Wszystko o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz nowych zasadach prowadzenia kontroli

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wszystko o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz nowych zasadach prowadzenia kontroli

27 09 2017 - Poznań

Kategoria: ,
Prowadzący

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland, Roche Diagnostics Polska.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Cel szkolenia

Od końca 2016 r. rozpoczął się proces wprowadzania zmian reformujących administrację podatkową (skarbową). Największy pakiet tych zmian wchodzi w życie 1 marca 2017 r. i obejmuje całkowite przedefiniowanie organów podatkowych i tzw. celno-skarbowych (następuje m.in. likwidacja UKS-ów, urzędów celnych, izb celnych, itp.). Zmiany wprowadzają zupełnie nowy rodzaj kontroli (kontrolę celno-skarbową) oraz szerokie uprawnienia organów kontroli. Pojawiają się również nowe procedury odwoławcze o dużym stopniu skomplikowania (np. inne zasady korygowania deklaracji w trakcie „zwykłych” kontroli podatkowych a „nowych” kontroli celno-skarbowych, różne organy odwoławcze od decyzji tego samego urzędu, itp.). Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian, łącznie z analizą porównawczą starych i nowych rozwiązań.

Adresaci  szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, organów zarządzających, księgowych, doradców podatkowych oraz wszystkich osób zajmujących się obsługą finansową przedsiębiorców.

Program

1. Zmiany podstawowe – PRZEDEFINIOWANIE ORGANÓW PODATKOWYCH. KONTROLA CELNO-SKARBOWA:
a) likwidacja UKS-ów, urzędów celnych, izb celnych, itp.,
b) zadania KAS,
c) nowy rodzaj kontroli: kontrola celno-skarbowa,
d) czynności kontrolne (miejsce prowadzenia, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
e) nowe i stare organy podatkowe – jak je rozumieć?

2. Zmiany podstawowe – NOWE PROCEDURY:
a) nowy rodzaj kontroli: kontrola celno-skarbowa,
b) przedefiniowanie sposobu prowadzenia kontroli celno-skarbowej,
c) wszczęcie i zakończenie kontroli celno-skarbowej,
d) wszczęcie postępowań oraz „przekształcenie” kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe,
e) analiza porównawcza między starymi i nowymi rozwiązaniami (postępowanie kontrolne oraz kontrola podatkowa w ramach postępowania a nowa kontrola celno-skarbowa),
f) protokoły kontroli, wyniki, postanowienia, decyzje – dotąd i według nowych rozwiązań,
g) korygowanie deklaracji w ramach nowych procedur kontrolnych,
h) procedury odwoławcze (w jakich przypadkach ten sam organ będzie organem II instancji a w jakich Dyrektor Izby Administracji Skarbowej).

3. Zmiany podstawowe – UPRAWNIENIA KONTROLNE W KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ:
a) wykorzystanie psów służbowych,
b) kontrola bez zapowiedzi a kontrole „na legitymację”,
c) szerokie uprawnienia w zakresie rozszerzania zakresu kontroli (badanie dowolnych okresów),
d) przeszukania, legitymowanie,
e) uprawnienia w zakresie lokali mieszkalnych,
f) kontrola przesyłek pocztowych i pojazdów.

4. Zmiany podstawowe – OBOWIĄZKI KSIĘGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH,  PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ INNYCH OSÓB:
a) zakres obowiązków określonych osób,
b) dotkliwe sankcje finansowe,
c) obowiązki w zakresie oględzin,
d) uwaga na naruszenie tajemnicy zawodowej.

5. Zmiany powiązane – kontrola przedsiębiorcy a swoboda działalności gospodarczej:
a) plany kontrolne,
b) zawiadamianie o kontroli,
c) procedura w zakresie sprzeciwu,
d) szczególne sposoby kontroli (oględziny, próbki, pomiary ) – w powiązaniu z regulacjami Ordynacji podatkowej.

6. Zmiany powiązane – ORDYNACJA PODATKOWA:
a) relacja dotychczasowych procedur wobec nowych rozwiązań,
b) wzajemne przejmowanie kontroli,
c) szczególna regulacja w zakresie wszczynania postępowań podatkowych po ponownej kontroli (stawki VAT),
d) kontrola a naliczanie odsetek za zwłokę,
e) nowy zakres podmiotów zobowiązanych do uczestniczenia w czynnościach sprawdzających (rozszerzona kontrola krzyżowa),
f) zmiany w zakresie pełnomocnictw ogólnych.

7. Zmiany powiązane – NOWE ZASADY WYDAWANIA INTERPRETACJI PODATKOWYCH:
a) „objaśnienia podatkowe” oraz ich moc prawna (w powiązaniu z klauzulą nadużycia prawa),
b) „utrwalona praktyka administracyjna” i jej znaczenie (w powiązaniu z klauzulą nadużycia prawa),
c) nowe zasady wydawania interpretacji – rodzaje organów wydających oraz sposób procedowania.

8. Zmiany powiązane – VAT:
a) zatrzymanie zwrotu VAT – nowe procedury (powiązanie z uchwałą I FPS 2/16),
b) szczególna regulacja w zakresie wszczynania postępowań podatkowych po ponownej kontroli (stawki VAT).

9. Procedury przejściowe:
a) kontrole wszczęte i niezakończone,
b) egzekucje wszczęte i niezakończone,
c) procedury odwoławcze w toku.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

27 09 2017 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję