Asystent/ka IT (56 h)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Asystent/ka IT (56 h)

24 02 2018 - 13 05 2018 - Warszawa

Kategoria:

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 24 – 25 lutego 2018 r.
Sesja II, 10 – 11 marca 2018 r.
Sesja III, 24 – 25 marca 2018 r.
Sesja IV, 7 – 8 kwietnia 2018 r.
Sesja V, 21 – 22 kwietnia 2018 r.
Sesja VI, 12 – 13 maja 2018 r.

Prowadzący

Bogdan Bereza – specjalista inżynierii oprogramowania z 30-letnim, międzynarodowym doświadczeniem. Absolwent informatyki (Uniwersytet w Lund) oraz psychologii organizacji (Uniwersytet Londyński). Certyfikaty i akredytacje m.in. ISTQB FL, ISTQB AL (TM, TA oraz TTA), ISEB Practitioner, REQB FL, REQB AL, IREB CPRE, BCS BA FL. Ma praktyczne doświadczenie jako programista, administrator systemów, tester, kierownik testów, inżynier wymagań, analityk biznesowy, kierownik projektów, agile coach, mentor, doradca – ze Szwecji, Polski i z innych krajów. Ceniony jako trener ze względu na skuteczny i otwarty styl nauczania. Autor książek, m.in. „Teoria i praktyka testowania oprogramowania”, „Inżynieria oprogramowania – jak zapewnić jakość aplikacjom” oraz „Agile – szansa na skokowy wzrost produktywności”, prelegent na wielu konferencjach.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie osób, które nie posiadają lub posiadają w stopniu podstawowym, wiedzy z zakresu funkcjonowania zespołów informatycznych bądź firm w branży IT, do wykonywania pracy na stanowisku Asystent/ka IT. Aby uczestniczyć w kursie, nie trzeba mieć żadnej wstępnej wiedzy, poza ogólną znajomością obsługi komputera. Program szkoleniowy został opracowany z myślą o osobach nowych w branży informatycznej, które chcą pracować przy zespołach informatycznych i swoją pracą wspomagać procesy zachodzące w tychże zespołach (koordynacja tych procesów).

Wspomaganie oznacza:
– zrozumienie procesów IT (zarządzanie projektami, zarządzanie usługami IT),
– zrozumienie nazewnictwa informatycznego i celów powierzonych zespołom informatyków (inżynieria oprogramowania, Agile, testowanie),
– posiadanie umiejętności zrozumienia celów przez analizy i modelowania wymagań.

Program szkolenia Asystent/ka IT obejmuje wszystkie elementy wiedzy wymagane dla optymalnego wsparcia procesów zachodzących w zespołach informatycznych.

Adresaci kursu

Kurs w głównej mierze skierowany jest do osób:
– chcących zdobyć całkowicie nowe umiejętności w celu przekwalifikowania zawodowego (np. pracownik na stanowisku asystenta, chcący aplikować do pracodawców z branży informatycznej),
– planujących awans (np. pracownik recepcji/obsługi klienta chcący pracować przy zespołach informatycznych),
– myślących o pozyskaniu lub uzupełnieniu wiedzy i certyfikacji na potrzeby pracy już wykonywanej (np. pracownik HR chcący poznać nazewnictwo i żargon branży IT).

Program

1. Inżynieria oprogramowania (2 dni)
– podstawy informatyki, IT, komputery, programowanie, telekomunikacja, bazy danych

a) od Ady Lovelace przez Turinga do Gates’a, Jobsa i Zuckerberga,
b) jak działa procesor?
– lampy elektronowe, druciki, magistrale i układy scalone,
– system dwójkowy, bity, bajty, kilo, mega, giga i tera,
– instrukcje procesora,
c) jak działa komputer?
– przetwarzanie i pamięć (PROM, RAM, dyski),
– hardware (platforma sprzętowa) a oprogramowanie (software),
d) jak działa oprogramowanie?
– program, oprogramowanie, aplikacja,
– system operacyjny, API, sterowniki,
– graficzny interfejs użytkownika,
– wiele programów jednocześnie?
e) jak tworzy się oprogramowanie?
– języki programowania – kod źródłowy,
– od kodu źródłowego do instrukcji mikroprocesora (kompilacja, łączenie, ładowanie do pamięci i uruchomienie),
– różne tryby tworzenia i działania: na przykład HTML, Java Script, Java i C++,
– typy języków oprogramowania – i o co chodzi z tą obiektowością?
f) jak komputer nadzoruje działanie pralki, czyli tak zwane systemy wbudowane, albo kontrolne:
– niewidzialne systemy krytyczne dla bezpieczeństwa,
g) podstawy Internetu:
– przeglądarka,
– HTTP,
– HTML i inne języki znaczników,
– wyszukiwarki,
– domeny, URL oraz IP,
– CSS, PHP, WordPress, Joomla,
– portale, blogi, Facebook i inne,
h) usługi w chmurze, usługi internetowe, usługi mobilne,
i) oprogramowanie a projekt informatyczny,
j) informatyka, elektronika, matematyka, IT, programowanie, komputery, sieci,
k) mody w świecie komputerów,
l) psychologia w IT,
m) te wszystkie straszne nazwy: Ruby, Apache, Cucumber, Joomla, Hadoop… jak się w nich nie pogubić?
n) bugi i błędy – skąd się biorą?
o) tak zwane testowanie, czyli łapanie bugów – jak to się odbywa?
p) wsparcie i utrzymanie oprogramowania – z perspektywy programisty i z perspektywy klienta,

2. Zarządzanie projektem IT (1 dzień)
– podstawy zarządzania projektami IT

a) czym jest zarządzanie projektami?
b) wpływ struktury organizacji i cyklu życia projektu,
c) PMI, PRINCE 2 i inne standardy projektowe,
d) proces zarządzania,
e) role w zarządzaniu projektami,
f) zarządzanie zakresem projektu,
g) zarządzanie czasem w projekcie,
h) zarządzanie kosztami,
i) zarządzanie jakością,
j) zarządzanie zasobami ludzkimi,
k) zarządzanie komunikacją,
l) zarządzanie ryzykiem,
m) zarządzanie dostawami,
n) zarządzanie udziałowcami,

3. Analiza biznesowa i wymagania (1 dzień)
– podstawy analizy biznesowej oraz inżynierii wymagań

a) czym jest analiza biznesowa?
– analiza biznesowa a inżynieria wymagań,
– analiza biznesowa w podejściu Agile,
– analiza biznesowa a zarządzanie procesami biznesowymi (BPM),
b) kompetencje analityka biznesowego,
c) certyfikacje i standardy:
– IIBA i BABOK,
– BCS,
– QAI,
d) analiza strategii biznesowej,
e) analiza środowiska zewnętrznego,
f) analiza środowiska wewnętrznego,
g) analiza SWOT,
h) proces analizy biznesowej:
– analiza biznesu,
– wywiady,
– obserwacje,
– scenariusze,
– prototypy,
– dokumentacja,
i) interesariusze:
– klasyfikacja i zarządzanie interesariuszami,
j) modelowanie:
– modelowanie organizacji,
– modelowanie procesów,
– udoskonalanie procesów biznesowych
k) określenie możliwych rozwiązań:
– analiza biznesowa oraz architektura biznesowa,
l) określenie przypadku biznesowego,
m) określenie wymagań dla realizacji,
– pozyskiwanie, analiza i walidacja wymagań,
n) zarządzanie wymaganiami,
o) modelowanie wymagań.

4. Zarządzanie usługami IT w firmie (1 dzień)
– zarządzanie zadaniami działu IT w firmie

a) usługi a projekty – różnice,
b) formy usług informatycznych:
– działy IT w firmach,
– outsourcing,
– utrzymanie i serwisowanie usług,
– usługi w chmurze,
– wsparcie użytkowników,
c) usługi IT a procesy IT,
d) ITIL – rozpowszechniony standard usług IT,
e) czym jest zarządzanie usługami IT?
f) procesy zarządzania usługami a inne procesy biznesowe,
g) jakie mamy role w zarządzaniu usługami i procesami usług IT?
h) SLA i pojęcie jakości usług,
i) strategia usług:
– analiza biznesowa w strategii usług,
– użyteczność usług – wartość dla klienta,
– portfel usług,
– strategia usług a zarządzanie ryzykiem,
– interesariusze usług,
– usługi wewnętrzne i zewnętrzne,
 – model Kano dla usług,
– psychologia wartości dla Klienta,
– marketing i zarządzanie popytem usług,
j) projektowanie i tworzenie usług:
– modele dostaw usług,
– umowy dla usług,
– wydajność, ciągłość i bezpieczeństwo usług,
k) wdrażanie usług:
– proces zarządzania zmianami,
– zarządzanie konfiguracją i wersjami usług IT,
– walidacja usług,
l) eksploatacja usług:
– incydenty, problemy, wydarzania, wnioski,
– biuro obsługi (service desk),
– administrowanie systemami.

5. Tester oprogramowania (1 dzień)
– podstawy testowania w IT

a) kontekst biznesowy testowania, czyli jego opłacalność,
b) trochę historii testowania w branży IT,
c) certyfikacje i standardy w testowaniu (ISTQB, QAI i inne),
d) jak praktycznie zostać testerem?
– rola testerów w projektach,
– potrzebne umiejętności testerów,
e) testowanie w procesach biznesowych,
f) testowanie w procesie wytwarzania oprogramowania,
g) szkoły testowania,
h) testowanie w modelu kaskadowym, iteracyjnym i w podejściach Agile,
i) ile testować? Testowanie na podstawie ryzyka,
j) kiedy testować? Krzywa Boehm’a,
k) fazy (poziomy) procesu testowania,
l) organizacja testowania:
– kto i kiedy testuje?
– dział testów, czyli testerzy w projektach i zespołach,
– proces testowania – jak zwykle wygląda?
– kierownik testów – jaką ma rolę?
– dokumentacja,
– zarządzanie incydentami – co robić ze znalezionymi błędami?
m) praktyczne dylematy w testowaniu:
– środowiska i dane testowe,
– testowanie tego samego wiele razy,
– jak starannie testować?
– spostrzegawczość podczas wykonywania testów,
n) co testować?
– testowanie a inżynieria wymagań,
– testowanie eksploracyjne,
– projektowanie testów,
– teoria grafów, rachunek prawdopodobieństwa i logika formalna,
o) testowanie i automatyzacja.

6. Podstawy Agile Scrum (1 dzień)
– zasady tworzenia oprogramowania metodami Agile (zwinnymi)

a) modele procesów projektowych,
b) specyfika projektów IT,
c) ewolucja procesów wytwarzania oprogramowania: modele przyrostowe oraz iteracyjne,
d) Agile, programowanie ekstremalne, TDD i inne,
e) czym jest Scrum?
f) praktyczny przykład zastosowania Scrum,
g) przyczyny niepowodzeń modelu kaskadowego,
h) potencjalne zalety z metodyki Scrum,
i) certyfikacje Scrum – porównanie,
j) Scrum w projekcie i w organizacji,
k) role w zespole Scrum,
l) Scrum Master,
m) właściciel produktu (Product Owner),
n) rejestr wymagań produktu (Product Backlog),
o) opowieści użytkowników (User Stories),
p) spotkanie planistyczne,
q) szacowanie pracochłonności – poker planistyczny (Planning Poker®),
r) czym jest przebieg (sprint)?
s) diagram wypalenia (Burndown Chart),
t) rejestr wymagań przebiegu (Sprint Backlog),
u) definicja ukończenia (Definition of Done – DoD),
v) codzienny Scrum (spotkanie),
w) przegląd przebiegu (sprint review),
– retrospektywa,
– duże i rozproszone projekty stosujące Scrum,
– koordynacja i planowanie współpracy wielu zespołów Scrum,
– planowanie wydań.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby w całym cyklu szkoleniowym:
– 2990 zł (VAT zw.)

Koszt uczestnictwa jednej osoby w poszczególnych cyklach szkoleniowym:
– sesja 2 dniowa – 1150 zł (VAT zw.)
– sesja 1 dniowa – 590 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga przed zakończeniem kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kanapkę, zaświadczenie na druku MEN, dyplom CTS potwierdzający uzyskanie wiedzy w powyższych tematach.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 – 16.00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 31
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

24 02 2018 - 13 05 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję