AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

12 12 2018 - 13 12 2018 - Toruń
12 12 2018 - 13 12 2018 - Kraków
17 12 2018 - 18 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
18 12 2018 - 19 12 2018 - Łódź
18 12 2018 - 19 12 2018 - Poznań
19 12 2018 - 20 12 2018 - Katowice
20 12 2018 - 21 12 2018 - Gdańsk
21 01 2019 - 22 01 2019 - Gdańsk
22 01 2019 - 23 01 2019 - Warszawa
23 01 2019 - 24 01 2019 - Wrocław
28 01 2019 - 29 01 2019 - Poznań
28 01 2019 - 29 01 2019 - Katowice

Kategoria: , ,

Prowadzący

Marcin Grzywacz – biegły rewident, doświadczenie o obszarze rachunkowości i rewizji zdobywał pracując w największych podmiotach uprawnionych do badania działających na rynku polskim, w tym w jednej z firm z tzw. „wielkiej czwórki”. Przez wiele lat realizował badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, badania wydatków z realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, badania pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w oparciu o MSSF oraz HBII, prace atestacyjne w oparciu o uzgodnione procedury, usługi z zakresu due diligence finansowego, przygotowywania dokumentacji zabezpieczeń, badania prospektów emisyjnych, modelowania finansowego, doradztwa rachunkowego.

dr Roman Seredyński – partner zarządzający grupą kapitałową, biegły rewident. Doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Michał Kołosowski – partner, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie kieruje departamentem audytu na terenie północno-wschodniej Polski. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Piotr Woźniak – partner zarządzający departamentem audytu, acca, biegły rewident. Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. W Grupie UHY ECA kieruje departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, Prezes w spółce doradztwa podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu.

Mateusz Cedro – Senior Associate w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych, a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do Rzeczpospolita oraz miesięcznika i portalu TaxFin.pl.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy oraz prawa handlowego z prawem podatkowym. Autor wielu artykułów oraz książek z zakresu prawa podatkowego.

Arkadiusz Lenarcik – manager w departamencie audytu. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Gabriela Suski-Borek – absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Wojciech Gandurski– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Katarzyna Trzpioła – Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk. Zajmuje się tematyką rachunkowości finansowej MSR/MSSF i podatków w rachunkowości. Autorka opracowań i artykułów z tego zakresu. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Magdalena Maksymiuk – Biegły Rewident, ACCA Affiliate. Doświadczenie w obszarze finansów, rachunkowości i podatków zdobywała pracując w międzynarodowych korporacjach z różnych branż. Była odpowiedzialna za nadzorowanie działów księgowości, politykę podatkową, działanie systemu kontroli wewnętrznej, stanowiła wsparcie merytoryczne w projektach z zakresu rozwoju systemów IT oraz zarządzania w przedsiębiorstwach. Realizuje badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doskonale zna problemy praktyczne codziennej pracy działów finansowo-księgowych w firmach o zróżnicowanym profilu a także specyfikę pracy biur rachunkowych i centrów usług wspólnych. Znajomość programów księgowych z grupy Symfonia, zaawansowane systemy ERP np. JD Edwards, systemy raportowania np. Cognos.

Cel szkolenia

Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych i rachunkowych podczas zamknięcia roku. Podczas szkolenia prelegenci przedstawią regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m. in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczanie VAT. Zajęcia zostaną zilustrowane przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy w zakresie doradztwa podatkowego.

Program

DZIEŃ I:
Aspekty rachunkowe

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:
a) jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
b) składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
c) kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
d) roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
e) roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
f) roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
g) roczne sprawozdanie finansowe – łączne,
h) podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
i) badanie rocznego sprawozdania finansowego,
j) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
k) udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
l) przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
m) odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania:
a) roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
b) podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
c) nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
d) dane porównawcze i porównywalność.

3. Bilans:
a) bilans i jego budowa,
b) ogólne zasady wyceny,
c) kategorie cen,
d) aktywa trwałe,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) rzeczowy majątek trwały,
g) należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
h) aktywa obrotowe,
i) zapasy,
j) należności krótkoterminowe i roszczenia,
k) inwestycje krótkoterminowe,
l) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
m) kapitał (fundusz) własny,
n) zobowiązania,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania,
q) bierne rozliczenia międzyokresowe.

4. Rachunek zysków i strat:
a) ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
b) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody,
c) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty,
d) wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług,
e) szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
f) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
g) przychody i koszty finansowe,
h) zyski i straty nadzwyczajne,
i) wynik finansowy brutto i netto.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) objaśnienia do bilansu,
b) objaśnienia do rachunku zysków i strat,
c) kursy przyjęte do wyceny,
d) objaśnienia do instrumentów finansowych,
e) objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych,
f) objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych,
g) objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń,
h) objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej,
i) informacje o połączeniu spółek,
j) poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności,
k) inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki,
l) spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia.

6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) cel i zakres stosowania standardu,
b) przepływy pieniężne i ich prezentacja,
c) przepływy działalności operacyjnej,
d) przepływy działalności inwestycyjnej,
e) przepływy działalności finansowej,
f) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Przygotowanie do bilansu 2018:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie roku w księgach. Kompletność dokumentacji. Kontrola sald w poszczególnych grupach kont. Przeliczanie zapisów w walutach obcych. Metody wykrywania błędów,
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

DZIEŃ II:

Aspekty podatkowe: CIT, PIT, VAT

Część I – CIT i PIT:

1. Przychody podatkowe – problemy bieżące oraz rozliczanie na przełomie roku:

a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
f) rozliczenie bonusów, rabatów oraz innych działań marketingowych po stronie przychodowej,
g) przychody w przypadku refakturowania.

2. Koszty uzyskania przychodów:

a) moment rozpoznania kosztu w ujęciu rachunkowym i podatkowym,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta przychodów,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie,
h) wynagrodzenia pracownicze w kosztach podatkowych,
i) składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
j) najważniejsze wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

3. Rozliczenie na gruncie CIT oraz PIT działań o charakterze marketingowym – praktyczne aspekty po stronie organizatora (KUP/NKUP) oraz konsekwencje dla uczestników.

4. Planowane zmiany w podatkach dochodowych w 2019:

a) Rozszerzenie regulacji tzw. ulgi badawczo – rozwojowej.
b) Ulga na złe długi w podatku dochodowym – zakres stosowania, wyłączenia.
c) Ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych w CIT w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych – koniec terminowych zasad zgłoszeń.
d) Nowa kwota przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika na poziomie 2 mln euro – konsekwencje praktyczne, możliwość zastosowania.
e) 5. Jednorazowe rozliczenie straty do wysokości 5 mln PLN – kto skorzysta na zmianach.
f) 6. Zwolnienie w podatku CIT przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
g) 7. Zmiany w zakresie interpretacji prawa podatkowego – automatyczna interpretacja ogólna MF wydawana z urzędu i interpretacja indywidualna dla grupy podmiotów – zakres zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego.
h) 8. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została zrealizowana na niezgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych rachunek bankowy – praktyczne aspekty utraty KUP.
i) 9. Upublicznienie danych największych podatników.
j) 10. Nowa procedura uprzednich porozumień cenowych – tzw. uproszczona APA.

5. Praktyczne aspekty zmian w podatkach dochodowych dla zamknięcia 2018 roku:

a) Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
b) Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
c) Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
d) Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.
e) Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
f) Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
g) Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.
h) Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności
i) Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
j) Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) – nowe przesłanki opodatkowania.
k) Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK – nowe zasady funkcjonowania.
l) Nowa definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
m) Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych – tzw. mała klauzula obejścia prawa podatkowego.
n) Nowe zasady opodatkowania aportów w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.
o) Wprowadzenie nowej 15 % stawki podatku CIT – podstawa zastosowania, ograniczenia przedmiotowe.
p) Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.
q) Rewolucja w zakresie cen transferowych i dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi – kompleksowa analiza problematyki transfer pricing.
r) Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.
s) Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

Część II – Podatek od towarów i usług

6. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku:

a) pojęcie wykonania usługi,
b) obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów,
c) obowiązek podatkowy w przypadku transakcji o charakterze ciągłym,
d) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,
e) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług,
f) obowiązek podatkowy z tytułu importu usług oraz WNT.

7. Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług: :

a) nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług na gruncie przepisów VAT,
b) pojęcie prezentu o małej wartości oraz próbki,
c) opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,
d) opodatkowanie drobnego poczęstunku na rzecz kontrahentów,
e) świadczenia na rzecz pracowników,
f) nieodpłatne użytkowani firmowego samochodu osobowego do celów prywatnych.

8. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT:

a) prawidłowa treść faktury VAT,
b) dokumentowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej a wystawianie faktury VAT,
c) faktury uproszczone w branży hotelarskiej,
d) faktury pro forma,
e) noty księgowe,
f) faktury korygujące,
g) noty korygujące,
h) terminy wystawienia faktury VAT.

9. Odliczanie podatku naliczonego:

a) ogólne zasady odliczeń,
b) terminy odliczeń podatku naliczonego,
c) odliczenie VAT od importu usług oraz WNT,
d) błędy w fakturach a odliczenie VAT,
e) nieuczciwy sprzedawca a odliczenie VAT,
f) odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika,
g) odliczanie VAT od samochodów.

10. Wybrana problematyka z zakresu podatku VAT:

a) STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)
b) Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) z uwzględnieniem planowanych zmian.
c) Centralny Rejestr Faktur – nowe narzędzie weryfikacyjne?
d) Nowe zasady wystawiania faktur do sprzedaży wcześniej udokumentowanej paragonami z kasy fiskalnej.
e) rozszerzenie sankcji VAT,
f) nowe zasady dokonywania zwrotów VAT,
g) ograniczenie możliwości stosowania zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców z uwagi na niskie obroty.
h) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
i) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
j) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
k) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
l) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.
m) rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na usługi budowlane świadczone przez podwykonawców,
n) zasady wykazywania podatku naliczonego w przypadku zakupów z odwrotnym obciążeniem (import usług, WNT, krajowe nabycia towarów i usług z załącznika nr 11 i 14) w przypadku, gdy podatek należny nie został prawidłowo rozliczony i minęły 3 miesiące,
o) wykreślanie przedsiębiorców z rejestru podatników VAT czynnych.

11. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1090 zł + 23% VAT

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

12 12 2018 - 13 12 2018 - Toruń
12 12 2018 - 13 12 2018 - Kraków
17 12 2018 - 18 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
18 12 2018 - 19 12 2018 - Łódź
18 12 2018 - 19 12 2018 - Poznań
19 12 2018 - 20 12 2018 - Katowice
20 12 2018 - 21 12 2018 - Gdańsk
21 01 2019 - 22 01 2019 - Gdańsk
22 01 2019 - 23 01 2019 - Warszawa
23 01 2019 - 24 01 2019 - Wrocław
28 01 2019 - 29 01 2019 - Poznań
28 01 2019 - 29 01 2019 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję