Podatek u źródła

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Podatek u źródła

26 10 2018 - Warszawa
23 11 2018 - Warszawa
23 11 2018 - Gdańsk
26 11 2018 - Poznań
28 11 2018 - Katowice
12 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - Kraków
19 12 2018 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący*

Anna Karczewska – dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Prawnik, ekonomista, ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Paweł Szymański – doradca podatkowy. Od wielu lat pracuje jako specjalista w zakresie podatków dochodowych.  Jego doświadczenie obejmuje szeroki zakres branż – od przemysłu obronnego do produkcji, branży technologicznej, dóbr konsumenckich, budowlanej, rozrywkowej i sportowej. Brał udział w projektach restrukturyzacji kapitałowej  grup medialnych w celu zapewnienia optymalnej struktury prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalizuje się  w realizacji przeglądów podatkowych, mających na celu określenie najlepszej polityki podatkowej klienta, w tym w celu  wyeliminowania zagrożeń sporu z organami podatkowymi w przyszłości.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest omówienie aktualnej problematyki dotyczącej podatku u źródła w transakcjach międzynarodowych. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo oraz interpretacje. Materiały uwzględniają aktualny tekst przepisów, aktualne orzecznictwo, interpretacje oraz informacje co do opodatkowania podatkiem u źródła dywidendy, odsetek oraz należności licencyjnych we wszystkich zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Program

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Podatek u źródła – definicja oraz podstawowe zasady związane z poborem.

2. Źródła prawa:
a) modelowa konwencja OECD,
b) komentarz OECD do Modelowej Konwencji,
c) znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

3. Dochody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

4. Ograniczony a nieograniczony obowiązek podatkowy.

5. Metody unikania podwójnego opodatkowania w prawie krajowym oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) metoda wyłączenia z progresją,
b) metoda zaliczenia proporcjonalnego,
c) metoda zaliczenia pełnego.
6. Certyfikat rezydencji:
a) pojęcie certyfikatu rezydencji,
b) rola certyfikatu rezydencji,
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji,
d) praktyczne problemy związane z certyfikatami rezydencji.

7. Zakład zagraniczny:
a) pojęcie zakładu na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a definicja zakładu na gruncie polskich ustaw,
b) powstanie zakładu,
c) zasady opodatkowania zakładu.

8. Klauzula beneficial owner na gruncie przepisów polskich i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

9. Obowiązki płatnika podatku u źródła:
a) moment poboru podatku,
b) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku „u źródła”,
c) problematyka ubruttowienia należności,
d) podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
e) złożenie deklaracji CIT10Z/PIT 8AR,
f) obowiązki informacyjne – IFT-2/2R oraz IFT-1/1R,
g) pozostałe obowiązki ciążące na płatnikach podatku u źródła.

SZCZEGÓŁOWE UREGULOWANIA ZWIĄZANE Z OPODATKOWANIEM U ŹRÓDŁA

1. Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła – w świetle przepisów ustaw PIT i CIT oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) zapłata odsetek,
b) odsetki od kredytów i pożyczek,
c) odsetki od zobowiązań handlowych,
d) odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od odsetek),
e) warunki do zwolnienia od podatku u źródła od odsetek – implementacja przepisów Dyrektywy Rady z 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r.

2. Opodatkowanie podatkiem u źródła należności licencyjnych – w świetle przepisów ustaw PIT i CIT oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja należności licencyjnych na gruncie polskiego ustawodawstwa oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) licencje na programy komputerowe – zmiana,
c) znaki towarowe,
d) know-how,
e) używanie urządzenia przemysłowego,
f) warunki do zwolnienia od podatku u źródła od odsetek – implementacja przepisów Dyrektywy Rady z 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r.

3. Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – w świetle przepisów ustaw PIT i CIT oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) dywidendy a inne dochody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych,
b) zastosowanie zwolnienia dywidendy z opodatkowania.

4. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym- w świetle przepisów ustaw PIT i CIT oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) problemy związane z brakiem definicji usług niematerialnych,
b) usługi doradcze,
c) usługi księgowe,
d) usługi prawne,
e) usługi reklamowe a marketingowe,
f) usługi zarządzania i kontroli.

5. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w świetle przepisów ustawy PIT oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

6. Podatek u źródła od biletów lotniczych – wyłączenie obowiązku poboru podatku.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 10 2018 - Warszawa
23 11 2018 - Warszawa
23 11 2018 - Gdańsk
26 11 2018 - Poznań
28 11 2018 - Katowice
12 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - Kraków
19 12 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję