Akademia Doradcy Podatkowego dla Radców Prawnych (45 H) Kurs Weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

05 12 2018 - Kraków

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych

04 12 2018 - Kraków

Lista płac 2018 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

24 09 2018 - 25 09 2018 - Kraków

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

22 11 2018 - Kraków

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

07 09 2018 - Kraków

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

11 09 2018 - Kraków

Umowy cywilnoprawne 2018 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

30 07 2018 - Kraków
18 09 2018 - Kraków

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

13 09 2018 - Kraków

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

12 09 2018 - Kraków

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

02 08 2018 - 03 08 2018 - Kraków
19 11 2018 - 20 11 2018 - Kraków

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

12 09 2018 - 14 09 2018 - Kraków

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

14 09 2018 - Kraków

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

24 07 2018 - 25 07 2018 - Kraków
16 10 2018 - 17 10 2018 - Kraków

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

19 11 2018 - Kraków

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

25 10 2018 - Kraków

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

06 12 2018 - 07 12 2018 - Kraków

Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień controllingu

13 09 2018 - 14 09 2018 - Kraków

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

14 09 2018 - Kraków

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

15 10 2018 - Kraków

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

29 11 2018 - 30 11 2018 - Kraków

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

29 11 2018 - 21 12 2018 - Kraków

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

01 08 2018 - 02 08 2018 - Kraków
13 09 2018 - 14 09 2018 - Kraków

Ceny transferowe 2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

19 11 2018 - 20 11 2018 - Kraków

Podatek u źródła
› rozliczanie transakcji międzynarodowych
› regulacje polskie oraz prawo międzynarodowe
› umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

17 12 2018 - Kraków

Podatek od nieruchomości w 2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania

28 09 2018 - Kraków

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa

14 09 2018 - Kraków

VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy 

04 09 2018 - 05 09 2018 - Kraków
22 10 2018 - 23 10 2018 - Kraków

VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian w przepisach

27 09 2018 - Kraków

Akademia VAT - po nowelizacji ustawy
kurs 4-dniowy

13 09 2018 - 28 09 2018 - Kraków

 Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 roku

28 08 2018 - Kraków
27 09 2018 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję