VII KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży leasingowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Branże finansowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

VII KONGRES BRANŻOWY
Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży leasingowej
› nowelizacja przepisów podatkowych w 2020
› zmiany w ustawach podatkowych od 1 stycznia 2021
› najnowsze orzecznictwo sądowe, praktyka organów podatkowych

Promocja!

21 10 2020 - 22 10 2020 - Warszawa

VAT i CIT 2020/2021 w działalności zakładów ubezpieczeń - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

17 12 2020 - 18 12 2020 - Warszawa

CIT i VAT 2020/2021 w sektorze bankowym - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

15 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

CIT i VAT 2020/2021 w branży leasingowej - wpływ Covid-19 na rozliczenia podatkowe

09 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa

Metody weryfikacji klientów na odległość w sektorze bankowym (pranie pieniędzy, środki bezpieczeństwa finansowego, przykłady stosowanych procedur)

27 11 2020 - Warszawa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników zakładów ubezpieczeń

03 11 2020 - 04 11 2020 - Warszawa

 Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników banku

08 12 2020 - 09 12 2020 - Warszawa

Due diligence finansowe spółek - szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

17 11 2020 - 18 11 2020 - Warszawa

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

21 10 2020 - 22 10 2020 - Warszawa
14 12 2020 - 15 12 2020 - Warszawa

Ocena finansowa podwykonawców

05 11 2020 - Warszawa

Ujęcie bilansowe i podatkowe usług factoringowych

16 11 2020 - 17 11 2020 - Warszawa

Wybrane aspekty reklamacji na gruncie prawnym, podatkowym (VAT/CIT) oraz księgowym

20 10 2020 - Wrocław
06 11 2020 - Warszawa

Bilans w systemie Wypłacalność II - struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

06 10 2020 - 07 10 2020 - Warszawa
09 12 2020 - 10 12 2020 - Warszawa

Wartość godziwa w Solvency II - sposoby ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności przy zastosowaniu MSSF 13 wartość godziwa

20 10 2020 - 21 10 2020 - Warszawa
21 12 2020 - 22 12 2020 - Warszawa

Solvency II dla niefinansistów - podstawy w zakresie systemu Wypłacalności II w zakładach ubezpieczeń

29 10 2020 - Warszawa
18 12 2020 - Warszawa

Nowa Rekomendacja S
› kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów
› nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego

25 11 2020 - Warszawa

Działalność reasekuracyjna w zakładach ubezpieczeń - specyfika umów i rozliczeń oraz obowiązki wynikające z przepisów prawa

16 11 2020 - 17 11 2020 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

14 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

04 11 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

14 10 2020 - Gdańsk
20 10 2020 - Warszawa
20 11 2020 - Poznań
14 12 2020 - Warszawa
15 12 2020 - Katowice

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

23 11 2020 - Warszawa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

05 10 2020 - Warszawa
06 11 2020 - Katowice
27 11 2020 - Poznań
07 12 2020 - Warszawa
14 12 2020 - Wrocław

NOWELIZACJA 2021
Reklamacje. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” w postępowaniu reklamacyjnym od 01.01.2021 roku

29 09 2020 - Warszawa
15 12 2020 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

22 10 2020 - Warszawa
16 12 2020 - Warszawa

Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa

Rozliczanie kosztów w firmie usługowej

12 10 2020 - 13 10 2020 - Katowice
02 11 2020 - 03 11 2020 - Wrocław
16 11 2020 - 17 11 2020 - Warszawa
07 12 2020 - 08 12 2020 - Poznań

VAT dla Handlowców (stan prawny na 2020 rok)
› co powinny wiedzieć działy sprzedaży/zakupów o najnowszych zmianach w podatku VAT?
› jak ustalić prawidłowo status kontrahenta (klienta) na potrzeby VAT?
› jak uniknąć obrotu pustą fakturą i związanej z tym odpowiedzialności karnej?
› jak nie paść ofiarą transakcji karuzelowej?

14 10 2020 - Warszawa
09 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję