Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

04 11 2017 - 11 02 2018 - Łódź
04 11 2017 - 11 02 2018 - Olsztyn
18 11 2017 - 04 02 2018 - Gdańsk
18 11 2017 - 04 02 2018 - Katowice
18 11 2017 - 04 02 2018 - Kraków
18 11 2017 - 04 02 2018 - Poznań
02 12 2017 - 25 03 2018 - Wrocław

Kategoria:
Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przygotowanie do egzaminu w ramach proponowanego przez nas kursu realizowane jest na podstawie aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania zostaną omówione według stanu prawnego obowiązującego w czasie trwania kursu.
Z uwagi na stopień trudności, jak również czasochłonność w opracowaniu, w trakcie kursu omawiane są wyłącznie pytania otwarte oraz zadania egzaminacyjne (kazusy), pytania testowe Uczestnicy otrzymują w formie opracowanej (wskazana prawidłowa odpowiedź oraz podstawa prawna).

Adresaci szkolenia

Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby:
– 2990 zł

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego:

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Olsztyn, Łódź:
Sesja I, 4 – 5 listopada 2017 r.
Sesja II, 18 – 19 listopada 2017 r.
Sesja III, 2 – 3 grudnia 2017 r.
Sesja IV, 9 – 10 grudnia 2017 r.
Sesja V, 16 – 17 grudnia 2017 r.
Sesja VI, 13 – 14 stycznia 2018 r.
Sesja VII, 27 – 28 stycznia 2018 r.
Sesja VIII, 10 – 11 lutego 2018 r.
Gdańsk, Kraków, Katowice, Poznań:
Sesja I, 18 – 19 listopada 2017 r.
Sesja II, 2 – 3 grudnia 2017 r.
Sesja III, 9 – 10 grudnia 2017 r.
Sesja IV, 16 – 17 grudnia 2017 r.
Sesja V, 13 – 14 stycznia 2018 r.
Sesja VI, 20 – 21 stycznia 2018 r.
Sesja VII, 27 – 28 stycznia 2018 r.
Sesja VIII, 3 – 4 lutego 2018 r.
Wrocław:
Sesja I, 2 – 3 grudnia 2017 r.
Sesja II, 16 – 17 grudnia 2017 r.
Sesja III, 13 – 14 stycznia 2018 r.
Sesja IV, 27 – 28 stycznia 2018 r.
Sesja V, 10 – 11 lutego 2018 r.
Sesja VI, 24 – 25 lutego 2018 r.
Sesja VII, 10 – 11 marca 2018 r.
Sesja VIII, 24 – 25 marca 2018 r.

 

Terminy

04 11 2017 - 11 02 2018 - Łódź
04 11 2017 - 11 02 2018 - Olsztyn
18 11 2017 - 04 02 2018 - Gdańsk
18 11 2017 - 04 02 2018 - Katowice
18 11 2017 - 04 02 2018 - Kraków
18 11 2017 - 04 02 2018 - Poznań
02 12 2017 - 25 03 2018 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję