Zaliczka w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Aktualności

Autor: Marcin Borkowski – Senior Associate ADN Podatki Sp. z o.o. Polscy przedsiębiorcy dokonujący zakupów towarów od kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej bardzo [...]

Czytaj więcej
Autor: Marcin Borkowski – Senior Associate ADN Podatki Sp. z o.o. Zapłata podatku z rachunku VAT przed terminem płatności nie skutkuje zastosowaniem skonta dla podatnika [...]

Czytaj więcej
Autor: Radosław Żuk – Doradca Podatkowy, Prezes ADN Podatki Sp. z o.o. Wynajem kilku mieszkań może być opodatkowany korzystnie dla podatnika, o ile…. posiada on dzieci W obecnych [...]

Czytaj więcej
Autor: Radosław Żuk – Doradca Podatkowy, Prezes ADN Podatki Sp. z o.o. Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu nie musi być opodatkowana Przedsiębiorcy po zakończeniu [...]

Czytaj więcej
Kiedy najem nieruchomości będzie działalnością gospodarczą Postępujący w ostatnim czasie wzrost liczby studentów, wygrana w totolotka czy nieoczekiwany spadek od dalekiego [...]

Czytaj więcej
Opłata reprograficzna ma zapewnić twórcom oraz uprawnionym z praw pokrewnych godziwą rekompensatę z tytułu potencjalnej straty, jaką mogliby ponieść w związku [...]

Czytaj więcej
Obowiązek odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych przez zamawiających Zgodnie z projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu [...]

Czytaj więcej
Podwyższone i obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Kiedy podatnik może skorzystać z obniżonej 50% stawki odsetek za zwłokę, a kiedy zapłaci [...]

Czytaj więcej
W wyniku precedensowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego podatek od spadków i darowizn może okazać się nie tak dużym wymogiem formalnym dla podatników, zwłaszcza [...]

Czytaj więcej
Jak informuje PAP, Komisja Europejska planuje zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT w transakcjach unijnych. Celem wprowadzenia modyfikacji jest minimalizowanie oszustw [...]

Czytaj więcej
Jak skutecznie uniknąć sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT? Od 1 stycznia 2017 roku ustawodawca wprowadził znaną już w polskim systemie podatkowym [...]

Czytaj więcej
Transakcje finansowe w dokumentacji cen transferowych Rewolucja w dokumentacji cen transferowych wywołana ,,dużą” nowelą z 2017 r. generuje stale narastające wątpliwości dotyczące [...]

Czytaj więcej
Zagraniczny zakład a dokumentacja cen transferowych Od 2013 r. regulacje ustaw o podatkach dochodowych dotyczące dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi generują [...]

Czytaj więcej
W sytuacji gdy dostawca towarów bądź usługodawca otrzyma od przyszłego nabywcy przedpłatę na poczet planowanej transakcji, zobowiązany jest do wystawienia tzw. faktury [...]

Czytaj więcej
Moment nabycia nieruchomości a zwolnienie z opodatkowania w PIT Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości w terminie 5 [...]

Czytaj więcej
Stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania obrotu Bitcoinem Popularność kryptowalut oraz liczba ich posiadaczy ciągle rośnie. Niewątpliwie [...]

Czytaj więcej
Ministerstwo Finansów poinformowało w drodze komunikatu, iż prowadzi prace nad nowym, wydłużonym terminem na sporządzenie dokumentacji cen transferowych! Co istotne, planowana [...]

Czytaj więcej
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów należących [...]

Czytaj więcej
Stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów po zmianach w PIT Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy wykonują twórcze zawody, nowelizacja ustawy o PIT przewiduje [...]

Czytaj więcej
Cudzoziemiec na umowę zlecenie – podatek ryczałtowy czy skala podatkowa? Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS otrzymane oświadczenie od cudzoziemca [...]

Czytaj więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa został podpisany Prezydenta. Znajdą się w niej regulacje, które wyłączą stosowanie tajemnicy skarbowej do możliwości [...]

Czytaj więcej
Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Druk nr 1880) czeka [...]

Czytaj więcej
Ustalanie wartości transakcji w przypadku kredytów, depozytów oraz gwarancji w świetle przepisów o cenach transferowych Zagadnienie związane z określaniem wartości [...]

Czytaj więcej
Planowana nowelizacja w zakresie split payment Uszczelnienie systemu poboru podatku VAT jest jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów. Na występowanie dużej luki w VAT [...]

Czytaj więcej
Coraz częściej rozmiar prowadzonej działalności i znaczna ilość otrzymywanych dokumentów skłania przedsiębiorców do rozważań nad wprowadzeniem elektronicznego systemu archiwizacji [...]

Czytaj więcej
Korekty dochodowości nie można ująć w kosztach uzyskania przychodów Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli Spółka nie posiada potwierdzenia przez Ministra [...]

Czytaj więcej
Prezydent RP w dniu 1 sierpnia 2017 r.  podpisał ustawę dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych [...]

Czytaj więcej
W dniu 12 lipca 2017 roku MF opublikowało projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT mającej wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku, projekt ten w chwili obecnej [...]

Czytaj więcej
Dywidendy i działalność gospodarcza W obecnie obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) ustawodawca nie wyodrębnił źródeł [...]

Czytaj więcej
Ceny transferowe – ograniczenie w czasie możliwości zastosowania sankcyjnej stawki CIT Podstawowym ryzykiem związanym z ustalaniem cen w transakcjach zawieranych pomiędzy [...]

Czytaj więcej
Wyłudzenie VAT ,,na paragon” – analiza nielegalnej optymalizacji Pusta faktura jako dokument niedokumentujący rzeczywistego zdarzenia gospodarczego w sposób oczywisty generuje negatywne [...]

Czytaj więcej
Split Payment – rewolucyjne zmiany w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami Zgodnie z projektem ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku [...]

Czytaj więcej
STIR – Szef KAS będzie kontrolować przepływy na rachunkach bankowych podatników! Minister Finansów zaproponował nowy mechanizm do walki z wyłudzeniami na gruncie VAT – [...]

Czytaj więcej
Ministerstwo Finansów ostrzega podatników przed optymalizacją podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przy wykorzystaniu obligacji nabywanych w ramach grupy [...]

Czytaj więcej
W styczniu 2017 r. weszły w życie nowe uregulowania dotyczące limitu dla transakcji gotówkowych, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Wprowadzone przepisy budzą wiele [...]

Czytaj więcej

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję