Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021

Wraz z nadejściem roku 2021 wzrosła wysokość kar grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Ma to bezpośredni związek z podniesieniem płacy minimalnej, która wynosi obecnie 2800 zł brutto (w porównaniu do 2600 zł w roku 2020). Warto zaznaczyć, że wzrost najniższego wynagrodzenia przekłada się również na wysokość limitu, powyżej którego czyn kwalifikuje się jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Przestępstwo i wykroczenie skarbowe – jak je rozróżnić?

Wysokość kary zależy przede wszystkim od kwalifikacji czynu zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym – czyli faktu, czy zostanie on potraktowany jako wykroczenie czy przestępstwo skarbowe. W pierwszym przypadku kwota niezapłaconego podatku nie może przekroczyć pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2021 r. będzie to dokładnie 14 000 złotych. O przestępstwie skarbowym mówimy, gdy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej będzie wyższa niż wspomniany pułap.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Wykroczenie skarbowe najczęściej karane jest mandatem, którego wysokość jest określana kwotowo. Grzywna może być również wymierzona nakazem lub wyrokiem przez sąd i wpływa to na jej wysokość. W artykule 48 Kodeksu Karnego Skarbowego znalazły się dokładne wytyczne dotyczące kwoty kary. Jej zakres jest bardzo szeroki, bo waha się od 1/10 kwoty płacy minimalnej aż do jej 20-krotności. W praktyce w 2021 r. są to kwoty z przedziału od 280 zł aż do 56 tysięcy zł.

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

Jeśli budżet państwa zostanie narażony na straty przekraczającą pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, organa podatkowe traktują sprawcę jako przestępcę skarbowego i kierują sprawę do sądu. Podczas orzekania kary grzywny określa on liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie przekraczać jej 400-krotności. W 2021 r. stawka dzienna waha się między 93,33 zł a 37 333,33 zł. Najniższa ilość zasądzonych stawek dziennych to 10 a najwyższa 720, co w praktyce daje kwotę grzywny za przestępstwo skarbowe wynoszącą między 933,33 zł a 37 333,33 zł.

Ekspert Akademii MDP


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję