Podatek u źródła

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Podatek u źródła

24 01 2018 - Poznań
26 01 2018 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący*

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć. Doświadczony wykładowca, prelegent na ponad 500 szkoleniach prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku CIT, cen transferowych oraz podatku u źródła. Autor oraz współautor wielu publikacji specjalistycznych m. in. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz portali internetowych Infor.pl oraz TaxFin.pl.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest omówienie aktualnej problematyki dotyczącej podatku u źródła w transakcjach międzynarodowych. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo oraz interpretacje. Materiały uwzględniają aktualny tekst przepisów, aktualne orzecznictwo, interpretacje oraz informacje co do opodatkowania podatkiem u źródła dywidendy, odsetek oraz należności licencyjnych we wszystkich zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

fotolia_99881288Zakup biletów lotniczych a obowiązek pobrania podatku u źródła?
Sprawdź na co zwrócić szczególną uwagę »»

Program

1. Podatek u źródła – pojęcie oraz podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła, źródła prawa.

2. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów).

3. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.

4. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie),
b) siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba).

5. Zakład w CIT i PIT oraz zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) powstanie zakładu,
b) zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zysków do zakładu),
c) szczególne przypadku zakładów (stałe placówki, budowy, biura),
d) wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawiciele, maklerzy).

6. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

7. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

8. Odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) odsetki od kredytów i pożyczek,
b) odsetki od zobowiązań handlowych,
c) odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od odsetek),
d) odsetki od kredytów bankowych oraz od finansowania z instytucji finansowych,
e) cash pooling a obowiązek pobrania podatku u źródła.

9 .Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a CIT i PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych podlegające obowiązkowi pobrania podatku u źródła:
• znaki towarowe,
• know-how,
• licencje na programy komputerowe (zmiana podejścia sądów administracyjnych i organów podatkowych)
• użytkowanie urządzenia przemysłowego (szeroka definicja urządzenia przemysłowego, odrębności dla maszyn budowlanych),
• odszkodowania za naruszenie praw autorskich.

10. Instytucja bezpośredniego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – ryzyka związane z niezastosowaniem klauzuli.

11. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:
a) implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
b) przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek,
c) nowa przesłanka dla zastosowania zwolnienia od 1 stycznia 2017 r.

12. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT   oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in.  umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
b) przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.

13. Podatek u źródła od biletów lotniczych – problemy praktyczne oraz rewolucyjne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. (wyłączenie obowiązku poboru podatku).

14. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy i artyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) pojęcie artysty i sportowca,
b) zasady poboru podatku u źródła w przypadku tzw. wynagrodzenia mieszanego oraz w przypadku tzw. spółek estradowych.

15. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT a wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

16. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne związane z brakiem definicji,
b) usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) szczególne rodzaje usług niematerialnych:
• usługi reklamowe a usługi marketingowe,
• usługi prawne i księgowe,
• usługi tłumaczeń,
• pośrednictwo handlowe i finansowe,
• udzielanie poręczeń i gwarancji,
• usługi doradztwa biznesowego i handlowego.

17. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa.

18. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:
a) znaczenie certyfikatów rezydencji,
b) forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia (zmiana podejścia organów podatkowych),
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) aktualizacja certyfikatów,
f) ostateczny moment na przedstawienie certyfikatu rezydencji.

19. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:
a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
c) podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
d) zakup biletów na imprezy artystyczne i sportowe,
e) wynajem samochodów za granicą,
f) płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
g) problem tzw. ubruttowienia,
h) podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.

20. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja  CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, wymagane informacje),
b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O).

21. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania – przykłady praktyczne:
a) metoda wyłączenia z progresją,
b) metoda zaliczenia proporcjonalnego,
c) metoda zaliczenia pełnego.

22. Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

23. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

24 01 2018 - Poznań
26 01 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję