Szkolenie wyjazdowe Letnie warsztaty rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWE PRZEPISY
Specjalne Strefy Ekonomiczne 2018
› ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji zastąpi dotychczasową ustawę o SSE
› koszty kwalifikowane i ich dyskontowanie, ustalanie dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz rozliczanie pomocy publicznej

21 06 2018 - Katowice

Zaawansowane modelowanie finansowe

04 06 2018 - 05 06 2018 - Katowice

Kasy fiskalne 2018 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

25 05 2018 - Katowice

Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej w 2018 roku

Nowy program szkolenia!

21 05 2018 - Katowice

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

24 05 2018 - 25 05 2018 - Katowice

NOWA USTAWA
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 06 2018 - Katowice

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

07 06 2018 - Katowice

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

27 04 2018 - Katowice

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

13 06 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

17 05 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

16 05 2018 - Katowice

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

25 06 2018 - 26 06 2018 - Katowice

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

07 05 2018 - 08 05 2018 - Katowice

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

16 05 2018 - 18 05 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

18 05 2018 - Katowice

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

23 04 2018 - 24 04 2018 - Katowice
14 06 2018 - 15 06 2018 - Katowice

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

05 06 2018 - Katowice

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

23 05 2018 - Katowice

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

17 05 2018 - 18 05 2018 - Katowice

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

14 06 2018 - 15 06 2018 - Katowice

Budżetowanie i kontrola kosztów

18 06 2018 - 19 06 2018 - Katowice

Planowanie i kontrola finansowa
case study

16 07 2018 - 17 07 2018 - Katowice

Controlling - budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością
kurs V sesji

19 11 2018 - 19 02 2019 - Katowice

Zarządzanie kosztami i rentownością
case study

05 07 2018 - 06 07 2018 - Katowice

Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień controllingu

11 07 2018 - 12 07 2018 - Katowice

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

07 06 2018 - 22 06 2018 - Katowice

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

15 05 2018 - Katowice

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

05 06 2018 - Katowice

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

26 07 2018 - Katowice

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

14 05 2018 - 15 05 2018 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję