Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo – normy, standardy i dobre praktyki

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo – normy, standardy i dobre praktyki

28 10 2017 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

Celem studiów jest przekazanie gruntownej i kompleksowej wiedzy w zakresie zasad, norm i standardów oraz dobrych praktyk związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w organizacji. Program studiów bazuje na akredytowanych szkoleniach zawodowych, przygotowujących do uzyskania międzynarodowych certyfikatów.Uczestnicy studiów pogłębią i usystematyzują wiedzę specjalistyczną w zakresie obowiązujących międzynarodowych standardów ISO (zarządzanie ryzykiem, ciągłość zarządzania, odzyskiwanie ICT po awarii, bezpieczeństwo informacji), zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony systemów organizacji oraz  uzyskają wiedzę odpowiadającą tematyce międzynarodowego egzaminu CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Programy zajęć z norm ISO bazują m.in. na programach akredytowanych szkoleń PECB (Professional Evaluation and Certification Board) działającego na mocy akredytacji udzielonej przez American National Standards Institute (ANSI). Przedmiot Ryzyko związane z IT jest szkoleniem akredytowanym COBIT Foundation, którego wydawcą jest Axelos Ltd. (COBIT to zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania IT, które w głównej mierze wykorzystywane są przez audytorów systemów informatycznych).

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy studiów posiądą kompleksową wiedzę w zakresie zasad budowania bezpieczeństwa w organizacji, pozwalającą na myśleniu o budowaniu ścieżki certyfikacyjnej i zawodowej przybliżającej ich do uzyskania najwyższej certyfikacji w bezpieczeństwie CISSP. W ramach studiów uczestnicy wezmą udział w akredytowanym szkoleniu COBIT, po którym – na zasadzie dowolności – mogą podejść do egzaminu w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu. Czas trwania studiów (łącznie 184 godziny) pozwoli na dogłębne poznanie zasad zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania i odzyskiwania ICT po awarii.

Adresaci szkolenia

Studia skierowane są do osób posiadających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z bezpieczeństwem informacji i systemów IT, bądź wykonujących zawód specjalistów ds. bezpieczeństwa – w celu ugruntowania i poszerzenia wiedzy oraz do specjalistów w zakresie bezpieczeństwa myślących o karierze szefa ds. bezpieczeństwa (CSO – Chief Security Officer).

Warunki ukończenia studiów

• Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
• Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną (przedmioty Bezpieczeństwo informacji i Odzyskiwanie danych po awarii)  oraz projektem grupowym (przedmioty Zarządzanie ryzykiem i Ciągłość działania).
• Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).

Kierownik studiów

Marcin Marczewski – doświadczony konsultant w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem biznesu z 13 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej i programów zarządzania ryzykiem, polityk bezpieczeństwa, audyty zgodności systemów zarządzania, a także audyty ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg. normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się w sektorach produkcyjnym, logistycznym i transportowym, finansowym, ubezpieczeniowym, IT, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Ekspert ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania oraz Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budową narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada prowadzący szkolenia m.in. w zakresie zasad zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz usługami IT. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” – pt. „Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania business intelligence w zarządzaniu ryzykiem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym.

Prowadzący

• Michał Kielczyk

• Marcin Kosiński

• Zbigniew Styś

• Jolanta Gasiewicz

• Dariusz Romańczuk

• Dariusz Dylski

• Michał Kopeć

Program

1. Cyberbezpieczeństwo – normy, strategia narodowa, przepisy, certyfikaty, kierunki zagrożeń.

2. Rozpoznanie i ochrona przed atakami socjotechnicznymi.

3. Dobre praktyki z zakresu audytu IT Governance – akredytowane COBIT Foundation.

4. Bezpieczeństwo informacji (Information Security) – wdrożenie i zarządzanie standardami ISO 27001.

5. Odtwarzanie ICT po awarii (Disaster Recovery) – wdrożenie i zarządzanie standardami ISO 24762.

6. Zarządzanie ryzykiem (Risk Management) – wdrożenie i zarządzanie standardami ISO 27005 i ISO 31000.

7. Ciągłość działania (Business Continuity) – wdrożenie i zarządzanie standardami ISO 22301.

8. Zaawansowane aspekty budowania bezpieczeństwa w organizacji zgodnie z programem CISSP – Certified Information Systems Security Professional.

9. Praca w zespole IT –  komunikacja, motywacja, praca w stresie.

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
 • sobota 8.45 – 15.45
 • niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy ((tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister))
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• CV
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• kopia dowodu osobistego
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
 • 200 zł opłata wpisowa
 • 8100 zł w przypadku płatności jednorazowej *
 • 4050 zł w przypadku płatności w dwóch ratach

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt: abartczuk@kozminski.edu.pl.

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Edyta Adamowicz-Sikora
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 21 05
e-mail: eadamowicz@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59, pokój D 110

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

logo_pl_nowe

Terminy

28 10 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję