BDO w firmie – prawo i praktyka

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Branże finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

BDO w firmie - prawo i praktyka

18 06 2021 - Warszawa
26 08 2021 - Warszawa

Reasekuracja ubezpieczeń w zakresie zgodnym z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń

21 07 2021 - 22 07 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w działalności zakładów ubezpieczeń

Nowy program!

24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa

VAT i CIT 2021 w branży leasingowej

Nowy program!

26 05 2021 - 27 05 2021 - Warszawa

Zamknięcie roku w podmiotach Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

08 06 2021 - Warszawa

Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

14 06 2021 - Warszawa

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

17 08 2021 - 18 08 2021 - Warszawa

Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

28 09 2021 - 29 09 2021 - Warszawa

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

16 06 2021 - Warszawa

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

24 05 2021 - 25 05 2021 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

26 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?

01 06 2021 - Warszawa
29 09 2021 - Warszawa

Prawo zamówień publicznych – kompleksowe omówienie najważniejszych zmian ustawy

24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa
30 08 2021 - 31 08 2021 - Warszawa
28 10 2021 - 29 10 2021 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

18 06 2021 - Warszawa

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

10 06 2021 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

14 06 2021 - Gdańsk
25 06 2021 - Warszawa
05 07 2021 - Wrocław
23 07 2021 - Katowice
16 08 2021 - Poznań
27 08 2021 - Warszawa

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

06 07 2021 - 07 07 2021 - Warszawa

VAT dla Handlowców
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

22 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję