XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA – Podatek VAT oraz podatek dochodowy CIT 2018/2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA – Podatek VAT oraz podatek dochodowy CIT 2018/2019

22 10 2018 - 24 10 2018 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Prelegenci konferencji

Tomasz Michalik – Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Doradztwem zajmuje się od 1993 r. W latach 1995 – 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Wchodził w skład światowego zarządu Grupy VAT w Ernst & Young Global. Od roku 2004 jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber’s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT. W rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolitej” po raz 8 z rzędu został uznany za najlepszego specjalistę w VAT. Autor licznych publikacji, w tym komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 10 wydań.

Radosław Żuk – Doradca podatkowy, Prezes w spółce doradztwa podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa i zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej.

Marcin Pacyna – Adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz podatkowym. Jest autorem wielu artykułów publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

dr Jarosław F.Mika – Partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Doświadczenie  zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji z prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2017, Wydanie 2), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck).

Dawid Milczarek – Prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Radosław Kowalski – Prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także artykułów m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu podatków, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. Autor licznych programów szkoleniowych.

Daniel Więckowski – Doradca podatkowy nr 11861. Menadżer w ATA Tax Spółka z o.o. Z podatkami związany od 2003 roku. Od 2011 roku wykonujący zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych i VAT. Reprezentuje klientów w toku postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor wielu publikacji, między innymi na temat podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Piotr Liss – Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działalność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

 

Program konferencji*

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2018 i 2019 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

9:00 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Tomasz Michalik

1. Pojęcie „należytej staranności” na gruncie VAT:
a) należyta staranność a wytyczne MF,
b) split payment a zasady należytej staranności,
c) podstawowe reguły związane z dochowaniem należytej staranności,
d) świadomy a nieświadomy udział w tzw. karuzeli podatkowej,
e) konsekwencje na gruncie VAT niedochowania należytej staranności,
f) możliwość kwestionowania odliczenia VAT w przypadku braku rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:30 – Radosław Żuk

2. Podzielona płatność w praktyce:
a) umowy zawarte przed 1 lipca 2018 r. a możliwość dokonania split payment,
b) kontrakty w walucie obcej a podzielona płatność,
c) czy umowa może wyeliminować podzieloną płatność?,
d) podzielona płatność w przypadku faktoringu,
e) rabaty, bonusy, korekty oraz pomyłki a podzielona płatność.

3. Pozostałe zmiany w 2018 r. oraz planowana na 2019 r. nowelizacja przepisów:
a) zmiany w 2018 r. w zakresie kas fiskalnych,
b) opodatkowanie bonów oraz voucherów,
c) nowelizacja przepisów w przedmiocie opodatkowania nieruchomości,
d) kasy fiskalne on-line,
e) zmiana stawek VAT oraz przepisy przejściowe.

13:30 – 14:00 – lunch
14:00 – 16:00 – Radosław Kowalski

4. Zasady opodatkowania importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po ostatnich zmianach przepisów:
a) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT;
b) wystawienie faktury przez podmiot zagraniczny a rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT,
c) odliczenie VAT po nowelizacji przepisów w przypadku importu usług oraz WNT,
d) możliwość odliczenia VAT w sposób neutralny w oparciu o prawo unijne,
e) posiadanie faktury a możliwość odliczenia VAT w przypadku importu usług oraz WNT,
f) zasady wykazywania importu usług oraz WNT w deklaracji VAT.

5. Rozliczanie transakcji międzynarodowych w praktyce:
a) zasady rozliczania eksportu i importu usług – obowiązek podatkowy, zasady dokumentowania, kursy walut,
b) wewnątrzwspólnotowy obrót towarami – warunki stosowania stawki 0% przy WDT, dokumentowanie transakcji, kursy przeliczeniowe walut obcych,
c) transakcje łańcuchowe – rola warunków dostawy, pojęcie organizatora transportu, minimalizacja ryzyka podatkowego.

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług w 2018 i 2019 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 11:00 – Dawid Milczarek

1. Fakturowanie, refakturowanie i korekty – najczęstsze problemy:
a) rozliczanie rabatów bezpośrednich oraz pośrednich,
b) korekty bieżące i wsteczne (korekta podatku a korekta deklaracji),
c) anulowanie faktury,
d) zasady dokumentowania transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
e) zasady rozliczania refaktur – stawki podatkowe, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia.

2. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz orzeczeń sądowych:
a) prawidłowe określenie momentu wykonania usługi – znaczenie protokołów,
b) refakturowanie usług,
c) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
d) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
f) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 12:30 – Marcin Pacyna

3. Najważniejsze planowane zmiany w Ordynacji podatkowej:
a) ochrona podatnika w relacjach z organem podatkowym,
b) prawa podatnika (zainteresowanego) do uzyskania informacji oraz wsparcie w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu obowiązków i praw.
c) przywrócenie terminu złożenia deklaracji podatkowych,
d) przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia w sprawie wyboru metody opodatkowania.
e) korygowanie deklaracji podatkowej przed zakończeniem postępowania podatkowego,
f) porozumienie podatnika z organem podatkowym z udziałem mediatora,
g) Nowe formy zaskarżenia przewlekłości postępowania oraz obowiązek wyznaczenia przez organ ostatecznego terminu załatwienia sprawy,
h) rezygnacja z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu administracyjnego,
i) procedura konsultacyjna tzw. „kontrola na zamówienie” oraz wysokość opłat za konsultacje organu podatkowego,
j) umowa o współdziałanie podatnika z organem podatkowym,
k) ujednolicenie terminów przedawnienia zobowiązania podatkowego.

12:30 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:15 – Marcin Pacyna

4. Nowelizacja przepisów w przedmiocie klauzuli ogólnej w zakresie unikania opodatkowania:
a) implementacja przepisów dyrektywy 2016/1164/UE w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
b) definicje środków ograniczających umowne korzyści oraz korzyści podatkowej, a także właściwość rzeczowa Szefa KAS,
c) ograniczenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania,
d) zmiany odnoszące się do mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania,
e) zakaz przenoszenia winy z płatnika na podatnika w przypadku istnienia powiązań lub struktur powierniczych,
f) umożliwienie dokonania zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych związanych z unikaniem opodatkowania przez inne organy podatkowe,
g) dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku wykrycia unikania podwójnego opodatkowania.

14:15 – 14:30 – przerwa kawowa
14:30 – 16:00 – Jarosław F. Mika

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

1. Ceny transferowe w praktyce organów podatkowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach:
a) rodzaje powiązań wpływające na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
b) pojęcie „transakcji” w świetle najnowszego orzecznictwa a limity dokumentacyjne,
c) wybór metody kalkulacji ceny,
d) zasady dokonywania benchmarkingu,
e) najczęstsze błędy związane z tworzeniem Local file oraz Master File.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Capitol na spektakl “Kiedy kota nie ma…” »

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 i 2019 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Daniel Węckowski

1. Planowana nowelizacja CIT w 2019 r.:
a) preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX) – zakres przedmiotowy, podmiotowy oraz podstawowe zasady preferencji podatkowej
b) korzyści podatkowe związane z własnym finansowaniem spółek,
c) szczególne rozwiązania odnoszące się do nabywania pakietów wierzytelności,
d) określeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał,
e) umożliwienie posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji,
f) opodatkowanie wirtualnych walut,
g) ulga na złe długi w podatku dochodowym.
i) ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych w CIT – m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych,
j) wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została zrealizowana na niezgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych rachunek bankowy,
k) zmiana zakresu ustalenia podstawy opodatkowaniu w podatku od nieruchomości komercyjnych.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:00 – Daniel Więckowski

2. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu poza terytorium RP (tzw. exit tax):
a) zgodność polskich przepisów z prawem unijnym,
b) pojęcie „niezrealizowanych zysków”,
c) regulacje przejściowe w zakresie exit tax,
d) exit tax a zasady unikania podwójnego opodatkowania,
e) zdarzenia powodujące powstanie obowiązku zapłaty exit tax,
f) stawki exit tax,
g) termin zapłaty exit tax.

3. Nowe zasady rozliczania pojazdów samochodowych:
a) termin wejścia w życie przepisów,
b) umowy najmu oraz leasingu zawarte przez 1 stycznia 2019 r. a stosowanie znowelizowanej regulacji,
c) ograniczenia w kosztach dotyczące amortyzacji,
d) możliwość rozliczania kosztów pojazdów samochodowych w 100%.

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa
12:15 – 13:45 – Piotr Liss

4. Rewolucyjne zmiany w zakresie poboru podatku u źródła:
a) obowiązkowe pobieranie podatku u źródła po przekroczeniu 2 mln złotych,
b) dookreślenie definicji rzeczywistego właściciela (beneficial owner),
c) zwolnienia z tego powyższego obowiązku,
d) opinia o stosowaniu zwolnienia,
e) zwrot pobranego podatku na rzecz podatnika/płatnika,
f) rozszerzenie „małej klauzuli” obejścia prawa podatkowego.

13:45 – 14:15 – lunch
14:15 – 15:45 – Piotr Liss

5. Najważniejsze zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r.:
a) konieczność wyodrębnienia tzw. zysków kapitałowych,
b) limity KUP w zakresie wydatków związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych,
c) zmiany w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji,
d) podatek od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania,
e) brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku,
f) zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

6. Najnowsze orzecznictwo oraz aktualna praktyka organów podatkowych w zakresie rozliczania przychodów i kosztów:
a) moment wykonania usługi w ujęciu CIT,
b) wystawienie faktury a powstanie przychodu,
c) opodatkowanie zaliczek,
d) przychody z tytułu refakturowania,
e) korygowanie przychodów,
f) moment rozliczenia kosztów pośrednich,
g) korygowanie kosztów
h) wierzytelności, jako kosztów uzyskania przychodów.

*w związku z planowanymi zmianami w ustawach podatkowych program może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji dla jednej osoby: 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji dla jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, bilety do teatru, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00-16:00
Dzień II: 9:00-16:00
Dzień III: 9:00-15:45

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partnerzy

ksiegowosc

 
Terminy

22 10 2018 - 24 10 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję