Certyfikowany kierownik biura rachunkowego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Certyfikowany kierownik biura rachunkowego

03 03 2018 - 27 05 2018 - Warszawa
19 05 2018 - 30 09 2018 - Warszawa

Kategoria: ,

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do prowadzenia własnego biura rachunkowego bądź pracy w biurze rachunkowym. W trakcie kursu uczestnicy pogłębią posiadaną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości, kadr i płac, prawnych zagadnień dotyczących prowadzenia własnego biura rachunkowego oraz zarządzania biurem rachunkowym. W ramach kursu przewidziane są zajęcia komputerowe na programach takich jak Optima, Symfonia, Płatnik. Osobom chętnym umożliwiamy przystąpienie do egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w zakresie zawodu kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do absolwentów kursów na samodzielnych księgowych, głównych księgowych, osób posiadających praktykę w zakresie księgowości, pracujących lub zamierzających pracować jako kierownicy biur rachunkowych bądź prowadzić własne biuro rachunkowe.

Program

1. System podatkowy/ 2 dni
a) ordynacja podatkowa,                
b) podatek dochodowy od osób fizycznych,        
c) podatek dochodowy od osób prawnych,        
d) podatek od towarów i usług.

2. System kadrowo płacowy/ 1 dzień
a) zatrudnianie pracowników,
b) wynagrodzenia,
c) rozliczanie nieobecności,
d) świadczenia na rzecz pracowników,
e) rozwiązanie stosunku pracy,
f) obowiązki względem ZUS,
g) obowiązki względem US.

3. Rachunkowość finansowa/ 1 dzień
a) aktywa trwałe – pojęcie, ewidencja i wycena aktywów trwałych,
b) aktywa obrotowe – charakterystyka poszczególnych składników,
c) kapitały i fundusze,
d) rezerwy i rozliczenia międzyokresowe,
e) procedura ustalania wyniku finansowego.

4. Sprawozdawczość finansowa/ 1 dzień                
a) sprawozdanie finansowe,
b) badanie sprawozdań finansowych,
c) analiza finansowa – case study (analiza finansowa w przykładach).

5. Prawne uwarunkowania prowadzenia biura rachunkowego/ 1 dzień
a) optymalna forma prawna biura rachunkowego,
b) zakres odpowiedzialności biura rachunkowego,
c) ubezpieczenie OC biura rachunkowego.

6. Systemy komputerowe/ 7 dni
a) Comarch Optima Księga Przychodów i Rozchodów,
b) Comarch Optima Księgi Handlowe,
c) Comarch Optima Kadry i Płace,
d) Symfonia Księga Przychodów i Rozchodów,
e) Symfonia Księgi Handlowe,
f) Symfonia Kadry i Płace,
g) Płatnik.

7.Zarządzanie biurem rachunkowym/ 1 dzień
a) organizacja pracy biura,
b) definiowanie procedur,
c) obieg dokumentów w biurze rachunkowym,
d) kontrola realizacji zleceń,
e) pozyskiwanie i utrzymanie klientów w biurze rachunkowym.

8. Egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zakresie zawodu kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102) – dla osób chętnych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
– 2690 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN, egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (9.00 – 15.00)

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 31
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 3 – 4 marca 2018 r.
Sesja II, 17 – 18 marca 2018 r.
Sesja III, 7 – 8 kwietnia 2018 r.
Sesja IV, 14 – 15 kwietnia 2018 r.
Sesja V, 28 – 29 kwietnia 2018 r.
Sesja VI, 12 – 13 maja 2018 r.
Sesja VII, 26 – 27 maja 2018 r.
Warszawa:
Sesja I, 19 – 20 maja 2018 r.
Sesja II, 9 – 10 czerwca 2018 r.
Sesja III, 16 – 17 czerwca 2018 r.
Sesja IV, 30 – 1 lipca 2018 r.
Sesja V, 1 – 2 września 2018 r.
Sesja VI, 8 – 9 września 2018 r.
Sesja VII, 29 – 30 września 2018 r.
Terminy

03 03 2018 - 27 05 2018 - Warszawa
19 05 2018 - 30 09 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję