Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom

05 03 2018 - Wrocław
14 03 2018 - Gdańsk
15 03 2018 - Poznań
16 03 2018 - Katowice
23 03 2018 - Warszawa

Kategoria: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cel szkolenia

W dniu 26 czerwca 2017 r. upływa termin implementacji IV Dyrektywy AML, której ostateczna wersja weszła w życie 25 czerwca 2015 r. Dyrektywa wprowadza zmiany w regulacjach prawa europejskiego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  i finansowaniu terroryzmu dla tzw. instytucji obowiązanych. Najważniejsze zmiany wynikające z zapisów IV Dyrektywy AML dotyczą kompleksowego podejścia do analizy ryzyka, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, rozszerzenia definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz limitów rejestracji transakcji. Celem szkolenia jest przekazanie oraz aktualizacja wiedzy w powyższym zakresie, zapewnienie realizacji obowiązku szkolenia wymaganego przez organy kontroli. Podczas szkolenia przedstawiony będzie aktualny stan obowiązujący, jak również wskazanie zmian, które będą musiały być wdrożone przez wszystkie instytucje objęte reżimem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Do takich zmian należy np. konieczność przeprowadzenia całościowej analizy ryzyka w skutecznym przeciwdziałaniu przestępczości, zmiana w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego czy osób na politycznie eksponowanych stanowiskach. Zmiany w przepisach wiążą się z koniecznością podjęcia przez instytucje jak i osoby dostosowania procesów do nowych obowiązków. Istotna w tym kontekście jest precyzyjna interpretacja nowych wytycznych oraz ich skuteczne wdrożenie.

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi podmiotów gospodarczych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biegli rewidenci w spółkach, kancelarie prawne i podatkowe, jak i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Program

1. Definicja brudnych pieniędzy. Omówienie schematu przestępstwa. Zmiany w ordynacji podatkowej.

2. Przykłady prania pieniędzy, analizy, postępowanie dowodowe.

3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz IV Dyrektywy a także rekomendacji organizacji FATF, komitetu Moneyval Rady Europy.

4. Obowiązki niefinansowych instytucji oraz osób wykonujących działalność zawodową w kontekście istniejących przepisów oraz konieczność wprowadzenia lub wdrożenia zmian w istniejących procedurach wewnętrznych:
a) obowiązki rejestracyjne:
• obowiązek rejestracji transakcji tzw. „ponadprogowych” oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, zmiany wynikające z Dyrektywy i przepisów krajowych,
• obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację np. przy świadczeniu usług na rzecz swojego klienta,
• obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
• obowiązek informowania o zastosowanym zamrożeniu środków albo o niewykonanym udostępnieniu,
• zwolnienia ustawowe.
b) obowiązki analityczne:
• analiza ryzyka, poziomy, konsekwencje,
• środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (risk basedapproach),
• kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka,
• obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka
generowanego przez każdego klienta.
c) obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:
• obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości,
• obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości,
• obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,
• obowiązek bieżącego monitorowania „stosunków gospodarczych” z klientem.
d) obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z „osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne” (PEP). Zmiana definicji PEP,
e) stosowanie uproszczonych albo wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.

5. Dokumentowanie wykonywanych obowiązków.

6. Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych. Postępowanie w przypadku wszczęcia, konsekwencje.

7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a) zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

8. Studium przypadku.

9. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.


 Opinie uczestników poprzedniej edycji szkolenia:

„Szkolenie bardzo przydatne oraz dostosowane do naszych potrzeb. Ogromnym plusem było to, że prowadząca znała temat od podstaw i była twórcą ustawy, o której m.in. była mowa. Jak najbardziej rekomenduję to szkolenie”

„Bardzo dobre, merytoryczne, konkretne, dużo potrzebnych i istotnych informacji”

„Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny przez osobę posiadającą szeroką wiedzę i udzielającą odpowiedzi na każde pytanie. Szkolenie poszerzyło moją dotychczasową wiedzę”

„Bardzo przydatne zwłaszcza, że tematyka nie jest łatwa. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym.”

„Szkolenie o dużej wartości merytorycznej. Pogłębiłam wiedzę na temat beneficjenta rzeczywistego oraz wymagań nakładanych na mocy IV Dyrektywy.”

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 650 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

05 03 2018 - Wrocław
14 03 2018 - Gdańsk
15 03 2018 - Poznań
16 03 2018 - Katowice
23 03 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję