CIT i VAT 2020 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Pozostałe branże

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

CIT i VAT 2020 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

Nowy program!

25 03 2020 - 26 03 2020 - Warszawa

VAT i CIT 2020 w działalności sportowej (klubów sportowych, związków, federacji)
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

Nowy program!

 

12 05 2020 - 13 05 2020 - Warszawa

Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej w 2020 – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany w przepisach wprowadzone i planowane

05 02 2020 - Warszawa

Akcyza w sektorze paliwowym w 2020 – zasady prowadzenia składu podatkowego i obrotu wyrobami akcyzowymi – praktyka, orzecznictwo, zmiany wprowadzone i planowane

06 03 2020 - Warszawa
22 04 2020 - Gdańsk
20 05 2020 - Katowice

Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza
› prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w ujęciu B2B i B2C
› nowelizacje 2020

27 05 2020 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

21 02 2020 - Gdańsk
20 03 2020 - Warszawa
24 04 2020 - Wrocław
15 05 2020 - Katowice
15 05 2020 - Kraków
05 06 2020 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

19 02 2020 - Gdańsk
19 02 2020 - Katowice
04 03 2020 - Warszawa
07 04 2020 - Wrocław
07 04 2020 - Poznań
12 05 2020 - Kraków
12 05 2020 - Szczecin
03 06 2020 - Warszawa

NOWOŚĆ
Kontrola wewnętrzna w praktyce – najważniejsze zagadnienia połączone z warsztatami dotyczące kontroli i nadużyć finansowych

12 03 2020 - 13 03 2020 - Warszawa
16 06 2020 - 17 06 2020 - Warszawa

MSSF 16 Leasing
› zakres nowego standardu, nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych
› istotny wpływ MSSF 16 na spółki używające aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu i leasingu

13 02 2020 - Gdańsk
17 02 2020 - Poznań
11 03 2020 - Warszawa
27 04 2020 - Katowice
28 05 2020 - Warszawa
04 06 2020 - Kraków

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych
› ujęcie kompleksowe

27 05 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję