Szkolenie wyjazdowe Letnie warsztaty rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej w 2018 roku

Nowy program szkolenia!

06 06 2018 - Gdańsk

NOWA USTAWA
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

21 06 2018 - Gdańsk

Lista płac 2018 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

15 05 2018 - 16 05 2018 - Gdańsk

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

10 05 2018 - Gdańsk

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

17 05 2018 - Gdańsk

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

17 05 2018 - Gdańsk

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

16 05 2018 - Gdańsk

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

14 05 2018 - 15 05 2018 - Gdańsk

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

16 05 2018 - 18 05 2018 - Gdańsk

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

18 05 2018 - Gdańsk

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

15 05 2018 - 16 05 2018 - Gdańsk
21 06 2018 - 22 06 2018 - Gdańsk

Zastosowanie Excela w controllingu

11 06 2018 - 12 06 2018 - Gdańsk

Excel w praktyce finansowej
3 dniowe warsztaty

07 05 2018 - 09 05 2018 - Gdańsk

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

16 05 2018 - Gdańsk

Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień controllingu

24 05 2018 - 25 05 2018 - Gdańsk

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

31 07 2018 - Gdańsk

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

28 05 2018 - Gdańsk

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

24 05 2018 - Gdańsk

Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata wartości i rezerwy w MSR/MSSF

26 04 2018 - 27 04 2018 - Gdańsk

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF  prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania
kurs 6-dniowy

26 04 2018 - 08 06 2018 - Gdańsk

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

15 05 2018 - 16 05 2018 - Gdańsk
28 06 2018 - 29 06 2018 - Gdańsk

Podatek od nieruchomości w 2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania

17 05 2018 - Gdańsk

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa

Nowy program szkolenia!

15 06 2018 - Gdańsk

VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy 

Nowy program szkolenia!

10 05 2018 - 11 05 2018 - Gdańsk

VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmian w przepisach

Nowy program szkolenia!

28 06 2018 - Gdańsk

Akademia VAT - po nowelizacji ustawy
kurs 4-dniowy

Nowy program szkolenia!

14 06 2018 - 29 06 2018 - Gdańsk

 Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 roku

Nowy program szkolenia!

27 04 2018 - Gdańsk
28 05 2018 - Gdańsk

Zmiany w VAT w 2018 roku

Nowy program szkolenia!

26 04 2018 - Gdańsk
29 05 2018 - Gdańsk

NOWE REGULACJE 2018
Podatki VAT i CIT  – po nowelizacji ustaw podatkowych

Nowy program szkolenia!

26 04 2018 - 27 04 2018 - Gdańsk
28 05 2018 - 29 05 2018 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję