Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej

27 02 2018 - Warszawa
19 03 2018 - Poznań
23 03 2018 - Gdańsk
23 03 2018 - Warszawa
11 04 2018 - Katowice
11 04 2018 - Słupsk
11 04 2018 - Koszalin
12 04 2018 - Białystok
12 04 2018 - Łódź
18 04 2018 - Kraków
18 04 2018 - Legnica
19 04 2018 - Warszawa
23 04 2018 - Lublin
25 04 2018 - Wrocław
28 05 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący*

Grzegorz Niebudek – Adwokat i Doradca podatkowy. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Działalnością szkoleniową zajmuje się od 2011 r. Doświadczenie szkoleniowe Pana Grzegorza Niebudek obejmuje ponad 400 szkoleń (ponad 2500 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, procedury podatkowej, cen transferowych, oraz delegacji krajowych i zagranicznych.  Specjalista w zakresie postępowań podatkowych, wielokrotnie reprezentował swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Autor oraz współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz portalu internetowego TaxFin.pl.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć. Doświadczony wykładowca, prelegent na ponad 500 szkoleniach prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku CIT, cen transferowych oraz podatku u źródła. Autor oraz współautor wielu publikacji specjalistycznych m. in. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz portali internetowych Infor.pl oraz TaxFin.pl.

Mariusz Nowak – doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy. Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

I. Planowane zmiany w VAT 2018 r. – wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment)

1. Mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE.

2. Split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?

3. Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności.

4. Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności.

5. Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment.

6. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.

7. Formy płatności  transakcji handlowych a split payment.

8. Podzielona płatność a JPK.

9. Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności.

10. Kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na achunku VAT.

11. Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT.

II. Planowane zmiany w CIT 2018 r.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.:
a) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych – zmiana od stycznia 2017 r.,
b) likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

2. Projekt z dnia 9 maja 2017 r. :
a) zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

3. Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r.:
a) publikacja informacji ze składanych przez podatników zeznań podatkowych / zniesienie tajemnicy skarbowej (dotyczy podatników o najwyższych przychodach oraz PGK).

4. Projekt z dnia 6 lipca 2017 r.:
a) zmiany ogólne:
• zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
• zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych,
• wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (powyżej 10 MLN PLN) w wysokości 0,042 %,
• wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,
• ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend.
b) zmiany w zakresie przychodów i kosztów podatkowych:
• wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od dochodów z innych źródeł,
• nowa kategoria przychodowa – przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw,
• zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad ograniczania możliwości zaliczania odsetek do kosztów (do 30 % EBITDA z zastrzeżeniem odsetek poniżej 120.000 PLN) – zmiana nie dotyczy tzw. przedsiębiorstw finansowych,
• wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych (np. umów licencyjnych, usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych itp.) oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych –  do 5% EBITDA powyżej 1,2 MLN PLN,
• doprecyzowanie przepisów w zakresie kosztów pośrednich – ujęcie podatkowe uzależnione od ujęcia rachunkowego,
• brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku,
• strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto,
 Doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności,
• zmiana zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie,
• podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 5.000 PLN,
• ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.

III. Planowane zmiany w PIT 2018 r.

1. Ograniczenie w zakresie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych otrzymanych nieodpłatnie.

2. Wprowadzenie limitu dla możliwości stosowania ryczałtu od przychodów z najmu (do 100.000 PLN).

3. Zmiany w zakresie przychodów z programów motywacyjnych (instrumenty finansowe i papiery wartościowe) poprzez uznanie ich za nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy lub działalności prowadzonej osobiście.

4. Zmiany w zakresie ustalania dochodu z akcji otrzymanych w drodze programów motywacyjnych.

5. Pozostałe zmiany w PIT, w tym nowe zwolnienia w PIT i rozszerzenie ulg podatkowych.

IV. Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej 2018 r.

1. Nowe terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych.

2. Wydłużenie terminów na wniesienie odwołania i zażalenia na decyzję i postanowienia fiscusa.

3. Wprowadzenie instytucji mediatora do postępowania z fiscusem.

V. Inne planowane zmiany w ustawach podatkowych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast  lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

27 02 2018 - Warszawa
19 03 2018 - Poznań
23 03 2018 - Gdańsk
23 03 2018 - Warszawa
11 04 2018 - Katowice
11 04 2018 - Słupsk
11 04 2018 - Koszalin
12 04 2018 - Białystok
12 04 2018 - Łódź
18 04 2018 - Kraków
18 04 2018 - Legnica
19 04 2018 - Warszawa
23 04 2018 - Lublin
25 04 2018 - Wrocław
28 05 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję