VAT i CIT 2020 w branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Budownictwo/Deweloperka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

VAT i CIT 2020 w branży budowlanej i deweloperskiej
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

Nowy program!

29 01 2020 - 30 01 2020 - Warszawa
13 02 2020 - 14 02 2020 - Wrocław
24 02 2020 - 25 02 2020 - Katowice
12 03 2020 - 13 03 2020 - Poznań
30 03 2020 - 31 03 2020 - Warszawa
16 04 2020 - 17 04 2020 - Gdańsk
28 04 2020 - 29 04 2020 - Wrocław
12 05 2020 - 13 05 2020 - Katowice
25 05 2020 - 26 05 2020 - Kraków
25 05 2020 - 26 05 2020 - Szczecin
26 05 2020 - 27 05 2020 - Poznań
27 05 2020 - 28 05 2020 - Warszawa
29 06 2020 - 30 06 2020 - Gdańsk
30 06 2020 - 01 07 2020 - Wrocław

Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” z uwzględnieniem aktualizacji
warsztaty praktyczne

30 01 2020 - 31 01 2020 - Warszawa
20 02 2020 - 21 02 2020 - Katowice
20 02 2020 - 21 02 2020 - Gdańsk
14 05 2020 - 15 05 2020 - Warszawa
14 05 2020 - 15 05 2020 - Poznań

REWOLUCYJNE ZMIANY

Reklamacje w budownictwie
› rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› nowelizacja 2020

03 02 2020 - Warszawa
04 03 2020 - Wrocław
04 03 2020 - Poznań
17 06 2020 - Warszawa

Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami – najważniejsze aspekty prawne i podatkowe
w świetle praktyki oraz najnowszego orzecznictwa sądowego

17 02 2020 - Warszawa
17 02 2020 - Katowice
16 04 2020 - Warszawa
17 04 2020 - Poznań
17 04 2020 - Kraków
18 06 2020 - Wrocław
19 06 2020 - Warszawa

Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej z uwzględnieniem aktualizacji

12 03 2020 - 13 03 2020 - Warszawa
12 03 2020 - 13 03 2020 - Kraków
23 04 2020 - 24 04 2020 - Wrocław
23 04 2020 - 24 04 2020 - Poznań
16 06 2020 - 17 06 2020 - Warszawa
16 06 2020 - 17 06 2020 - Gdańsk

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej – warsztat dot. zarządzania kosztami, przychodami i rentownością projektów długoterminowych, budżetowanie kontraktów

14 05 2020 - 15 05 2020 - Warszawa

Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych?
szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości

04 06 2020 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

21 02 2020 - Gdańsk
20 03 2020 - Warszawa
24 04 2020 - Wrocław
15 05 2020 - Katowice
15 05 2020 - Kraków
05 06 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

13 02 2020 - Gdańsk
17 02 2020 - Poznań
11 03 2020 - Warszawa
27 04 2020 - Katowice
28 05 2020 - Warszawa
04 06 2020 - Kraków

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

19 02 2020 - Gdańsk
19 02 2020 - Katowice
04 03 2020 - Warszawa
07 04 2020 - Wrocław
07 04 2020 - Poznań
12 05 2020 - Kraków
12 05 2020 - Szczecin
03 06 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

12 03 2020 - 13 03 2020 - Warszawa
16 06 2020 - 17 06 2020 - Warszawa

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

27 05 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję