Szkolenie online CIT i VAT 2020 w działalności zakładów ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Branże finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
CIT i VAT 2020 w działalności zakładów ubezpieczeń

Rabat 30%

20 04 2020 - 21 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rewolucyjne zmiany VAT i CIT 2020 w sektorze bankowym

Rabat 30%

21 04 2020 - 22 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowa Rekomendacja S

27 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rabat 30%

24 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

Rabat 30%

20 04 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

Rabat 30%

20 04 2020 - Online
22 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników banku

05 05 2020 - 06 05 2020 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych

07 05 2020 - 08 05 2020 - Online

CIT i VAT 2020 w działalności zakładów ubezpieczeń
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

24 06 2020 - 25 06 2020 - Warszawa

VAT i CIT 2020 w sektorze bankowym
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

21 04 2020 - 22 04 2020 - Warszawa

CIT i VAT 2020 w branży leasingowej
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

13 05 2020 - 14 05 2020 - Warszawa

Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

07 05 2020 - 08 05 2020 - Warszawa
06 10 2020 - 07 10 2020 - Warszawa
09 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

21 05 2020 - Wrocław

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa
20 10 2020 - 21 10 2020 - Warszawa
21 12 2020 - 22 12 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Nowa Rekomendacja S
› kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów
› nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego

22 06 2020 - Warszawa

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

15 06 2020 - 16 06 2020 - Warszawa
16 11 2020 - 17 11 2020 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
› ewidencja składek ubezpieczeniowych
› likwidacja szkód i wypłaty odszkodowań
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
› działalność lokacyjna
› koszty w działalności ubezpieczeniowej
› reasekuracja bierna
› sprawozdawczość

13 05 2020 - 15 05 2020 - Warszawa
21 09 2020 - 23 09 2020 - Warszawa
14 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

22 06 2020 - Warszawa
29 10 2020 - Warszawa
18 12 2020 - Warszawa

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

27 05 2020 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – klasyfikacja, wycena i prezentacja instrumentów finansowych
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i rachunkowość zabezpieczeń

23 04 2020 - 24 04 2020 - Warszawa
18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

28 04 2020 - Katowice
28 05 2020 - Warszawa
04 06 2020 - Kraków

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

27 05 2020 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

24 04 2020 - Gdańsk
24 04 2020 - Wrocław
15 05 2020 - Katowice
15 05 2020 - Kraków
05 06 2020 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

12 05 2020 - Kraków
12 05 2020 - Szczecin
03 06 2020 - Warszawa

Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych oraz wycena spółek dla analityków bankowych

13 05 2020 - 14 05 2020 - Warszawa

Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
› klasyfikacja umów ubezpieczenia wg MSSF
› ujęcie początkowe umowy ubezpieczenia wg MSSF
› wycena zobowiązań ubezpieczeniowych (rezerw techniczno – ubezpieczeniowych brutto) na dzień bilansowy wg MSSF
› ujęcie umów reasekuracji biernej
› zasady ustalania udziału reasekuratora w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych
› zasady prezentacji w bilansie zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
› zasady prezentacji w rachunku zysków i strat oraz w innych całkowitych dochodach zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

16 06 2020 - 17 06 2020 - Warszawa

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

20 04 2020 - Wrocław
21 04 2020 - Warszawa
22 05 2020 - Poznań

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

12 05 2020 - 13 05 2020 - Poznań
25 05 2020 - 26 05 2020 - Katowice
01 06 2020 - 02 06 2020 - Warszawa
13 07 2020 - 14 07 2020 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję