Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

21 11 2018 - Katowice

NOWOŚĆ
Jak pokonać stres w dziale księgowym?
– interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

04 12 2018 - 05 12 2018 - Katowice

AKCJA BILANS 2018
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

27 11 2018 - 28 11 2018 - Katowice
19 12 2018 - 20 12 2018 - Katowice

Lista płac 2018/2019 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

19 11 2018 - 20 11 2018 - Katowice

Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

29 11 2018 - 30 11 2018 - Katowice

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

07 11 2018 - Katowice

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

25 10 2018 - Katowice
29 11 2018 - Katowice

Inwentaryzacja roczna w praktyce

13 11 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

27 11 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

26 11 2018 - Katowice

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

26 11 2018 - 28 11 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

28 11 2018 - Katowice

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

14 11 2018 - 15 11 2018 - Katowice
19 12 2018 - 20 12 2018 - Katowice

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

14 12 2018 - Katowice

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

30 11 2018 - Katowice

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

26 11 2018 - 27 11 2018 - Katowice

Budżetowanie i kontrola kosztów

07 01 2019 - 08 01 2019 - Katowice

Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)

10 12 2018 - 11 12 2018 - Katowice

Funkcjonalny rachunek kosztów

19 11 2018 - 20 11 2018 - Katowice

Planowanie i kontrola finansowa
case study

18 02 2019 - 19 02 2019 - Katowice

Controlling - budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością
kurs V sesji
ETAP 2 - poziom średniozaawansowany

19 11 2018 - 19 02 2019 - Katowice

Zarządzanie kosztami i rentownością
case study

28 01 2019 - 29 01 2019 - Katowice

Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień controllingu
ETAP 1 - poziom podstawowy

05 11 2018 - 06 11 2018 - Katowice

Kluczowe Wskaźniki Efektywności
Key Performance Indicators - KPI

15 11 2018 - 16 11 2018 - Katowice

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

17 12 2018 - 09 01 2019 - Katowice

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

11 12 2018 - Katowice

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

11 12 2018 - 12 12 2018 - Katowice

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

29 10 2018 - 31 10 2018 - Katowice

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

22 11 2018 - 23 11 2018 - Katowice

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

22 11 2018 - 14 12 2018 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję