Szkolenie wyjazdowe Letnie warsztaty rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ
Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

24 05 2018 - Poznań

Praktycznie o RODO/GDPR - unijna reforma ochrony danych osobowych

24 04 2018 - Poznań
22 05 2018 - Poznań

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

14 05 2018 - 15 05 2018 - Poznań

Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej w 2018 roku

Nowy program szkolenia!

23 05 2018 - Poznań

NOWA USTAWA
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

18 05 2018 - Poznań

Lista płac 2018 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

23 04 2018 - 24 04 2018 - Poznań

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

06 06 2018 - Poznań

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

06 07 2018 - Poznań

Umowy cywilnoprawne 2018 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

24 05 2018 - Poznań

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

21 05 2018 - 22 05 2018 - Poznań

VAT w Niemczech
› inwestycje w Niemczech
› relacje z niemieckim kontrahentem
› obsługa księgowa niemieckich firm
› zmiany 2018

20 06 2018 - Poznań

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

25 06 2018 - 27 06 2018 - Poznań

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

17 05 2018 - 18 05 2018 - Poznań
12 06 2018 - 13 06 2018 - Poznań

Controlling personalny

17 05 2018 - 18 05 2018 - Poznań
10 07 2018 - 11 07 2018 - Poznań

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

20 07 2018 - Poznań

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

21 05 2018 - Poznań

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

28 06 2018 - 29 06 2018 - Poznań

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

14 05 2018 - 15 05 2018 - Poznań

Budżetowanie i kontrola kosztów

09 07 2018 - 10 07 2018 - Poznań

Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień controllingu

25 06 2018 - 26 06 2018 - Poznań

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - kompendium wiedzy
kurs 4-dniowy

22 05 2018 - 08 06 2018 - Poznań

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

27 06 2018 - Poznań

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

25 05 2018 - Poznań

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

03 07 2018 - Poznań

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

15 05 2018 - 16 05 2018 - Poznań
26 06 2018 - 27 06 2018 - Poznań

Umowy leasingowe aspekty bilansowe i podatkowe

08 06 2018 - Poznań

Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

06 06 2018 - Poznań

Podatek u źródła
› rozliczanie transakcji międzynarodowych
› regulacje polskie oraz prawo międzynarodowe
› umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Nowy program szkolenia!

24 05 2018 - Poznań

Podatek od nieruchomości w 2018 roku – aktualne orzecznictwo oraz możliwość optymalizacji zakresu opodatkowania

16 05 2018 - Poznań

Faktura elektroniczna – konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych

12 06 2018 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję