Studia podyplomowe Dyplomowany tester systemów IT

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Studia podyplomowe Dyplomowany tester systemów IT

28 10 2017 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

Zapraszamy do zapisów na studia podyplomowe, których celem jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu analizy, projektowania i nadzorowania testowaniem w organizacjach. Zakres studiów został opracowany niezależnie od stosowanych technik i technologii i opiera się w głównej mierze na uznanych międzynarodowych standardach International Software Test Institute (STI) i Software Testing Qualification Board (ISTQB). Program studiów zawiera także zakresy tematyczne teorii i praktyki, które są pomocne w zakresie uzyskania międzynarodowych certyfikatów ISTQB oraz STI.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy studiów zdobędą lub ugruntują wiedzę w zakresie przebiegu procesu testowania systemów IT w organizacji – od zaplanowania, przez projekt, wdrożenie, nadzór i zamknięcie testu. Absolwenci studiów będą potrafili wdrożyć w organizacji system testów z uwzględnieniem jej celów i potrzeb, kierując się aspektami biznesowymi – czasem wykonania, kosztami wdrożenia i utrzymania, korzyściami finansowymi i celami gospodarczymi. Wyważenie w programie studiów teorii i praktyki pozwoli absolwentom na umiejętne stosowanie norm, standardów i dobrych praktyk w procesie testowania.

Adresaci szkolenia

Studia w głównej mierze kierowane są do analityków testów, kierowników testów, kierowników jakości, specjalistów automatyzacji testów, programistów, projektantów systemów IT, kierowników projektów, kierowników systemów krytycznych, analityków.

Warunki ukończenia studiów

• Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
• Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną (praca obejmuje zagadnienia przedmiotów Co i jak testować oraz Organizacja testowania) oraz projektem grupowym (przedmioty Analiza i projektowanie testów, Techniki projektowania testów, Projektowanie testów technicznych).
• Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).

Kierownik studiów

Bogdan Bereza – specjalista inżynierii oprogramowania z 30-letnim, międzynarodowym doświadczeniem. Absolwent informatyki (Uniwersytet w Lund) oraz psychologii organizacji (Uniwersytet Londyński). Certyfikaty i akredytacje m.in. ISTQB FL, ISTQB AL (TM, TA oraz TTA), ISEB Practitioner, REQB FL, REQB AL, IREB CPRE, BCS BA FL. Ma praktyczne doświadczenie jako programista, administrator systemów, tester, kierownik testów, inżynier wymagań, analityk biznesowy, kierownik projektów, agile coach, mentor, doradca – ze Szwecji, Polski i z innych krajów. Ceniony jako trener ze względu na skuteczny i otwarty styl nauczania. Autor książek, m.in. „Teoria i praktyka testowania oprogramowania”, „Inżynieria oprogramowania – jak zapewnić jakość aplikacjom” oraz „Agile – szansa na skokowy wzrost produktywności”, prelegent na wielu konferencjach.

Prowadzący

• Anna Piwońska

• Andrzej Czwartyński

• Aleksander Lipski

• Barbara Gromulska-Osojca

Program

1. Podstawy testowania oraz inżynierii oprogramowania.

2. Podstawy inżynierii jakości.

3. Co i jak testować.

4. Organizacja testowania.

5. Automatyzacja testów.

6. Narzędzia techniczne.

7. Narzędzia zarządcze.

8. Analiza i projektowanie testów.

9. Techniki projektowania testów.

10. Projektowanie testów technicznych.

11. Testowanie w organizacji i w projekcie.

12. Proces i dokumentacja testów.

13. Analiza i ulepszanie procesu testowania.

14. Podstawy Agile oraz Agile Scrum.

15. Specyfika, metody i techniki testowania w projekcie Agile Scrum.

16. Budowanie zespołu testowego.

Przedmioty studiów uwzględniają także zakresy tematyczne dwóch międzynarodowych egzaminów certyfikujących ISTQB Certified Tester Foundation Level oraz ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
 • sobota 8.45 – 15.45
 • niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy ((tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister))
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• CV
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• kopia dowodu osobistego
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
 • 200 zł opłata wpisowa
 • 7100 zł w przypadku płatności jednorazowej *
 • 3550 zł w przypadku płatności w dwóch ratach

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt: abartczuk@kozminski.edu.pl.

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Edyta Adamowicz-Sikora
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 21 05
e-mail: eadamowicz@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59, pokój D 110

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

logo_pl_nowe

 

Terminy

28 10 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję