ADN Podatki przed WSA w Warszawie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Klient, którego reprezentowała Kancelaria Podatkowa ADN, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, uzyskał pozytywne rozstrzygnięcie.

Sąd uwzględnił przygotowana i złożona przez ADN Podatki skargę i uchylił zaskarżoną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania nieodpłatnego uzyskania służebności przesyłu oraz zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz Skarżącej.

Zgodnie z treścią ustnego uzasadnienia wyroku WSA, sąd uznał w całości argumentację przedstawioną w skardze, dotyczącą braku konieczności uznania za przychód ustanowienia służebności przesyłu nieodpłatnie jako jednostronnego oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Jednocześnie w związku z niejednolitą linią orzeczniczą NSA w sprawach analogicznych, które wskazują na wątpliwość co do treści przepisów prawa podatkowego, sąd uznał za stosowne orzec na korzyść podatnika (art. 2a Ordynacji podatkowej).

Wyrok nie jest prawomocny.


Kancelaria Podatkowa ADN oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Skontaktuj się z nami! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl