Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej

28 05 2018 - 29 05 2018 - Wrocław
11 06 2018 - 12 06 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

Jarosław Stankiewicz – absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich, a także Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku: Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich. Od 20 lat pracujący na stanowisku głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz controllera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zajmuje się szkoleniami w obszarach rachunkowości, finansów, zarządzania oraz HR. Potrafi wiedzę teoretyczną podeprzeć doświadczeniem z codziennej pracy. Swoje doświadczenie na bieżąco szlifuje w dużych międzynarodowych korporacjach. W czasie szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na zrozumiałość oraz umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń. Szkolenia przez niego prowadzone to świetna synteza połączenia wiedzy z warsztatami szkoleniowymi. Jest ekspertem w obszarach: analiza potrzeb szkoleniowych, przygotowywanie i realizacja programów szkoleniowych, zarządzanie programami szkoleniowymi, komunikacja i praca w zespole, tworzenie standardów stanowiska pracy, selekcja i rekrutacja pracowników, zarządzanie informacją poufną w przedsiębiorstwie, zarządzanie kulturą w firmie, analiza finansowa, zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, inwentaryzacja składników majątkowych firmy, środki trwałe, rozliczanie wyjazdów służbowych, rachunkowość przedsiębiorstw, controlling, budżetowanie, rachunek kosztów.

Program

1. Cash pooling jako element zarządzania płynnością w grupie kapitałowej.

2. Techniczne aspekty rozwiązań typu cashpooling.

3. Przedmiot cash poolingu i cel gospodarczy.

4. Główne modele produktu.

5. Konstrukcja prawna – elementy i ich zależności.

6. Kontraktowa podstawa prawna cash poolingu.

7. Podmioty struktury.

8. Czynności w ramach cash poolingu – zakres i relacje.

9. Czynności usługowe banku.

10. Świadczenia konsolidacyjne (cash pooling rzeczywisty) – treść, „zwrotność”, mechanizm realizacji, podstawy prawne świadczeń i ich wady i zalety.

11. Ustalanie wyniku saldowania (cash poolingu wirtualny).

12. Oprocentowanie w cash poolingu.

13. Czynności agenta.

14. Instrumenty bankowe w ramach cash poolingu.

15. Cash pooling transgraniczny.

16. Zakończenie cash poolingu.

17. Cash pooling a inne relacje kontraktowe uczestników: umowy handlowe, umowy rachunków bankowych, tzw. umowy finansowe.

18. Cash pooling a wymagania kapitałowe i regulacyjne dla spółek.

19. Cash pooling vs. ład korporacyjny w ramach grupy.

20. Cash pooling a egzekucje (komornicze, skarbowe).

21. Upadłość uczestnika cash poolingu.

22. Cash pooling a upadłość banku lub ograniczenie jego działalności.

23. Omówienie podstawowych rodzajów umów cash pooling:
a) cash pooling realny:
• zwrotny – zwroty środków dokonywane na bazie dziennej,
• bezzwrotny – zwroty dokonywane na żądanie.
b) wirtualny cash pooling.

24. Rola Banku w umowie cash poolingu.

25. Tytuł prawny transferu środków pomiędzy uczestnikami umowy:
a) pożyczka,
b) subrogacja,
c) obrót wierzytelnościami.

26. Umowa cash poolingu zawarta z bankiem z siedzibą poza granicami Polski.

27. Implikacje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:
a) ceny transferowe,
b) podatek u źródła,
c) niedostateczna kapitalizacja.

28. Podatek od towarów i usług:
a) wpływ uzyskanych odsetek na współczynnik podatnika,
b) obowiązki raportowe (faktura VAT, ujęcie odsetek w rejestrze),
c) import usług.

29. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

30. Praktyka organów skarbowych.

31. Praktyczne przykłady księgowań związanych z realnym cash poolingiem (po stronie uczestnika oraz agenta).

32. Praktyczne przykłady księgowań związanych z cash poolingiem międzynarodowym (po stronie polskiego uczestnika).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

28 05 2018 - 29 05 2018 - Wrocław
11 06 2018 - 12 06 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję