Międzynarodowe prawo podatkowe

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Międzynarodowe prawo podatkowe

26 02 2018 - 27 02 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący*

Ewelina Lelito, LL.M – doradca podatkowy, prawnik (Uniwersytet Jagielloński). Absolwentka studiów LL.M. z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu. Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa podatkowego, które zdobywała pracując w spółkach doradztwa podatkowego (m.in. BDO, Deloitte), administracji podatkowej oraz współpracując z kancelariami prawniczymi (m.in. SPCG). Prowadzi kancelarię doradcy podatkowego.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

DZIEŃ I

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE:
1. Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego (umiejscowienie w systemie źródeł prawa w Polsce, właściwe organy, rola OECD, Model Konwencji OECD i inne modele konwencji).
2. Bezpośredni skutek umów międzynarodowych.
3. Wprowadzenie do europejskiego prawa podatkowego. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej. Zakaz dyskryminacji. Swoboda przedsiębiorczości. Zasada proporcjonalności. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
4. Konstrukcja poszczególnych umów.

II. REZYDENCJA PODATKOWA – przykłady praktyczne:
1. Obowiązek podatkowy (znamiona podlegania w Polsce nieograniczonemu i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).
2. Zakres podmiotowy Modelu Konwencji OECD.
3. Orzeczenia sądów i interpretacje indywidualne.

III. ZYSKI PRZEDSIĘBIORSTW – przykłady praktyczne.

IV. „ZAKŁAD PODATKOWY” – przykłady praktyczne:
1. Zagraniczny zakład jako podatnik podatku dochodowego.
2. Zagraniczny zakład w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Stała placówka w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
4. Działalność przygotowawcza i pomocnicza w świetle Modelu Konwencji OECD.
5. Plac budowy.
6. Działalność prowadzona poprzez zależnego przedstawiciela.
7. Rozrachunki między jednostką macierzystą a zagranicznym zakładem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Metoda bezpośredniego przypisywania zysków.
9. Metoda pośredniego przypisywania zysków.
10. CENY TRANSFEROWE. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w odniesieniu do rozliczeń pomiędzy zagranicznym zakładem a jednostką macierzystą.
11. Rozliczanie strat.
12. Przypisywanie kosztów i przychodów do zagranicznego zakładu.
13. Przedstawienie wyniku zagranicznego zakładu w deklaracji jednostki macierzystej.
14. Różnice kursowe.
15. Wyposażenie zakładu w kapitał, towary handlowe, środki trwałe – VAT, PDOP.
16. Omówienie aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych.

V. METODY UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA – przykłady praktyczne.

DZIEŃ II

Opodatkowanie dochodów transgranicznych – podatek u źródła oraz najem siły roboczej

I. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODATKU „U ŹRÓDŁA” (ZNAMIONA OPODATKOWANIA) – przykłady praktyczne:
1. Przychody (dochody) osiągane na terytorium RP.
2. Płatnik i podatnik.
3. Deklaracje podatkowe i terminy. Organy podatkowe.
4. Certyfikat rezydencji podatkowej.
5. Opodatkowanie zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

II. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM U ŹRÓDŁA – przykłady praktyczne:
1. Świadczenia niematerialne.
2. Odsetki.
3. Prawa Należności licencyjne.
4. Dywidendy.
5. Orzecznictwo sądów i interpretacje indywidualne.

III. ZWOLNIENIE OD OPODATKOWANIA PODATKIEM U ŹRÓDŁA – przykłady praktyczne:
1. Warunki i terminy.
2. Odpowiedzialność płatnika.

IV. CASE STUDY – aktualne orzecznictwo i interpretacje indywidualne:
1. Kurs waluty.
2. Pojęcie „zapłaty”.
3. Zakup biletów lotniczych, zakup biletów na imprezy artystyczne i sportowe, wynajem samochodów za granicą, płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie.

V. REZYDENCJA PODATKOWA PRACOWNIKA:
1. Ustalenie rezydencji pracownika przed rozpoczęciem oddelegowania i monitorowanie ewentualnych zmian w trakcie oddelegowania.
2. Możliwość i konsekwencje zmiany rezydencji w trakcie roku.
3. Rozstrzygniecie konfliktu podwójnej rezydencji (podwójnego nieograniczonego obowiązku podatkowego).

VI. STOSOWANIE UMOWY:
1. Ustalenie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz poprawne zakwalifikowanie dochodu pracownika do właściwego artykułu UPO.
2. Kolizje między art. 15 a art. 16 umowy.
3. Problem tzw. „samozatrudnienia” na umowach cywilnoprawnych i jego możliwej odmiennej kwalifikacji w świetle umowy.
4. Kompetencje poszczególnych zaangażowanych państw do opodatkowania osób pracujących w innym kraju na podstawie umowy:
a) opodatkowanie wg miejsca wykonywania pracy,
b) klauzula dotycząca oddelegowania,
c) klauzula dotycząca wynajmu siły roboczej,
d) zasady unikania podwójnego opodatkowania.
5. Wpływ zatrudniania pracowników za granicą na możliwość powstania zagranicznego zakładu pracodawcy.
6. Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 02 2018 - 27 02 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję