Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy

21 02 2019 - 08 03 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Terminy szczegółowe
Warszawa:
Cz. I: 21-22.02.2019
Cz. II: 8.03.2019
     
Prowadzący*

Ewelina Lelito – Doradca podatkowy, prawnik (Uniwersytet Jagielloński) a także absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu (LL.M.). Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które zdobywała w administracji podatkowej, spółkach doradztwa podatkowego oraz kancelariach prawniczych. Prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego.

Mateusz Cedro – Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Paweł Rosiński – Doradca podatkowy, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Kamil Jaśkiewicz – Konsultant podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach doradztwa podatkowego od 2015r. Praktyk prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących VAT oraz CIT, w szczególności cen transferowych. Sporządzał dokumentacje podatkowe cen transferowych oraz analizy porównawcze (benchmark study) dla klientów z branży finansowej, spożywczej, IT oraz budowlanej. Kamil jest magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Student studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył studia podyplomowe z prawa podatkowego. Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Program

DZIEŃ I

I. Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentowania

1. Pojęcie „transakcji lub innego zdarzenia danego rodzaju” – interpretacja ogólna Ministra Rozwoju z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz przykłady zastosowania.

2. Uzasadnienie dla łączenia transakcji lub innych zdarzeń dla celów ich dokumentowania zgodnie z wytycznymi – czym są „główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych”?

3. Pojęcie transakcji dla celów porozumienia APA.

4. Transakcja w interpretacji przepisów prawa podatkowego.

5. Pozorność transakcji a ryzyko przekwalifikowania jej rodzaju.

6. Transakcje krajowe versus transakcje zagraniczne.

7. Transakcje wewnątrzgrupowe – co to jest i na co zwracać uwagę w takich umowach?

8. Transakcje będące repartycją kosztów – co to jest i na co zwracać uwagę w takich umowach?

9. Transakcje będące głównym przedmiotem działalności podatnika.

10. Progi wartości transakcji – kiedy będziemy dokumentować?

11. Czy wartość transakcji równa się kwota tylko zapłacona?

12. Opis transakcji (a) opis rodzaju i przedmiotu transakcji b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące transakcji d) opis przebiegu tych transakcji w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nim powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego i ponoszonych ryzyk.

13. Jak konstruować umowy cywilnoprawne? Umowy ramowe versus inne umowy.

14. Aktualne orzecznictwo w zakresie transakcji.

II. Powiązania pomiędzy podmiotami

1. Powiązania kapitałowe – jak mogą powstać?

2. Powiązania poprzez udział w zarządzaniu lub kontroli – jak mogą powstać?

3. Powiązania osobowe – jak mogą powstać?

4. Powiązania pośrednie i bezpośrednie.

5. Funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze osoby fizycznej.

6. Zmiany w powiązaniach a istnienie powiązań w trakcie roku podatkowego?

7. Powiązania kwalifikowane.

8. Powiązania krajowe versus powiązania międzynarodowe.

9. Źródła powiązań – ustalanie ich istnienia (dokumenty).

10. Informacje o podatniku obejmujące opis a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, d) otoczenia konkurencyjnego.

11. Aktualne orzecznictwo w zakresie powiązań.

III. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne przy cenach transferowych

1. Uproszczone sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP – kiedy składamy?

2. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej transakcji.

3. Obowiązek przedłożenia dokumentacji podatkowej transakcji.

DZIEŃ II

I. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych od dnia 1 stycznia 2019 roku

1. Transakcja kontrolowana – rodzaje i progi wartościowe.

2. Podmioty powiązane w tym osoba fizyczna wywierająca wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze.

3. Korekta cen transferowych. Warunki i terminy.

4. Korekta dochodów podmiotów powiązanych. Warunki i terminy.

5. Elementy dokumentacji podatkowej.

6. Pojęcia podstawowe.

II. Projekty rozporządzeń wykonawczych w sprawie cen transferowych od 1.01.2019

III. Analiza funkcjonowania

1. Transakcja dostawy towarów handlowych.

2. Transakcja udzielenia pożyczki.

3. Transakcja wynajmu.

4. Transakcja świadczenia usług transportowych.

IV. Ryzyka ponoszone przez strony transakcji

1. Transakcja dostawy towarów handlowych.

2. Transakcja udzielenia pożyczki.

3. Transakcja wynajmu.

4. Transakcja świadczenia usług transportowych.

V. Aktywa zaangażowane przez strony transakcji

1. Transakcja dostawy towarów handlowych.

2. Transakcja udzielenia pożyczki.

3. Transakcja wynajmu.

4. Transakcja świadczenia usług transportowych.

VI. Metoda i sposób kalkulacji dochodu (straty)

1. Metody kalkulacji cen transferowych.

2. Transakcja dostawy towarów handlowych.

3. Transakcja udzielenia pożyczki.

4. Transakcja wynajmu.

5. Transakcja świadczenia usług transportowych.

VII. Elementy dokumentacji podatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 12 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1753)

VIII. Elementy dokumentacji podatkowej grupowej (MASTERFILE) – kiedy ją należy przygotować? Kto ją powinien przygotować? Jakie są ryzyka związane z taką dokumentacją?

IX. Analiza porównawcza krok po kroku dla transakcji sprzedaży towarów handlowych. Źródła dostępnych danych. Kiedy nie powinniśmy jej robić samodzielnie?

X. Polityka cen transferowych w grupie. Jak jest przydatna?

DZIEŃ III

Warsztaty z przygotowania lokalnej dokumentacji podatkowej cen transferowych wraz z dokumentacją grupową

I. Opracowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych tzw. Localfile dla transakcji

1. Zakupu usług transportowych.

2. Wynajmu samochodów.

3. Pożyczek.

4. Sprzedaż towarów.

5. Świadczenia usług wsparcia.

6. Zakupu usług prowadzenia pojazdów.

II. Opracowanie dokumentacji grupowej tzw. Masterfile

III. Analiza porównawcza

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:    
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

21 02 2019 - 08 03 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję