Dotacja na kapitał obrotowy

Celem Dotacji na kapitał obrotowy jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Efektem wsparcia ma być zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w max. 3-miesięcznym okresie jego funkcjonowania.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów:
1. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:
• dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł
• dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1 600 000 000,00 zł
2. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł”