Szkolenie wyjazdowe Letnie warsztaty rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWE PRZEPISY
Specjalne Strefy Ekonomiczne 2018
› ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji zastąpi dotychczasową ustawę o SSE
› koszty kwalifikowane i ich dyskontowanie, ustalanie dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz rozliczanie pomocy publicznej

25 05 2018 - Wrocław

Zaawansowane modelowanie finansowe

21 05 2018 - 22 05 2018 - Wrocław

Praktycznie o RODO/GDPR - unijna reforma ochrony danych osobowych

15 05 2018 - Wrocław
26 06 2018 - Wrocław

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

24 05 2018 - 25 05 2018 - Wrocław

Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej w 2018 roku

Nowy program szkolenia!

25 04 2018 - Wrocław
26 06 2018 - Wrocław

NOWA USTAWA
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 05 2018 - Wrocław

Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

28 05 2018 - 29 05 2018 - Wrocław

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

13 06 2018 - Wrocław

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

24 04 2018 - Wrocław

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

05 07 2018 - Wrocław

Umowy cywilnoprawne 2018 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

23 04 2018 - Wrocław
15 06 2018 - Wrocław

Analiza finansowa
poziom zaawansowany

05 06 2018 - 06 06 2018 - Wrocław

Lean Accounting

10 09 2018 - 11 09 2018 - Wrocław

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

14 06 2018 - Wrocław

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

13 06 2018 - Wrocław

Zarządzanie płynnością finansową

12 06 2018 - 13 06 2018 - Wrocław

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

13 06 2018 - 15 06 2018 - Wrocław

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

15 06 2018 - Wrocław

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

22 05 2018 - 23 05 2018 - Wrocław

Controlling personalny

24 04 2018 - 25 04 2018 - Wrocław
18 06 2018 - 19 06 2018 - Wrocław

Zastosowanie Excela w controllingu

24 05 2018 - 25 05 2018 - Wrocław

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

12 06 2018 - Wrocław

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

18 06 2018 - Wrocław

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

06 08 2018 - 07 08 2018 - Wrocław

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

11 06 2018 - 12 06 2018 - Wrocław

Budżetowanie i kontrola kosztów

30 08 2018 - 31 08 2018 - Wrocław

Planowanie i kontrola finansowa
case study

14 05 2018 - 15 05 2018 - Wrocław

Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień controllingu

18 07 2018 - 19 07 2018 - Wrocław

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

28 06 2018 - 06 07 2018 - Wrocław

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

02 07 2018 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję