Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jednostek budżetu państwa w 2018 roku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

REWOLUCYJNE ZMIANY
Podatki dochodowe CIT i PIT po zmianach ustaw podatkowych w 2018 roku

15 02 2018 - 16 02 2018 - Wrocław

Kasy fiskalne 2018 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

30 03 2018 - Wrocław

Praktycznie o RODO/GDPR - unijna reforma ochrony danych osobowych

29 01 2018 - Wrocław
28 03 2018 - Wrocław

Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej w 2018 roku

16 02 2018 - Wrocław

Controlling sprzedaży – jak poprawić efektywność sprzedaży?

25 01 2018 - 26 01 2018 - Wrocław

AKADEMIA EKSPERTA DS. CEN TRANSFEROWYCH
Ceny transferowe 2018
kurs 3-dniowy

22 02 2018 - 09 03 2018 - Wrocław

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

05 03 2018 - Wrocław

Planowanie i modelowanie finansowe
warsztaty MS Excel

15 02 2018 - 16 02 2018 - Wrocław

Lista płac 2018 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

22 02 2018 - 23 02 2018 - Wrocław
17 04 2018 - 18 04 2018 - Wrocław

Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

24 01 2018 - 25 01 2018 - Wrocław

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

20 03 2018 - Wrocław

Ceny transferowe - sporządzanie dokumentacji
warsztaty praktyczne

09 03 2018 - Wrocław

Ceny transferowe – istotne zmiany

23 02 2018 - Wrocław

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

16 02 2018 - Wrocław

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

22 02 2018 - Wrocław

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

21 02 2018 - Wrocław

Umowy cywilnoprawne 2018 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

16 02 2018 - Wrocław
20 03 2018 - Wrocław

Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu

05 06 2018 - 06 06 2018 - Wrocław

Lean Accounting

19 04 2018 - 20 04 2018 - Wrocław

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

22 02 2018 - Wrocław
12 04 2018 - Wrocław

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

21 02 2018 - Wrocław
11 04 2018 - Wrocław

Zarządzanie płynnością finansową

12 06 2018 - 13 06 2018 - Wrocław

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

12 03 2018 - 13 03 2018 - Wrocław

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

21 02 2018 - 23 02 2018 - Wrocław
11 04 2018 - 13 04 2018 - Wrocław

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

23 02 2018 - Wrocław
13 04 2018 - Wrocław

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

15 02 2018 - 16 02 2018 - Wrocław
17 04 2018 - 18 04 2018 - Wrocław

Controlling personalny

08 03 2018 - 09 03 2018 - Wrocław
23 04 2018 - 24 04 2018 - Wrocław

Zastosowanie Excela w controllingu

19 02 2018 - 20 02 2018 - Wrocław

Modelowanie finansowe

16 04 2018 - 17 04 2018 - Wrocław

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

19 03 2018 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję