Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Konferencja dla Członków Rad Nadzorczych 2019

19 02 2019 - 20 02 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Prelegenci konferencji

Angelina Sarota – radca prawny, doktor nauk prawnych, wieloletni członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, takich jak: PKN ORLEN S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Warszawski Park Technologiczny S.A., Chemar Spółka z o.o., PKS Zawiercie S.A. Wiceprezes Zarządu PGE EJ1 Spółki z o.o. należącej do Grupy PGE oraz dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz IESE Business School University Of Navarra.

Piotr Rybicki – biegły rewident nr 11242, ekspert corporate governance, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Kapituły Konkursu „Dyrektor Finansowy Roku”, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Propagator profesjonalnych rad nadzorczych. Komentator bieżących zmian w tym zakresie. W ramach działalności prowadzi specjalistyczne serwisy www.nadzorkorporacyjny.pl i www.komitetaudytu.com.pl. W radach nadzorczych zasiada od 2001 roku.

Piotr Nowjalis – absolwent Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od 20 lat związany z zarządzaniem finansami, zarówno w spółkach Skarbu Państwa (Lotos, KGHM), jak i spółkach z dominującym kapitałem prywatnym – AB SA (2003-2008 członek zarządu, CFO ) i CCC SA (2008-2017, wiceprezes zarządu, CFO). Aktualnie członek rad nadzorczych i komitetów audytu w CCC SA, Dino Polska SA, Synektik SA, wcześniej m.in. w Vantage Development SA, TIM SA, Rotopino.pl SA.

Program konferencji

DZIEŃ  I

Wystąpienie:
Piotr Rybicki
– NadzórKorporacyjny.pl, ekspert corporate governance

I. Przegląd bieżących regulacji obowiązujących rady nadzorcze

Wystąpienie:
Angelina Sarota –
wieloletni, były członek rady nadzorczej PKN ORLEN S.A.

II. Sposób powołania członka Rady Nadzorczej a jego status prawny

1. Wybór z uprawnienia osobistego akcjonariusza/udziałowca.

2. Głosowanie grupami.

3. Zgłoszony przez akcjonariusza/udziałowca.

4. Niezależny członek rady nadzorczej.

III. Współpraca zarząd – rada nadzorcza

1. Zasady współpracy na linii zarząd-rada nadzorcza.

2. Raportowanie na rzecz rady nadzorczej.

3. Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu.

IV. Zadania rady nadzorczej – ujęcie problematyczne

1. Wynikające z zapisów kodeksowych i statutowych.

2. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu.

3. Zatwierdzanie dokumentów strategicznych.

4. Rada nadzorcza w kryzysie.

V. Jak napisać „dobry” protokół rady nadzorczej – ćwiczenia praktyczne

Wystąpienie:
Piotr Rybicki – 
NadzórKorporacyjny.pl, ekspert corporate governance

VI. Regulamin RN – analiza przypadków

DZIEŃ II

Wystąpienie:
Piotr Rybicki – 
NadzórKorporacyjny.pl, ekspert corporate governance

I. Współpraca z audytorem

1. Wybór audytora.

2. Współpraca z audytorem.

3. Raportowanie audytora na rzecz rady nadzorczej.

4. Funkcje komitetu audytu.

II. Analiza sprawozdania finansowego i wyników finansowych

1. Analiza bilansu.

2. Analiza rachunku zysków i strat.

3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych.

4. Analiza sprawozdania z działalności jednostki.

Wystąpienie:
Piotr Nowjalis
– członek rad nadzorczych i komitetów audytu w CCC SA, Dino Polska SA, Synektik S.A.

III. Rada Nadzorcza w grupie kapitałowej

1. Nadzór rady nadzorczej spółki „matki” nad spółkami „córkami”.

2. Instrumenty kontroli w grupie kapitałowej.

IV. Rola Rady Nadzorczej w tworzeniu strategii organizacji

1. Monitorowanie czy wspieranie organizacji – pasywne i aktywne podejście rad nadzorczych.

2. Współdziałanie zarządu, Rady nadzorczej i akcjonariuszy w procesie tworzenia i wdrażania strategii organizacji.

Wystąpienie:
Angelina Sarota – wieloletni, były członek rady nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Piotr Nowjalis – członek rad nadzorczych i komitetów audytu w CCC SA, Dino Polska SA, Synektik S.A.
Piotr Rybicki – NadzórKorporacyjny.pl, ekspert corporate governance

V. Debata – obecne oczekiwania wobec rad nadzorczych i członków rad nadzorczych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w konferencji: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny konferencji:
Dzień I 10:00 – 17:00
Dzień II 10:00 – 16:00

Miejsce konferencji:

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partner

 

 

 

Terminy

19 02 2019 - 20 02 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję