Studia podyplomowe Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Studia podyplomowe Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier

27 10 2018 - Warszawa

Kategoria:
Cel szkolenia

Celem studiów jest wykształcenie testerów o mocnych podstawach teoretycznych i praktycznych dotyczących testowania, znajomości najlepszych praktyk budowy oprogramowania (procesy ciągłego deploymentu oraz kultura DevOps) oraz umiejętnościach programistycznych pozwalających automatyzowanie procesów testowania.

Program obejmuje zarówno testowanie warstwy prezentacyjnej (aplikacja mobilna czy webowa) oraz logiki (testowanie API, jednostkowe i integracyjne).

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy studiów zdobędą lub ugruntują wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów testowania jakości oprogramowania dla aplikacji mobilnych.

Adresaci studiów

Studia zostały przygotowane z myślą o osobach chcących zmienić ścieżkę kariery na IT, interesujących się programowaniem, młodszych testerów, testerów, młodszych inżynierów jakości /QA, programistów.

Kierownik studiów

Wojciech Barczyński – System inżynier w Berlińskim start-upie, konsultant oraz trener. Obecnie modernizuje platformę aplikacji Lykehq w oparciu o architekturę microserwisów z wykorzystaniem Kubernetes, Google Cloud, oraz Amazon AWS. Przedtem programista i kierownik zespołu w nagradzanej za innowacyjność firmie rozwijającym otwartą ekologiczną chmurę w oparciu o OpenStack. Wcześniej członek zespołu SAP Research, gdzie specjalizował się w zastosowaniu technologii Ekstrakcji Informacji, Technologii Semantycznych i innych technik data mining-u w aplikacjach Business Intelligence. Specjalista z zakresu budowany aplikacji w chmurze w oparciu o platformy Amazon AWS, Google Cloud, SAP HCP, Openstack i Kubernetes. Praktyk software craftsmanship, ceni Agile i kulturę DevOps, programista Golang, Java, Python i SAP/ABAP.

Prowadzący

Zespół wykładowców (praktyków i teoretyków) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy od co najmniej kilku lat prowadzą warsztaty i zajęcia edukacyjne. Wykładowcy posiadają także liczne certyfikaty międzynarodowe ISTQB, IREB, Agile Scrum poświadczające ich kompetencje i wiedzę w specjalizacji testowania.

Warunki ukończenia

Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów.

Zaliczenie studiów podyplomowych składa się z dwóch części:
• 50% – Projekt w grupach 1 – 3 osób,
• 50% – Egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Program

MODUŁ I
Tester jako deweloper narzędzi

1. Przygotowanie środowiska z wykorzystaniem platformy Linux, maszyn wirtualnych i kontenerów
2. Bash i przygotowanie konsoli
3. Wprowadzenie do systemu kontroli wersji – GIT
4. Tester jako developer narzędzi z pomocą Python-a
5. Testy jako obywatel pierwszej kategorii z Test-Driven Development i Peer Programming
6. Przegląd  bibliotek wykorzystywanych w testowaniu – Selenium, Robot
7. Podstawy C# i Unity Framework

MODUŁ II
Podstawowe zagadnienia dla testowania oprogramowania

1. Jakość kodu, technical debt i ukryty koszt złego kodu
2. Testy w cyklu rozwoju oprogramowania
3. Strategie testowania oraz priorytetyzacja testów
4. Techniki projektowania testów
5. Omówienie BDD
6. Testy w zespołach stosujących metodyki Agile
7. Współpraca, raporty i zarządzanie testami

MODUŁ III
Zaawansowane zagadnienia

1. Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment z  Github/Gitlab, Sonar, Jenkins/TravisCI, Platformami XaaS
2. Continuous Deployment 2 i Kultura DevOps
3. Testowaniu API z Robot framework
4. Testowaniu web interface z Selenium Webdriver
5. Testowanie aplikacji mobilnych iOS i Android z Appium oraz Espresso
6. Testowanie Gier
7. Proces publikowania aplikacji mobilnych na App Store i Google Play Store
8. A/B Testing, analityka aplikacji i monitoring
9. Testy wydajnościowe

MODUŁ IV
Miękkie aspekty inżynierii oprogramowania

1. Software Craftsmanship i  Profesjonalizm
2. Kultura testowania w zespole i współpraca z programistami. Komunikacja
3. Opracowanie CV i profilów online (np., LinkedIn) oraz przygotowanie do rozmowy o pracy

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
sobota 8:45 – 15:45
niedziela 8:45 – 15:45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• kopia dowodu osobistego
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
• Wpisowe: 200 zł
• Cena: 7100 zł – możliwość płatności w dwóch ratach po 3550 zł każda
• Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 6900 zł

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez ALK nie kumulują się z powyższą ofertą.

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Edyta Adamowicz-Sikora
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 21 05
e-mail: eadamowicz@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59, pokój D 110

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

 

 

 

 

 

Terminy

27 10 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję