Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Split payment oraz omówienie innych wybranych zmian VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej

30 08 2018 - Warszawa
20 09 2018 - Poznań
21 09 2018 - Katowice
21 09 2018 - Gdańsk
28 09 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący*

Mariusz Nowak – Doradca podatkowy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizował się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmował się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruje się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawia sposób działania. Szkolenia są prowadzone w sposób dynamiczny i ciekawy. Szkolenia oparte są na przykładach praktycznych czerpanych z doświadczenia prelegenta. Jego szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy. Jest autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Anna Karczewska – Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych  w Kancelarii ADN Podatki. Prawnik, ekonomista, ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Mateusz Cedro – Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Marcin Pacyna – Adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

I. Zmiany w VAT 2018 r. – wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). STIR – możliwość blokowania rachunków bankowych i wykreślenia z VAT

1. Split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?

2. Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności.

3. Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności.

4. Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment.

5. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.

6. Formy płatności transakcji handlowych a split payment.

7. Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności.

8. Kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT.

9. Powiązanie split payment z tzw. STIR (od 13.1.2018 r.)

II. Zmiany w CIT 2018 r.

1. Zmiany wprowadzone w sierpniu 2017 r.:
a) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych,
b) likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

2. Zmiany wprowadzone w styczniu 2018 r.:
a) zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej,
b) publikacja informacji ze składanych przez podatników zeznań podatkowych / zniesienie tajemnicy skarbowej (dotyczy podatników o najwyższych przychodach oraz PGK),
c) zmiany ogólne:
• zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
• wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (powyżej 10 MLN PLN)
• wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
d) zmiany w zakresie przychodów i kosztów podatkowych:
• wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od dochodów z innych źródeł,
• przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw na rzecz podmiotów powiązanych oraz możliwość szacowania wartości usług,
• zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad ograniczania możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych (do 30 % EBITDA z zastrzeżeniem limitu 3 mln PLN) – zmiana nie dotyczy tzw. przedsiębiorstw finansowych,
• wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych (np. umów licencyjnych, usług doradczych, badania rynku, prawnych itp.) oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych – do 5% EBITDA powyżej 3 MLN PLN,
• brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku,
• strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto (doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności),
• podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 10.000 PLN,
• ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.

III. Zmiany w PIT 2018 r.

1. Ograniczenie w zakresie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych otrzymanych nieodpłatnie.

2. Wprowadzenie limitu dla możliwości stosowania ryczałtu od przychodów z najmu (do 100.000 PLN).

3. Zmiany w zakresie przychodów z programów motywacyjnych (instrumenty finansowe i papiery wartościowe) poprzez uznanie ich za nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy lub działalności prowadzonej osobiście. Warunki niezbędne do braku powstania przychodu.

4. Pozostałe zmiany w PIT, w tym nowe zwolnienia w PIT i rozszerzenie ulg podatkowych.

IV. Inne planowane zmiany w przepisach podatkowych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast  lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

30 08 2018 - Warszawa
20 09 2018 - Poznań
21 09 2018 - Katowice
21 09 2018 - Gdańsk
28 09 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję