Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2018/2019

20 11 2018 - Kraków

NOWOŚĆ
Jak pokonać stres w dziale księgowym?
– interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

29 10 2018 - 30 10 2018 - Kraków
13 12 2018 - 14 12 2018 - Kraków

NOWE PRZEPISY 2019

Zmiany w podatku PIT 2019

12 11 2018 - Kraków

AKCJA BILANS 2018
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

20 11 2018 - 21 11 2018 - Kraków
12 12 2018 - 13 12 2018 - Kraków

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

05 12 2018 - Kraków

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych

04 12 2018 - Kraków

Lista płac 2018/2019 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

13 11 2018 - 14 11 2018 - Kraków

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

22 11 2018 - Kraków

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

17 12 2018 - Kraków

Inwentaryzacja roczna w praktyce

12 11 2018 - Kraków

Umowy cywilnoprawne 2018/2019 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

23 11 2018 - Kraków

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

15 11 2018 - Kraków

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

14 11 2018 - Kraków

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

19 11 2018 - 20 11 2018 - Kraków

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

14 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

16 11 2018 - Kraków

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

26 11 2018 - 27 11 2018 - Kraków

Controlling personalny

31 01 2019 - 01 02 2019 - Kraków

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

19 11 2018 - Kraków

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

25 10 2018 - Kraków
27 11 2018 - Kraków

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

06 12 2018 - 07 12 2018 - Kraków

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

25 10 2018 - Kraków

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

29 11 2018 - 30 11 2018 - Kraków

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

29 11 2018 - 21 12 2018 - Kraków

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

15 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków
13 12 2018 - 14 12 2018 - Kraków

Ceny transferowe 2018/2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

17 12 2018 - 18 12 2018 - Kraków

Podatek u źródła
› rozliczanie transakcji międzynarodowych
› regulacje polskie oraz prawo międzynarodowe
› umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

17 12 2018 - Kraków

Podatek od nieruchomości 2018/2019 – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania

11 12 2018 - Kraków

VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy 

21 11 2018 - 22 11 2018 - Kraków

NOWE PRZEPISY 2019

 Podatek dochodowy od osób prawnych 2018/2019

29 10 2018 - Kraków
26 11 2018 - Kraków
18 12 2018 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję