Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs weekendowy

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz przygotowanie do egzaminu ustnego.

Adresaci kursu

Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby: 3290 zł

PROMOCJA RABAT 5%!
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3125,50 zł

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego pod numerem telefonu 22 694 52 49 w godzinach 8:15 – 16:15 oraz elektronicznie, pisząc do komisja.doradztwo@mf.gov.pl

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
e-mail: kamila.krakowiak@akademiamddp.pl

Terminy

Poznań, Łódź:
Sesja I, 28 – 29 września 2019 r.
Sesja II, 12 – 13 października 2019 r.
Sesja III, 26 – 27 października 2019 r.
Sesja IV, 16 – 17 listopada 2019 r.
Sesja V, 30 – 1 grudnia 2019 r.
Sesja VI, 14 – 15 grudnia 2019 r.
Sesja VII, 11 – 12 stycznia 2020 r.
Sesja VIII, 25 – 26 stycznia 2020 r.

Warszawa: 
Sesja I, 5 – 6 października 2019 r.
Sesja II, 19 – 20 października 2019 r.
Sesja III, 26 – 27 października 2019 r.
Sesja IV, 16 – 17 listopada 2019 r.
Sesja V, 23 – 24 listopada 2019 r.
Sesja VI, 7 – 8 grudnia 2019 r.
Sesja VII, 11 – 12 stycznia 2020 r.
Sesja VIII, 18 – 19 stycznia 2020 r.

Gdańsk, Wrocław:
Sesja I, 5 – 6 października 2019 r.
Sesja II, 19 – 20 października 2019 r.
Sesja III, 26 – 27 października 2019 r.
Sesja IV, 16 – 17 listopada 2019 r.
Sesja V, 23 – 24 listopada 2019 r.
Sesja VI, 7 – 8 grudnia 2019 r.
Sesja VII, 11 – 12 stycznia 2020 r.
Sesja VIII, 18 – 19 stycznia 2020 r.

Olsztyn, Katowice, Kraków:
Sesja I, 28 – 29 września 2019 r.
Sesja II, 12 – 13 października 2019 r.
Sesja III, 26 – 27 października 2019 r.
Sesja IV, 16 – 17 listopada 2019 r.
Sesja V, 30 – 1 grudnia 2019 r.
Sesja VI, 14 – 15 grudnia 2019 r.
Sesja VII, 11 – 12 stycznia 2020 r.
Sesja VIII, 25 – 26 stycznia 2020 r.

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję