Reasekuracja ubezpieczeń dla agentów ubezpieczeniowych (w zakresie zgodnym z załącznikiem do ustawy o dystrybucji)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Branże finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Reasekuracja ubezpieczeń dla agentów ubezpieczeniowych (w zakresie zgodnym z załącznikiem do ustawy o dystrybucji)

13 05 2021 - 14 05 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w działalności zakładów ubezpieczeń

Nowy program!

25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w sektorze bankowym

Nowy program!

21 04 2021 - 22 04 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w branży leasingowej

Nowy program!

16 03 2021 - 17 03 2021 - Warszawa
26 05 2021 - 27 05 2021 - Warszawa

Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

25 03 2021 - Warszawa
08 06 2021 - Warszawa

Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

26 03 2021 - Warszawa
14 06 2021 - Warszawa

Due diligence finansowe spółek - szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

29 03 2021 - 30 03 2021 - Warszawa

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

24 03 2021 - 25 03 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa

Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

27 04 2021 - 28 04 2021 - Warszawa

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

11 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

30 03 2021 - Warszawa
16 06 2021 - Warszawa

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

26 05 2021 - 27 05 2021 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

26 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

12 03 2021 - Poznań
09 04 2021 - Warszawa
14 05 2021 - Katowice
18 06 2021 - Warszawa

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

10 06 2021 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

26 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - Poznań
17 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - Gdańsk
25 06 2021 - Kraków
27 08 2021 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

19 05 2021 - Warszawa

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

11 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 13 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Katowice
17 05 2021 - 18 05 2021 - Warszawa

VAT dla Handlowców
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

24 03 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję