Praktyczne umiejętności przygotowania i analizy biznes planu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Praktyczne umiejętności przygotowania i analizy biznes planu

08 02 2018 - 09 02 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

dr inż. Michał Kowalski – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Program

I Biznesplan jako wyraz strategii zarządzania firmą

1. Biznesplan – informacje wstępne:
a) cele, funkcje i odbiorcy biznesplanu,
b) standardy sporządzania biznesplanów – duże a małe przedsięwzięcie, plany do projektów UE i dla instytucji finansowych,
c) procedury i etapy pisania biznesplanu – organizacja pracy i dobór autorów,
d) wzorcowa struktura biznesplanu,
e) błędy merytoryczne i formalne.

2. Elementy biznesplanu:
a) streszczenie menadżerskie – dobór treści, preferowane formy narracji,
b) cele i opis przedsięwzięcia – właściwa prezentacja produktu lub usługi,
c) analiza otoczenia projektu biznesowego – rynek docelowy, analiza nabywców, konkurencji, analiza sektora, model 5 sił Portera,
d) prezentacja posiadanych kompetencji – doświadczanie, zasoby materialne, ludzkie, know-how, plan organizacji i zarządzania,
e) wybór strategii biznesowej – deklaracja misji i wizji, definiowanie modelu biznesowego, zakres planu marketingowego,
f) synteza wniosków analizy strategicznej – analiza SWOT.

II Finansowy wymiar biznesplanu

3. Wprowadzenie do planowania finansowego:
a) perspektywa kasowa a księgowa: różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, przychodem a wpływem pieniądza, zyskiem a przepływami pieniężnymi,
b) bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych – układ, treść, zakres informacyjny,
c) księgowe a analityczne sprawozdanie finansowe,
d) operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w systemie informacji finansowej przedsiębiorstwa.

4. Projekcja sprawozdań finansowych (ćwiczenia z wykorzystaniem MS Excel):
a) etapy planowania finansowego,
b) projekcja przychodów i kosztów działalności,
c) narzędzia budżetowania kosztów osobowych,
d) plan wydatków inwestycyjnych i odpisów amortyzacyjnych,
e) planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i bilansowanie cash flow,
f) analiza ryzyka – konstruowanie scenariuszy wydarzeń.

5. Metody analizy finansowej stosowane przy opracowywaniu biznesplanu:
a) analiza ryzyka operacyjnego i progu rentowności,
b) wybór źródeł finansowania – wykorzystanie dźwigni finansowej i połączonej,
c) analiza wrażliwości zysku,
d) wskaźnikowa ocena biznesplanu – rodzaje wskaźników i ich interpretacja w obszarach: rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności gospodarowania.

III Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego

6. Tradycyjne i dochodowe metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych:
a) zmienna wartość pieniądza w czasie, stopa dyskontowa,
b) pojęcie kosztu kapitału,
c) prosta stopa zwrotu i okres zwrotu,
d) przepływy gotówkowe netto – sposób definiowania, FCF dla kapitału własnego a FCF dla kapitału całkowitego,
e) wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji,
f) model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych – wykorzystanie biznesplanu do określenia wartości firmy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

08 02 2018 - 09 02 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję