Kalendarz szkoleń

Microsoft Access – start

Faktoring – kompendium wiedzy

Linkedln dla biznesu

OSTATNIE MIEJSCA

Excel w controllingu personalnym

Modelowanie finansowe

Excel w praktyce finansowej

OSTATNIE MIEJSCA

Tworzenie planu finansowego