Szkolenie wyjazdowe Letnie warsztaty rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWE PRZEPISY
Specjalne Strefy Ekonomiczne 2018
› ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji zastąpi dotychczasową ustawę o SSE
› koszty kwalifikowane i ich dyskontowanie, ustalanie dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz rozliczanie pomocy publicznej

25 06 2018 - Kraków

NOWA USTAWA
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

11 05 2018 - Kraków

Lista płac 2018 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

15 05 2018 - 16 05 2018 - Kraków

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

18 06 2018 - Kraków

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

24 05 2018 - Kraków

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

23 05 2018 - Kraków

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

23 05 2018 - 25 05 2018 - Kraków

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

25 05 2018 - Kraków

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

25 04 2018 - 26 04 2018 - Kraków
19 06 2018 - 20 06 2018 - Kraków

MS Excel w Księgowości - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w księgowości

28 05 2018 - 29 05 2018 - Kraków

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

19 06 2018 - Kraków

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

07 06 2018 - 22 06 2018 - Kraków

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

06 06 2018 - Kraków

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

15 05 2018 - Kraków

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

29 05 2018 - 30 05 2018 - Kraków

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

17 05 2018 - 18 05 2018 - Kraków

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

17 05 2018 - 12 06 2018 - Kraków

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

17 05 2018 - 18 05 2018 - Kraków
12 07 2018 - 13 07 2018 - Kraków

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

22 06 2018 - Kraków

Podatek u źródła
› rozliczanie transakcji międzynarodowych
› regulacje polskie oraz prawo międzynarodowe
› umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Nowy program szkolenia!

23 04 2018 - Kraków

Podatek od nieruchomości w 2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania

07 06 2018 - Kraków

VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy 

Nowy program szkolenia!

14 06 2018 - 15 06 2018 - Kraków

 Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 roku

Nowy program szkolenia!

27 04 2018 - Kraków
29 05 2018 - Kraków

Zmiany w VAT w 2018 roku

Nowy program szkolenia!

26 04 2018 - Kraków
28 05 2018 - Kraków

NOWE REGULACJE 2018
Podatki VAT i CIT  – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nowy program szkolenia!

26 04 2018 - 27 04 2018 - Kraków
28 05 2018 - 29 05 2018 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję