Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jednostek budżetu państwa w 2018 roku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

REWOLUCYJNE ZMIANY
Podatki dochodowe CIT i PIT po zmianach ustaw podatkowych w 2018 roku

22 02 2018 - 23 02 2018 - Katowice

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

22 03 2018 - 23 03 2018 - Katowice

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

16 03 2018 - Katowice

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

26 02 2018 - Katowice

Ceny transferowe - sporządzanie dokumentacji
warsztaty praktyczne

16 02 2018 - Katowice

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

16 02 2018 - Katowice

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

23 02 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

08 02 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

07 02 2018 - Katowice

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

01 03 2018 - 02 03 2018 - Katowice

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

07 02 2018 - 09 02 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

09 02 2018 - Katowice

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

19 02 2018 - 20 02 2018 - Katowice

Podatek odroczony w firmie - podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

19 02 2018 - 20 02 2018 - Katowice

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

17 05 2018 - 18 05 2018 - Katowice

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

14 06 2018 - 15 06 2018 - Katowice

Budżetowanie i kontrola kosztów

22 02 2018 - 23 02 2018 - Katowice
18 06 2018 - 19 06 2018 - Katowice

Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)

24 05 2018 - 25 05 2018 - Katowice

Funkcjonalny rachunek kosztów

16 04 2018 - 17 04 2018 - Katowice

Planowanie i kontrola finansowa
case study

16 07 2018 - 17 07 2018 - Katowice

Controlling - budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością
kurs V sesji

16 04 2018 - 17 07 2018 - Katowice

Zarządzanie kosztami i rentownością
case study

03 07 2018 - 04 07 2018 - Katowice

Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień controllingu

03 04 2018 - 04 04 2018 - Katowice
11 07 2018 - 12 07 2018 - Katowice

Kluczowe Wskaźniki Efektywności
Key Performance Indicators - KPI

16 04 2018 - 17 04 2018 - Katowice

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

15 02 2018 - 07 03 2018 - Katowice

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

01 03 2018 - Katowice

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

21 02 2018 - 22 02 2018 - Katowice

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

24 04 2018 - 26 04 2018 - Katowice

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

22 03 2018 - 23 03 2018 - Katowice

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

22 03 2018 - 20 04 2018 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję