Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty

29 10 2018 - 31 10 2018 - Katowice
06 11 2018 - 08 11 2018 - Poznań
28 11 2018 - 30 11 2018 - Wrocław
10 12 2018 - 12 12 2018 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący*

Artur Raciński – biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze”, „Konsolidacja sprawozdań finansowych”, a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, przedstawienie przykładów najczęściej występujących i sprawiających w praktyce największe trudności korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wprowadzanych do poszczególnych składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego w kolejnych latach obrotowych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy jednostek dominujących odpowiedzialni za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dyrektorzy finansowi, główni księgowi.

Program

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

2. Konsolidacja metodą pełną:
a) podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną,
b) korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem i nabyciem jednostki zależnej,
c) odpisy amortyzacyjne i aktualizujące wartość firmy i ujemną wartość firmy,
d) podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych,
e) zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych,
f) eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną,
g) niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składników majątku,
h) sprzedaż całości lub części udziałów w jednostkach zależnych,
i) zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego.

3. Wycena udziałów metodą praw własności:
a) podstawowe zasady wyceny metodą praw własności,
b) wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych,
c) rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych, zmiana statusu spółki ze stowarzyszonej na zależną,
d) sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

4. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSR/MSSF:
a) konsolidacja metodą pełną,
b) wycena udziałów metodą praw własności.

5. Dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

29 10 2018 - 31 10 2018 - Katowice
06 11 2018 - 08 11 2018 - Poznań
28 11 2018 - 30 11 2018 - Wrocław
10 12 2018 - 12 12 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję