Nowelizacja KSH i zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 marca 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Energetyka/Gazownictwo

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Nowelizacja KSH i zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 marca 2019
› praktyczne problemy i ich rozwiązywanie

23 05 2019 - Warszawa

PROMOCJA

SEMINARIUM
Nowa odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - zasady, wyzwania, rozwiązania

16 05 2019 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 03 2019 - Katowice
05 04 2019 - Wrocław
08 04 2019 - Poznań
26 04 2019 - Gdańsk
13 05 2019 - Kraków
22 05 2019 - Warszawa
13 06 2019 - Wrocław
14 06 2019 - Katowice

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

15 04 2019 - Poznań
21 05 2019 - Katowice
21 05 2019 - Kraków
22 05 2019 - Wrocław
12 06 2019 - Warszawa

NOWE PRZEPISY

Podatek akcyzowy 2019 w branży energetycznej i gazowniczej - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem zmian wprowadzonych oraz planowanych

05 04 2019 - Warszawa
24 05 2019 - Katowice

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

08 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa
16 09 2019 - 20 09 2019 - Warszawa

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacja 2019

09 04 2019 - Warszawa

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

15 05 2019 - Warszawa

Przedsiębiorstwo dystrybucji i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii z uwzględnieniem wzmocnienia pozycji konsumenta, najnowszymi regulacjami prawa energetycznego oraz ustawy o prawach konsumenta - stan prawny 2019 rok

20 05 2019 - 21 05 2019 - Warszawa

Kompendium praktycznej egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego – z uwzględnieniem istotnej nowelizacji egzekucji obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku oraz regulacji prawa energetycznego

20 05 2019 - 21 05 2019 - Warszawa

NOWE PRZEPISY
CIT i VAT w 2019 istotne zmiany dla branży energetyczno-ciepłowniczej
› nowelizacja przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

23 05 2019 - 24 05 2019 - Warszawa

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

15 05 2019 - Wrocław
18 06 2019 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

14 06 2019 - Warszawa

Najnowsze, praktyczne aspekty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami - stan prawny 2019 rok

24 06 2019 - 25 06 2019 - Warszawa

Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych
– z uwzględnieniem wzmocnienia pozycji konsumenta najnowszymi regulacjami prawa energetycznego oraz ustawy o prawach konsumenta – stan prawny 2019 rok

24 06 2019 - 25 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję