Szkolenie online Rewolucyjne zmiany w CIT i VAT w 2020 r. istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Budownictwo/Deweloperka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Rewolucyjne zmiany w CIT i VAT w 2020 r. istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

Rabat 30%

16 04 2020 - 17 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
w branży budowlanej

Rabat 30%

17 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT

Rabat 30%

20 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

Rabat 30%

20 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

Rabat 30%

20 04 2020 - Online
22 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rabat 30%

24 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zamówienia publiczne w progach krajowych w nowej ustawie PZP ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych

Rabat 30%

29 04 2020 - 30 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

JPK_VDEK w objaśnieniach Ministra Finansów w branży budowlanej
› rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2020 - JPK_VDEK

19 05 2020 - Online

SZKOLENIE WYJAZDOWE
VAT i CIT 2020 w branży budowlanej i deweloperskiej po nowelizacji ustaw podatkowych

07 06 2020 - 09 06 2020 - Kazimierz Dolny

REWOLUCYJNE ZMIANY

Reklamacje w budownictwie
› rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› nowelizacja 2020

17 06 2020 - Warszawa

Prawne oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w branży budowlanej i deweloperskiej

15 05 2020 - Warszawa

VAT i CIT 2020 w branży budowlanej i deweloperskiej
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

16 04 2020 - 17 04 2020 - Gdańsk
28 04 2020 - 29 04 2020 - Wrocław
12 05 2020 - 13 05 2020 - Katowice
25 05 2020 - 26 05 2020 - Kraków
25 05 2020 - 26 05 2020 - Szczecin
26 05 2020 - 27 05 2020 - Poznań
27 05 2020 - 28 05 2020 - Warszawa
29 06 2020 - 30 06 2020 - Gdańsk
30 06 2020 - 01 07 2020 - Wrocław

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem aktualizacji

23 04 2020 - 24 04 2020 - Wrocław
23 04 2020 - 24 04 2020 - Poznań
16 06 2020 - 17 06 2020 - Warszawa
16 06 2020 - 17 06 2020 - Gdańsk

Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT

05 05 2020 - Poznań
05 05 2020 - Kraków
28 05 2020 - Katowice
28 05 2020 - Toruń
29 05 2020 - Gdańsk
29 05 2020 - Wrocław

Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami – najważniejsze aspekty prawne i podatkowe w świetle praktyki oraz najnowszego orzecznictwa sądowego

16 04 2020 - Katowice
16 04 2020 - Warszawa
17 04 2020 - Poznań
17 04 2020 - Kraków
18 06 2020 - Wrocław
18 06 2020 - Gdańsk
19 06 2020 - Warszawa

Gospodarka magazynowa

28 04 2020 - Katowice
29 05 2020 - Poznań
02 06 2020 - Warszawa

NOWE REGULACJE

Zmiany w prawie budowlanym 2020 - kluczowe nowelizacje i orzecznictwo

11 05 2020 - Warszawa

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej – warsztat dot. zarządzania kosztami, przychodami i rentownością projektów długoterminowych, budżetowanie kontraktów

14 05 2020 - 15 05 2020 - Warszawa

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

21 05 2020 - Wrocław

Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” z uwzględnieniem aktualizacji
warsztaty praktyczne

14 05 2020 - 15 05 2020 - Warszawa
14 05 2020 - 15 05 2020 - Poznań

JPK_VDEK w objaśnieniach Ministra Finansów w branży budowlanej
› rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2020 - JPK_VDEK

15 05 2020 - Warszawa

Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży budowlanej i deweloperskiej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

21 05 2020 - Warszawa
18 06 2020 - Wrocław

Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych?
szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości

04 06 2020 - Warszawa

TP-R w objaśnieniach Ministra Finansów - branża budowlana
rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2020 (TP-R)

22 06 2020 - Warszawa

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

12 05 2020 - 13 05 2020 - Poznań
25 05 2020 - 26 05 2020 - Katowice
01 06 2020 - 02 06 2020 - Warszawa
13 07 2020 - 14 07 2020 - Gdańsk

Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej

22 04 2020 - 23 04 2020 - Kraków
21 05 2020 - 22 05 2020 - Wrocław
28 05 2020 - 29 05 2020 - Warszawa
16 06 2020 - 17 06 2020 - Poznań
01 07 2020 - 02 07 2020 - Katowice

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

24 04 2020 - Gdańsk
24 04 2020 - Wrocław
15 05 2020 - Katowice
15 05 2020 - Kraków
05 06 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

28 04 2020 - Katowice
28 05 2020 - Warszawa
04 06 2020 - Kraków

Rachunek kosztów standardowych (Standard costing)

29 04 2020 - 30 04 2020 - Katowice
25 05 2020 - 26 05 2020 - Wrocław

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

20 04 2020 - Wrocław
21 04 2020 - Warszawa
22 05 2020 - Poznań

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

12 05 2020 - Kraków
12 05 2020 - Szczecin
03 06 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

16 06 2020 - 17 06 2020 - Warszawa

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

27 05 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję