Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”

24 05 2018 - 25 05 2018 - Katowice

Kategoria: ,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie poszczególnych rozwiązań zaproponowanych przez Krajowy Standard rachunkowości nr 11 na praktycznych przykładach i w nawiązaniu do zdarzeń i sytuacji, które miały miejsce w polskich przedsiębiorstwach, gdzie zostały zaobserwowane przez prowadzącego szkolenie.

Prowadzący*

Witold Bojanowski – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz wykładowca czołowych firm szkoleniowych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in.: Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, TP S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor). Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”. Współautor projektu Standardu, uczestniczył w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości. 

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

DZIEŃ I

1. Cel wprowadzania standardu.

2. Zakres standardu i jaki przedsiębiorstwom przede wszystkim jest dedykowany.

3. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard.

4. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.

5. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – rozwinięcie zasad wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych:
a) ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
b) szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych:
• kryteria geograficzne,
• kryteria techniczne,
• kryteria historyczne.

6. Wartość początkowa środka trwałego:
a) ogólne zasady ustalania wartości początkowej,
b) ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego:
• zakup środka trwałego lub pozyskanie po zakończeniu umowy leasingowej,
• ujawnienia środków trwałych,
c) ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego:
• zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych,
• moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym,
• rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
• koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy,
• koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych ,
• koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania,
• nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania,
• likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu,
• zaniechanie inwestycji,
 •zagadnienia pozostałe dotyczące wartości początkowej.

DZIEŃ II

7.  Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
a) ulepszenia środków trwałych:
• poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
• miary wartości użytkowej,
• rodzaje ulepszeń,
• ulepszenie obcego środka trwałego.
b) nakłady na bieżącą eksploatację:
• konserwacje a remonty,
• remonty bieżące (typowe, awaryjne),
• remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe,
• części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.

8. Amortyzacja środka trwałego:
a) pojęcie amortyzacji,
b) wartość podlegająca amortyzacji,
c) metody amortyzacji,
d) stawki i stopy amortyzacji,
e) sezonowość a zasady amortyzacji,
f) amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego,
g) odpisy amortyzacyjne od inwentarzowych obiektów zbiorczych,
h) jednorazowy odpis wartości początkowej niskocennego środka trwałego,
i) termin rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji,
j) wznowienie odpisów amortyzacyjnych,
k) okresowa weryfikacja parametrów amortyzacji.

9. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:
a) ogólne zasady,
b) sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie,
c) likwidacja i  niedobór,
d) odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
e) wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji.

10. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych:
a) dokumentacja obrotu,
b) specyfika inwentaryzacji środków trwałych.

11. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 890 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

24 05 2018 - 25 05 2018 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję