KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI CONTROLLINGU Controlling drogą do poprawy efektywności i rentowności firmy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

KONFERENCJA DOBRE PRAKTYKI CONTROLLINGU Controlling drogą do poprawy efektywności i rentowności firmy

22 10 2018 - 23 10 2018 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Prelegenci konferencji

wnukprof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, partner w TG RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 25 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Wykładowca programów prowadzonych pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK) i Certified Institute of Marketing (UK). Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla: PKO BP S.A., TVP S.A., TP S.A., Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE S.A., TUIR WARTA S.A.

Jacek Branas – Konsultant, trener i coach. Ekspert TOC – Theory of Constraints w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w zarządzaniu projektami. Analizując istniejącą rzeczywistość firmy pomaga znaleźć kluczowe problemy i je usunąć. Znajduje ograniczenia w działalności firm i pomaga je usuwać lub minimalizować. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą, projektami oraz pomaga we wdrażaniu zmian. Specjalizuje się w szkoleniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Pomaga w ich późniejszym wdrażaniu. Posiada certyfikat międzynarodowej organizacji certyfikującej z zakresu TOC – Theory of Constraints International Certification Organization – TOCICO.

Piotr Rybicki – Ekspert corporate governance, finansista, od kilkunastu lat aktywie promuje profesjonalne rady nadzorcze, jest również komentatorem bieżących zmian w tym obszarze. Od 2001 roku zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek giełdowych. Wykładowca i prelegent na największych w Polsce konferencjach poświęconych corporate governance, również wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” oraz wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pełni funkcję Wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

dr inż. Dariusz Rojek – Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w Zakładach Produkcyjnych branży FMCG, stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów uzyskał na Wydziale Zarządzania UŁ. Obszar zainteresowań naukowych jest ściśle związany z pracą na stanowisku kierownika finansowego w Japan Tobacco International, gdzie odpowiedzialny był  za wyszukiwanie najlepszych rozwiązań według koncepcji Lean mających na celu zwiększanie wydajności  i redukcję kosztów i dotyczy wykorzystania rachunkowości zarządczej przy optymalizacji procesów stosując zasady Lean Management. Kierownik projektu wdrożenia systemu SAP. Obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Finansów i Administracji w DOZ S.A.

Sebastian Matyniak – Lider i wizjoner, który wyznacza kierunki rozwojowe Grupy BRAINSTORM. Zawsze dąży do celu z poszanowaniem wartości własnych i Klienta oraz z troską o Zespół. Pasjonat teorii ciągłego doskonalenia. Absolwent studiów MBA, z wykształcenia ekonomista. W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji a w szczególności tworzeniem strategii biznesowej oraz modeli biznesowych i doradztwem w zakresie Lean Management. Jego pasją jest kreowanie nowatorskich rozwiązań pomagających osiągać Klientom założone cele. Zawodowo jest twórcą wielu nowatorskich metod i narzędzi zarządzania.

Grzegorz Skonieczko – Odpowiada za finanse korporacji Dell EMC w 27 krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz Izraela. Wcześniej dyrektor finansowy fabryki Dell w Łodzi. Szlifów zawodowych nabierał w KPMG,  międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych, jako Biegły Rewident. Członek stowarzyszenia dyrektorów finansowych FINEXA i animator łódzkiego Forum Finansowego. Absolwent Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kulturoznawstwa.

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom dobrych praktyk controllingu wykorzystywanych w nowoczesnych organizacjach. W szczególności tematyka konferencji koncentruje się na roli controllingu we współczesnej organizacji, narzędziach zarządzania rentownością oraz zagadnieniach związanych z poprawą efektywności działania organizacji z wykorzystaniem szczupłego zarządzania (Lean Management) i szczupłej rachunkowości zarządczej (Lean Accounting). Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy i trenerzy posiadający unikalną wiedzę i doświadczenia z różnych organizacji.

Program

DZIEŃ I

9:00-10:00 – przerwa powitalna
10:00-11:30 – Piotr Rybicki

1. Rola i zadania controllingu w nowoczesnej firmie:
a) kompetencje i zadania kontrolera, operacyjne i strategiczne funkcje,
b) controlling jako źródło informacji wspomagających zarządzanie dla potrzeb kierownictwa, zarządu i rady nadzorczej – specyfika informacji dostarczanych menedżerom, zarządowi i radzie nadzorczej oraz sposoby ich prezentacji.

11:30-11:45 – przerwa kawowa
11:45-13:15 – Jacek Branas

2. Rachunkowość Przerobowa TOC – narzędzie do analizy efektywności usprawnień i produkcji:
a) czym jest TOC – Teoria Ograniczeń,
b) rachunkowość Przerobowa w przykładach,
c) praktyczne zastosowanie Rachunkowości Przerobowej – mini warsztat.

13:15-14:00 – lunch
14:00-15:30 – Tomasz Wnuk-Pel

1. Zarządzanie rentownością w nowoczesnej firmie – warsztat w formie case study (część 1):
a) wyodrębnienie obiektów przychodów i kosztów przydatnych w zarządzaniu,
b) dostosowanie sposobu ujmowania kosztów i przychodów do potrzeb pomiaru rentowności,
c) rozliczanie kosztów na wyodrębnione obiekty – produkty, klientów, regiony sprzedaży i kanały dystrybucji,
d) kształtowanie kosztów sprzedaży i rentowności firmy.

15:30-17:00 – Tomasz Wnuk-Pel

2. Zarządzanie rentownością w nowoczesnej firmie – warsztat w formie case study (część 2):
a) analiza odchyleń cen, kosztów produktów, kosztów sprzedaży,
b) analiza odchyleń poziomu sprzedaży, struktury sprzedaży, ilości sprzedaży, wielkości rynku i udziału w rynku,
c) sporządzanie raportów kontrolno-wynikowych z wykonania planów sprzedaży i zysku,
d) kluczowe wskaźniki dokonań w obszarze sprzedaży.

DZIEŃ II

9:00-10:00 – przerwa kawowa
10:00-11:45 – Grzegorz Skonieczko

1. Kontrolować i wspierać. Kultura samosterowności organizacji i kształtowanie wyników biznesu poprzez partnerstwo:
a) „zanurzona odpowiedzialność” –  kontroler/dyrektor finansowy jako biznes partner,
b) tworzenie kultury reakcji na wyniki,
c) hybrydowa sieć wpływu – ogniskowanie organizacji wokół priorytetów finansowych,
d) relacje z klientami i partnerami jako źródło informacji zwrotnej o efektywności i konkurencyjności,
e) im prościej tym skuteczniej – panorama kluczowych metryk.

11:45-12:00 – przerwa kawowa
12:00-13:30 – Sebastian Matyniak

2. Lean Management, jako koncepcja zarządzania nowoczesną firmą:
a) zaangażowanie pracowników budowane na transparentności informacji o firmie, celach, wynikach,
b) narzędzia budowania zaangażowania pracowników do poziomu w którym będą oni brali odpowiedzialność za samodzielne rozwiązywanie problemów,
c) tworzenie kultury Lean poprzez budowanie rutyn.

13:30-14:15 – lunch
14:15-16:00 – Dariusz Rojek

3. Lean Management i Lean Accounting w praktyce:
a) funkcjonowanie kultury ciągłego doskonalenia oraz rola rachunkowości zarządczej we wspieraniu filozofii Kaizen, wykorzystanie rachunku redukcji kosztów Kaizen do oceny projektów inwestycyjnych,
b) system kluczowych wskaźników dokonań w przedsiębiorstwie działającym zgodnie z zasadami Lean Management, charakterystyka najważniejszych wskaźników,
c) rola i znaczenie wizualizacji raportów rachunkowości zarządczej w Lean Management.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w konferencji: 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny konferencji:
Dzień I 10:00 – 17:00
Dzień II 10:00 – 16:00

Miejsce konferencji: centrum Warszawy

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partner
Kopia kariera_w_finansach infor_logo
Terminy

22 10 2018 - 23 10 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję