VAT i CIT 2021 w branży energetyczno-ciepłowniczej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Energetyka/Gazownictwo

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

VAT i CIT 2021 w branży energetyczno-ciepłowniczej

Nowy program!

22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
24 05 2021 - 25 05 2021 - Warszawa

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej – jak opracować aby osiągnąć najkorzystniejszą rentowność na trudnym rynku spotęgowanym epidemią COVID

17 03 2021 - Warszawa

Taryfa dla ciepła - ujęcie całościowe z uwzględnieniem zmieniającego się rynku ciepła

17 03 2021 - Warszawa

Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej – krajowe i międzynarodowe przepisy prawa bilansowego i podatkowego

22 03 2021 - Katowice
22 03 2021 - Gdańsk
26 04 2021 - Warszawa
14 05 2021 - Poznań
14 05 2021 - Kraków
16 06 2021 - Warszawa

Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej 2021 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem zmian wprowadzonych oraz planowanych

18 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - Kraków
27 04 2021 - Katowice
19 05 2021 - Warszawa
10 06 2021 - Wrocław

Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży wodociągowej i energetycznej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

18 05 2021 - Warszawa

Podatek od nieruchomości 2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej - zmiany w przepisach, aktualne orzecznictwo, praktyczne aspekty

22 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - Katowice
26 04 2021 - Wrocław
26 04 2021 - Kraków
24 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - Gdańsk
14 06 2021 - Poznań

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja środków trwałych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

19 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - Gdańsk
24 05 2021 - Warszawa
21 06 2021 - Katowice

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

26 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - Poznań
17 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - Gdańsk
25 06 2021 - Kraków
27 08 2021 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

12 03 2021 - Poznań
09 04 2021 - Warszawa
14 05 2021 - Katowice
18 06 2021 - Warszawa

VAT dla Handlowców
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

24 03 2021 - Warszawa

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 13 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Katowice
17 05 2021 - 18 05 2021 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

19 05 2021 - Warszawa

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

11 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

10 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję