Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 r.

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 r.

24 01 2018 - Poznań
29 01 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący*

Wioleta Biel – doradca podatkowy, Prezes zarządu BG Tax & Legal. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Z wykształcenia prawnik, z zawodu licencjonowany doradca podatkowy z ponad 8-letnim doświadczeniem w pracy dla największych spółek w Polsce. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte – jednej z największych spółek świadczących usługi doradztwa podatkowego na świecie. Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz międzynarodowym doradztwie podatkowym. Asystowała przy wielu transakcjach restrukturyzacyjnych zarówno z wykorzystaniem podmiotów prawa polskiego, jak i prawa obcego. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych, międzynarodowych systemów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych. Wykładowca na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie prawidłowego rozliczania PIT przez przedsiębiorców. Szkolenie będzie prowadzone z punktu widzenia obowiązków podatkowych firm jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy zwrócić uwagę, że w 2016 r. nastąpiła drastyczna zmiana linii orzeczniczej i interpretacyjnej w zakresie opodatkowania świadczeń pracowniczych PIT, co wymaga szczegółowego omówienia i zrewidowania dotychczasowego podejścia przedsiębiorców. Dodatkowo, podczas szkolenia zostaną omówione inne istotne zmiany ustawy o PIT.  Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej przez praktyków zajmujących się podatkami na co dzień. Poruszana tematyka będzie obejmować najbardziej istotne zagadnienia w podatku PIT wykorzystywane w codziennej pracy. Zajęcia są dedykowane osobom, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi PIT w przedsiębiorstwach, w szczególności pracownikom działów księgowych i księgowo – kadrowych.

Program

1. Zmiany oraz planowane zmiany w PIT, wraz z omówieniem skutków podatkowych regulacji:
a) zmiana w zakresie kwoty wolnej od podatku,
b) jeden podatek zamiast PIT, ZUS i NFZ – plany Ministerstwa w zakresie wprowadzenia jednej daniny od 2018 r.,
c) rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników,
d) opodatkowanie  świadczeń na żłobki i przedszkola,
e) opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT,
f) wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowej regulacji,
g) zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych w PIT,
h) zmiany w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z niezapłaconą należnością,
i) opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych,
j) zwolnienie z opodatkowania wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę,
k) zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

2. Ogólne zasady PIT:
a) zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o PIT, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, dochód jako przedmiot opodatkowania,
b) odliczenia od dochodu oraz odliczenia od  podstawy opodatkowania, ulgi podatkowe,
c) stawki podatkowe, obowiązki płatników, odpowiedzialność płatników.

3. Przychody podatkowe:
a) katalog źródeł przychodów – zasady prawidłowej kwalifikacji danego przychodu do konkretnego źródła,
b) ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
c) przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
d) przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, o wykonanie dzieła, kontrakty menadżerskie, inne stosunki cywilnoprawne),
e) przychody z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o PIT,
f) pozostałe źródła przychodów.

4. Świadczenia rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia a przychód pracownika – najnowsze orzecznictwo: imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe – narady, konferencje, abonamenty medyczne, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, strój, ubiór pracowników, ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla członka zarządu, zapewnienie zakwaterowania, okulary dla pracownika, dowóz do pracy, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (komputer, telefon itp.), świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.), świadczenia o charakterze symboliczny a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty).

5. Przykładowe zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe – omówienie najczęściej występujących zwolnień.

6. Podróże służbowe pracowników i innych osób – najnowsze interpretacje i orzeczenia: dieta i odliczenia od diety, zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów noclegu, zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą, zwrot innych wydatków w podróży służbowej, zaliczka na poczet podróży służbowej.

7. Rozliczenie podatkowe pracownika oddelegowanego.

8. Samochody służbowe na gruncie ustawy o PIT – samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe, dokumentacja, prawidłowe ustalenie odpłatności, najczęstsze błędy, problem z rozliczeniem paliwa, problematyka jazd lokalnych.

9. Koszty uzyskania przychodów – jakie koszty można przypisać do poszczególnego źródła przychodów? Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, koszty z działalności wykonywanej osobiście. Kiedy możemy rozpoznać 50% koszty uzyskania przychodów?

10. Obowiązek wystawiania PIT 8C i PIT 8AR (konsumpcja, prezenty, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach, konkursy i sprzedaż premiowa).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 540 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:  centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pljoanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

24 01 2018 - Poznań
29 01 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję