazdów firmowych a zakres prawa do odliczenia:
 - zakup pojazdu,
 - rata leasingowa / czynsz za najem,
 - wydatki na paliwo / olej napędowy / gaz do napędu,
 - pozostałe wydatki eksploatacyjne (serwis, części, przejazd autostradą, parkingi, myjnie itp.).
g) szczególny status pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu zawartej najpóźniej 31 marca 2014 r., rejestracja umowy leasingu,
h) obowiązki formalne dotyczące wykazania odpowiedniego statusu pojazdu (dowód rejestracyjny, homologacja itp.),
i) obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie wykorzystania pojazdu (VAT-26),
j) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu:
 - podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji,
 - sposób prowadzenia ewidencji,
 - sposób korygowania ewidencji,
 - dane, które powinna zawierać ewidencja,
 - częstotliwość prowadzenia ewidencji.
k) zasady opodatkowania / korzystania ze zwolnień przy sprzedaży pojazdu – zmiany w 2014 r.
2. Kluczowe zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.:
a) ważne zmiany dotyczące powstawania obowiązku podatkowego:
 - nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
 - zasady prawidłowego określania daty dokonania dostawy towaru oraz daty wykonania usługi,
 - warunki dostawy towaru / reguły INCOTERMS a określenie daty sprzedaży,
 - usługi wykonywane częściowo, usługi dokumentowane protokołami zdawczo-odbiorczymi,
 - usługi i dostawy towarów o charakterze ciągłym - w jakich przypadkach możliwe jest od 1 stycznia 2014 r. rozpoznawanie na gruncie VAT świadczeń ciągłych?
 - świadczenia ciągłe a świadczenia jednorazowe z ustalonym harmonogramem płatności,
 - zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej oraz sprzedaży internetowej w 2014 r.,
 - problemy z opodatkowaniem sprzedaży licencji w 2014 r.,
 - nowe zasady rozliczania usług budowlanych,
 - nowe reguły ustalania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,
 - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze,
 - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy mediów i usług komunalnych,
 - usługi stałej obsługi prawnej i biurowej w 2014 r.,
 - nowe reguły powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług ochrony i dozoru, usług wykonywanych na zlecenie sądów i prokuratur, sprzedaży komisowej,
 - nowa zasada rozpoznawania obowiązku podatkowego w przypadku usług finansowych zwolnionych z VAT,
 - dostawa drukowanych książek i czasopism oraz usługi drukowania książek i czasopism a VAT,
 - nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
 - pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
 - regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.
3. Nowelizacja przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:
a) nowa definicja podstawy opodatkowania – pojęcie zapłaty (zapłata, kwota należna, kwota otrzymana),
b) dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze a VAT,
c) problemy związane z likwidacją definicji obrotu z ustawy o VAT,
d) konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
e) podstawa opodatkowania w przypadku świadczeń nieodpłatnych,
f) podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej oraz braku zapłaty,
g) nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych,
h) nowe regulacje dotyczące przerzucania kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz,
i) nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT:
 - nowy katalog przypadków, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie jest wymagane,
 - korekta podatku należnego in minus w sytuacjach, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest niemożliwe lub jest nadmiernie utrudnione.
4. Nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych:
a) zwolnienie dla dostawy towarów używanych powyżej i poniżej 6 miesięcy,
b) brak prawa do odliczenia jako przesłanka stosowania zwolnienia,
c) wykorzystanie towaru a prawo do zwolnienia,
d)zwolnienie z VAT w przypadku dostawy samochodów osobowych – nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.
5. Ważna zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku naliczonego:
a) nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia:
 - prawo do odliczenia a otrzymanie faktury,
 - prawo do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
 - przypadki, w których samo otrzymanie faktury spowoduje powstanie prawa do odliczenia,
 - wątpliwości w kwestii możliwości korzystania w 2014 r. z prawa do odliczenia w „dwóch kolejnych  okresach rozliczeniowych”.
b) ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów:
 - obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieotrzymania faktury,
 - problematyczne schematy transakcji.
6. Nowe regulacje dotyczące faktur:
a) umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),
b) nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
c) wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi:
 - praktyczne aspekty wystawiania faktur przed transakcją i po transakcji,
 - faktury zwykłe a faktury pro forma w 2014 r.,
 - jak postąpić z fakturą wystawioną przed transakcją, jeżeli do transakcji dojdzie po upływie 30 dni od wystawienia faktury?
d) nowe zasady umieszczania danych na fakturach – elementy konieczne na fakturze,
e) nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
f) nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych,
g) nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
h) poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,
i) nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych,
j) likwidacja faktur wewnętrznych,
k) faktury i noty korygujące w 2014 r.,
l) faktury elektroniczne w 2014 r.,
m) problematyka refakturowania w 2014 r.
7. Pozostałe zasady rozliczania VAT w 2014 r. – przegląd najważniejszych zagadnień:
a) aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego:
 - korekta faktury a korekta deklaracji,
 - korekty in plus i in minus,
 - korekty dokonywane na bieżąco oraz korekty wsteczne,
 - zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej),
 - zmiany dotyczące korygowania VAT należnego i naliczonego w 2014 r.
b) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników w 2014 r.:
 - prezenty o małej wartości, próbki, drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
 - prezenty świąteczne, nagrody jubileuszowe,
 - imprezy integracyjne, świadczenia motywacyjne na rzecz pracowników,
 - świadczenia pro publico bono.
c) transakcje międzynarodowe a VAT – problematyczne kwestie:
 - WDT / WNT – obowiązek podatkowy, dokumentacja,
 - import / eksport usług – zasady rozliczenia i dokumentowania,
 - kursy przeliczeniowe dla walut obcych.

DZIEŃ II

Podatek CIT w 2014 roku

1. Zmiany w CIT w 2014 r.:
a) opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych,
b) inne zmiany. 

2. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,
f) zasady dotyczące korygowania przychodów.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków.

4. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów w CIT od 2013 r.:
a) zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
b) zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, koszty poniesione w 2012 r., możliwości ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

5. Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:
a) świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia, składki, imprezy dla pracowników, abonamenty medyczne, ubezpieczenia, ZFŚS),
b) koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych,
c) organizacja wyjazdów integracyjnych /targów /szkoleń /konferencji,
d) kary umowne odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów,
e) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane jako nieściągalne,  sprzedaż wierzytelności).

6. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia itp.),
b) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
c) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”,
d) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT).
 
7. Leasing operacyjny i finansowy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

8. Różnice kursowe.

9. Amortyzacja typowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

10. Podatek u źródła:
a) rezydenci i nierezydenci / dochody osiągane na terytorium RP,
b) należności podlegające obowiązkowi poboru podatku:
- odsetki i należności licencyjne (zmiany od 1 lipca 2013 r.),
- dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych,
- usługi niematerialne.
c) znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) certyfikaty rezydencji – problemy praktyczne,
e) obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne (certyfikat rezydencji, IFT, CIT - 10).


Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 990 zł +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT

Promocja wakacyjna na terminy szkoleń w lipcu i sierpniu

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 990 zł +23% VAT 790 zł  + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT 710 zł/os. + 23%VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
10:00 – 15:45

Miejsce zajęć:
centrum w/w miast.

Informacje:    
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Termin

2014.07.29 - 2014.07.30 Łódź
2014.07.30 - 2014.07.31 Warszawa
2014.07.31 - 2014.08.01 Wrocław
2014.07.31 - 2014.08.01 Toruń
2014.08.25 - 2014.08.26 Poznań
2014.08.26 - 2014.08.27 Warszawa
2014.08.27 - 2014.08.28 Wrocław
2014.08.27 - 2014.08.28 Katowice
2014.08.28 - 2014.08.29 Gdańsk
2014.09.25 - 2014.09.26 Łódź
2014.09.25 - 2014.09.26 Gdańsk
2014.09.25 - 2014.09.26 Poznań
2014.09.29 - 2014.09.30 Bydgoszcz
2014.09.29 - 2014.09.30 Katowice
2014.09.29 - 2014.09.30 Warszawa
2014.09.29 - 2014.09.30 Wrocław
2014.10.29 - 2014.10.30 Łódź
2014.10.29 - 2014.10.30 Toruń
« powrót