Rewolucja w JPK_VAT i CIT istotna dla działalności zakładów ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Branże finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Rewolucja w JPK_VAT i CIT istotna dla działalności zakładów ubezpieczeń

17 12 2020 - 18 12 2020 - Warszawa

Rewolucja w JPK_VAT i CIT istotna w sektorze bankowym

15 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

Rewolucja w CIT i JPK_VAT w branży leasingowej

09 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa

Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

17 12 2020 - Warszawa
25 02 2021 - Warszawa

Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

26 03 2021 - Warszawa
14 06 2021 - Warszawa

 Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników banku

08 12 2020 - 09 12 2020 - Warszawa

Due diligence finansowe spółek - szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

01 02 2021 - 02 02 2021 - Warszawa

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

14 12 2020 - 15 12 2020 - Warszawa

Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

09 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa
18 02 2021 - 19 02 2021 - Warszawa
27 04 2021 - 28 04 2021 - Warszawa

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

21 12 2020 - 22 12 2020 - Warszawa
11 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

18 12 2020 - Warszawa
21 01 2021 - Warszawa
30 03 2021 - Warszawa
16 06 2021 - Warszawa

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

04 03 2021 - 05 03 2021 - Warszawa
26 05 2021 - 27 05 2021 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

14 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa
15 02 2021 - 17 02 2021 - Warszawa
26 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

14 12 2020 - Warszawa
15 12 2020 - Katowice

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

07 12 2020 - Warszawa
14 12 2020 - Wrocław
12 02 2021 - Wrocław
05 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - Poznań
17 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - Gdańsk
25 06 2021 - Kraków
27 08 2021 - Warszawa

NOWELIZACJA 2021
Reklamacje. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” w postępowaniu reklamacyjnym od 01.01.2021 roku

15 12 2020 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

16 12 2020 - Warszawa

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

02 03 2021 - 03 03 2021 - Warszawa
11 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

07 12 2020 - 08 12 2020 - Poznań
21 01 2021 - 22 01 2021 - Warszawa

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

09 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję