Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań

Kategoria: ,
Opis szkolenia

Podstawowym wyzwaniem dla zarządzających współczesnym przedsiębiorstwem jest gwałtowność i zakres zmian, jakim podlega gospodarka w skali światowej i lokalnej.
Przemiany te sprawiają, że obok ich beneficjentów rośnie liczba „ofiar” (rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar). Odpowiednio szybkie identyfikowanie oraz ocena szans i zagrożeń rozwojowych przedsiębiorstw jest niezbędnym czynnikiem optymalizacji bieżących i strategicznych decyzji, podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.
Menedżerowie poszukują nowych, skutecznych i efektywnych narzędzi, które wsparłyby ich w realizacji celów biznesowych i odniesieniu sukcesu. Takim właśnie narzędziem jest systemowe i zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem.
Potrzebę stosowania tego narzędzia trafnie skomentowali Werner Gleißner – Managing Director RMCE RiskCon GmbH & Co. KG, CEO FutureValue Group AG oraz Frank Romeike – Founder and CEO of RiskNET – The Risk Management Network mówiąc: „Kto jako menadżer nie chce zajmować się istniejącą niepewnością i jej wpływem w przyszłości na przepływy finansowe, jest jako decydent na niewłaściwym miejscu.”

Korzyści wynikające ze szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik:
• dowie się co to jest ryzyko i czy można nim zarządzać,
• nauczy się identyfikować ryzyko w firmie,
• pozna narzędzia i metody wykorzystywane w identyfikacji, klasyfikacji, analizie i pomiarze ryzyka biznesowego,
• pozna narzędzia i techniki oddziaływania na ryzyko (mitygacji ryzyka),
• nauczy się dobierać metody oddziaływania na zidentyfikowane ryzyka,
• dowie się jak uzyskać korzyści z systemowego zarządzania ryzykiem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm, menedżerów różnych szczebli zarządzania oraz pracowników (specjalistów) firm biorących udział w podejmowaniu decyzji, zarówno o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym.

Uczestnikami szkolenia są:
• Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych
• Właściciele firm
• Menedżerowie różnych szczebli i różnych działów (finanse, produkcja, projekty, marketing, HR, inwestycje i rozwój, sprzedaż, zakupy, strategia, itp.)
• Specjaliści wszystkich działów biorący udział w przygotowaniu analiz i rekomendacji do decyzji o charakterze zarówno operacyjnym, jak i strategicznym

Program

1. WPROWADZENIE – INSPIRACJE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM:
a) co to jest ryzyko i czy ryzykiem można zarządzać?
b) zarządzanie ryzykiem – moda czy konieczność.

2. RYZYKO W FIRMIE, czyli ….. ale co to jest ryzyko?
a) niepewność a ryzyko,
b) klasyfikacja ryzyka.

3. STANDARDY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, czyli …. jak to robią inni?
a) różne podejścia do zarządzania ryzykiem,
b) jak wybrać optymalne rozwiązanie?

4. NARZĘDZIA I TECHNIKI IDENTYFIKACJI RYZYKA, czyli czym będziemy się zajmować?
a) analiza kontekstu i otoczenia firmy, analiza interesariuszy, analiza przyczynowo – skutkowa,
b) metody prezentacji wyników identyfikacji ryzyka.

5. NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY RYZYKA, czyli żeby czymś zarządzać, trzeba to zmierzyć:
a) ilościowe i jakościowe metody pomiaru ryzyka,
b) scoring ryzyka i metody prezentacji oceny ryzyka.

6. NARZĘDZIA I TECHNIKI KONTROLI RYZYKA, czyli wypowiadamy ryzyku wojnę:
a) poziomy tolerancji ryzyka i wskaźniki wczesnego ostrzegania,
b) jak opracować strategię zarządzania ryzykiem?

7. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, czyli jak to robić efektywnie?
a) komunikacja w zarządzaniu ryzykiem,
b) jak prawidłowo zaprojektować system zarządzania ryzykiem?

8. SPOSOBY WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, czyli bez pracy nie ma kołaczy:
a) uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem,
b) integracja systemu zarządzania ryzykiem z innymi systemami w organizacji,
c) jak uzyskać wartość dodaną z zarządzania ryzykiem?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję