Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia Otwarte

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

12 12 2018 - Poznań

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2018/2019

19 11 2018 - Poznań

NOWOŚĆ
Jak pokonać stres w dziale księgowym?
– interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

13 11 2018 - 14 11 2018 - Poznań

NOWE PRZEPISY 2019

Zmiany w podatku PIT 2019

26 10 2018 - Poznań
07 12 2018 - Poznań

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań

AKCJA BILANS 2018
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

29 10 2018 - 30 10 2018 - Poznań
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
18 12 2018 - 19 12 2018 - Poznań

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

24 10 2018 - Poznań

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

12 12 2018 - 13 12 2018 - Poznań

Controlling sprzedaży – jak poprawić efektywność sprzedaży?

08 11 2018 - 09 11 2018 - Poznań
11 12 2018 - 12 12 2018 - Poznań

Akademia Eksperta ds. cen transferowych
kurs 3-dniowy

29 11 2018 - 07 12 2018 - Poznań

Planowanie i modelowanie finansowe

29 11 2018 - 30 11 2018 - Poznań

Lista płac 2018/2019 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

22 10 2018 - 23 10 2018 - Poznań
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

04 12 2018 - Poznań

Ceny transferowe - sporządzanie dokumentacji
warsztaty praktyczne

07 12 2018 - Poznań

Ceny transferowe – istotne zmiany

30 11 2018 - Poznań

Działania marketingowe - aspekty podatkowe oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników

21 11 2018 - Poznań

Inwentaryzacja roczna w praktyce

22 11 2018 - Poznań

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

05 12 2018 - Poznań

Umowy cywilnoprawne 2018/2019 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

22 11 2018 - Poznań

Lean Accounting

03 12 2018 - 04 12 2018 - Poznań

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

20 11 2018 - Poznań
18 12 2018 - Poznań

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

19 11 2018 - Poznań
17 12 2018 - Poznań

Analiza opłacalności i ryzyka projektów  inwestycyjnych

03 12 2018 - 04 12 2018 - Poznań

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

19 11 2018 - 21 11 2018 - Poznań
17 12 2018 - 19 12 2018 - Poznań

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

21 11 2018 - Poznań
19 12 2018 - Poznań

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

19 11 2018 - 20 11 2018 - Poznań
17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań

Controlling personalny

10 12 2018 - 11 12 2018 - Poznań

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow  
warsztaty praktyczne

30 11 2018 - Poznań

Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie
aspekty podatkowe

27 11 2018 - Poznań

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy
warsztaty komputerowe

06 12 2018 - 07 12 2018 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję