Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz przygotowanie do egzaminu ustnego.

Adresaci kursu

Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby: 3290 zł

PROMOCJA RABAT 5%!
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3125,50 zł

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego pod numerem telefonu 22 694 52 49 w godzinach 8:15 – 16:15 oraz elektronicznie, pisząc do komisja.doradztwo@mf.gov.pl

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
e-mail: kamila.krakowiak@akademiamddp.pl

Terminy

Warszawa: 
Sesja I, 25 – 26 stycznia 2020
Sesja II, 8 – 9 lutego 2020
Sesja III, 22 – 23 lutego 2020
Sesja IV, 7 – 8 marca 2020
Sesja V, 21 – 22 marca 2020
Sesja VI, 4 – 5 kwietnia 2019
Sesja VII, 18 – 19 kwietnia 2019
Sesja VIII, 25 – 26 kwietnia 2019

Olsztyn, Katowice, Poznań:
Sesja I, 16 – 17 listopada 2019
Sesja II, 30 – 1 grudnia 2019
Sesja III, 14 – 15 grudnia 2019
Sesja IV, 11 – 12 stycznia 2020
Sesja V, 25 – 26 stycznia 2020
Sesja VI, 8 – 9 lutego 2020
Sesja VII, 22 – 23 lutego 2020
Sesja VIII, 7 – 8 marca 2020

Wrocław:
Sesja I, 16 – 17 listopada 2019
Sesja II, 23 – 24 listopada 2019
Sesja III, 7 – 8 grudnia 2019
Sesja IV, 11 – 12 stycznia 2020
Sesja V, 18 – 19 stycznia 2020
Sesja VI, 1 – 2 lutego 2020
Sesja VII, 15 – 16 lutego 2020
Sesja VIII, 29 – 1 marca 2020

Gdańsk, Kraków:
Sesja I, 25 – 26 stycznia 2020
Sesja II, 8 – 9 lutego 2020
Sesja III, 22 – 23 lutego 2020
Sesja IV, 7 – 8 marca 2020
Sesja V, 21 – 22 marca 2020
Sesja VI, 4 – 5 kwietnia 2019
Sesja VII, 18 – 19 kwietnia 2019
Sesja VIII, 25 – 26 kwietnia 2019

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję