Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jednostek budżetu państwa w 2018 roku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Kasy fiskalne 2018 – problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wprowadzającej „kasy elektroniczne”

28 02 2018 - Poznań

Praktycznie o RODO/GDPR - unijna reforma ochrony danych osobowych

27 02 2018 - Poznań
24 04 2018 - Poznań

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

30 01 2018 - 31 01 2018 - Poznań

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych IV Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

15 03 2018 - Poznań

Lista płac 2018 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

15 03 2018 - 16 03 2018 - Poznań

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

23 03 2018 - Poznań

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

08 03 2018 - Poznań

Umowy cywilnoprawne 2018 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

20 02 2018 - Poznań

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

25 01 2018 - Poznań
19 04 2018 - Poznań

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

24 01 2018 - Poznań
18 04 2018 - Poznań

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

01 02 2018 - 02 02 2018 - Poznań
21 05 2018 - 22 05 2018 - Poznań

VAT w Niemczech
› inwestycje w Niemczech
› relacje z niemieckim kontrahentem
› obsługa księgowa niemieckich firm
› zmiany 2018

28 02 2018 - Poznań

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

24 01 2018 - 26 01 2018 - Poznań
18 04 2018 - 20 04 2018 - Poznań

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

26 01 2018 - Poznań
20 04 2018 - Poznań

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

08 03 2018 - 09 03 2018 - Poznań

Controlling personalny

22 03 2018 - 23 03 2018 - Poznań

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

16 04 2018 - Poznań

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

25 01 2018 - Poznań

AKCJA BILANS 2017
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok

25 01 2018 - 26 01 2018 - Poznań

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 roku

24 01 2018 - Poznań

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

22 03 2018 - 23 03 2018 - Poznań

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

21 05 2018 - 22 05 2018 - Poznań

Budżetowanie i kontrola kosztów

09 07 2018 - 10 07 2018 - Poznań

Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień controllingu

19 03 2018 - 20 03 2018 - Poznań
05 07 2018 - 06 07 2018 - Poznań

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

05 02 2018 - 27 02 2018 - Poznań

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

01 03 2018 - Poznań

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

13 03 2018 - Poznań

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7
warsztaty praktyczne Excel

15 03 2018 - 16 03 2018 - Poznań

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków
3-dniowe warsztaty

07 03 2018 - 09 03 2018 - Poznań

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

29 01 2018 - 30 01 2018 - Poznań
29 03 2018 - 30 03 2018 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję